Welkom in de wereld van ChasingDreams...

Sinds maart 2015 is ChasingDreams "digitaal erfgoed" zoals internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Ook ChasingDreams hoort daar dus bij en wij zijn daar trots op.

Het begon allemaal in 2003 met een website over een privéverzameling historische romans. De grondlegster van deze website heeft jarenlang veel tijd en energie in het verzamelen van informatie gestopt met als resultaat een bron van informatie die uniek is op dit gebied. ChasingDreams is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een website boordevol informatie over historische romans en langzaam maar zeker ook hedendaagse romans.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de mensen die voortdurend helpen om de website up to date te houden. Met het maken van de html-pagina's en verzamelen van informatie of door het aanleveren van ontbrekende covers en inhoud. Veel dank aan ieder en aan Martine, Astrid en Nicole in het bijzonder. Zij deden en doen erg veel voor Chasing Dreams.

Onderaan de pagina kunt u kiezen welk deel van de website u wilt bekijken. Voor alle duidelijkheid hier toch even een paar van de belangrijkste onderdelen van ChasingDreams:

De Boekenkast
Een nog altijd groeiende verzameling schrijfsters en boeken.
Welke boeken zijn er geschreven en uitgegeven in het Nederlands?
In welke volgorde moet een serie gelezen worden?
U treft het allemaal aan in de Boekenkast

Candlelight Romans
Alle boeken die uitgegeven zijn door Candlelight met een onvoorstelbare hoeveelheid informatie.
Heel belangrijk onderdeel is het deel: Candlelight Series en losse nummers.

Harlequin Romans
Nieuw op de pagina's bij Harlequin is de afdeling Harlequin Series en Losse nummers. Er wordt hard gewerkt om deze pagina's compleet te maken.

De Facebookpagina van ChasingDreams
De website is het naslagwerk, de Facebookpagina de vraag- en spraakbaak met veel actieve leden.


Ik nodig u graag uit een kijkje te nemen in de wereld van de (historische) roman en andere genres. En kijk vooral goed rond.
Er is veel meer te ontdekken dan u denkt.Email sturen. Klik hier.

Alle romanlezeressen zijn welkom op de facebookgroep van ChasingDreams:

Facebook Chasing Dreams
Bol AlgemeenBol Algemeen
Nieuwtjes
Boekenkast Candlelight Harlequin Extra