A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z
kruis 1906 - 1993Alhoewel er met grote letters Victoria Holt op (een deel van) de omslagen staat, zijn deze boeken oorspronkelijk geschreven onder het pseudoniem Philppa Carr (en dat staat er dan weer in kleine lettertje). Onder de naam Philippa Carr schreef ze één grootschalige familiesaga, bestaande uit 19 boeken. Van deze 19 boeken werden er echter slechts zes in het Nederlands uitgegeven.
Het 20e boek dat werd uitgegeven onder de naam Philippa Carr, is postuum verschenen en, hoewel een deel van de serie Dochters van Engeland, is het een verhaal dat ergens tussen de overige delen past, maar niet is verbonden met de rest.
Haar echte naam was Eleanor Alice Burford Hibbert, maar ze was blijkbaar nogal een liefhebster van pseudoniemen, want ze gebruikte er maar liefst acht. Victoria Holt (32), Philippa Carr (20), Jean Plaidy (87) zijn haar bekendste pseudoniemen, maar ze heeft ook boeken onder de namen Ellalice Tate (5), Elbur Ford (4), Kathleen Kellow (8), Eleanor Burford (30), en Anna Percival (1) geschreven.

Voor de boekenkastpagina van Victoria Holt klik hier.

Voor een overzicht van alle boeken van Eleanor Burford met al haar pseudoniemen klik hier.

Deel en serie Deel 1 - Dochters van Engeland (Daughters of England)
Titel Het wonder van St. Bruno
Oorspronkelijke titel The miracle at St. Bruno's
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1974 bij Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Voor sommigen was het een wonder, voor anderen alleen maar een legende. Maar de vondst van een kind in een kribbe op kerstmorgen bij de Abdij van St. Bruno zou het leven van Damask Farland en haar nichtje Kate voorgoed veranderen.

De beide meisjes groeien samen op en vanaf het moment dat ze het wonderkind dat Bruno is genoemd, hebben ontmoet, zijn de drie onafscheidelijk. Maar hun jeugdjaren gaan voorbij. Kate trouwt met de schatrijke Lord Remus en geniet van het hofleven. En Damask vindt haar geluk bij Bruno.

Kort na de geboorte van hun kind ervaart zij echter dat de man van wie zij zielsveel houdt een duistere kant heeft die een schaduw over haar huwelijk werpt. Als zij de ware geschiedenis van Bruno's geboorte ontdekt beseft ze dat die kennis een dodelijk gevaar betekent voor haar en haar kind. Want Bruno's behoefte om het wonder van zijn geboorte te bewijzen is een obsessie geworden die hem tot gruwelijke daden brengt.


Deel en serie Deel 2 - Dochters van Engeland (Daughters of England)
Titel Het Spaanse galjoen*
Oorspronkelijke titel The lion triumphant
Uitgever Nederlandse uitgave in 1999 bij Van Holkema & Warendorf
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Engeland beleeft roerige tijden: op de troon zit Elizabeth I, aanhangster van het nieuwe geloof, Spanje en Engeland leveren regelmatig zeeslagen en plunderingen en vrouwenroof komen veelvuldig voor.

Lord Calperton, overtuigd katholiek en fervent tegenstander van de nieuwe koningin, stuurt uit veiligheidsoverwegingen zijn zoon Edward en diens vrouw Honey naar een van zijn landgoederen in Plymouth, waar Catharine, Honey's halfzuster, zich bij hen voegt.

Op een nacht zeilt een Spaans galjoen de haven van Plymouth binnen. Honey en Catharine worden uit hun huis ontvoerd en Edward wordt voor dood achtergelaten. Het galjoen brengt hun naar Tenerife waar ze terechtkomen in het huis van de Spaanse gouverneur.

De jaren verstrijken. Honey en Catharine accepteren noodgedwongen hun nieuwe leven, trouwen beide met een Spaanse edelman en krijgen kinderen. Dan slaagt een Engelse piraat erin de vrouwen op te sporen en met veel geweld terug te roven.

* Dit boek is in 1975 ook uitgebracht onder de titel 'De ontembare Catharine' bij Amsterdam Boek.


Deel en serie Deel 3 - Dochters van Engeland (Daughters of England)
Titel Alleen de zee kent haar geheim
Oorspronkelijke titel The witch from the sea
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1976 bij Amsterdam Boek
Genre Prehistorische roman

Korte omschrijving

De Spaanse Armada is verslagen en Linnet, de dochter van Catharine en Jake Pennlyon, lijkt een gelukkige toekomst tegemoet te gaan met Fennimore Landor, die een van de eersten zal zijn die handel drijft met Oost-Indië.

Maar wanneer avonturier Colum Casvellyn zijn oog op haar laat vallen en haar overrompelt, is een huwelijk met hem haar onvermijdelijke lot.

Linnet gaat mee naar zijn kasteel dat haar nieuwe thuis zal zijn en gaandeweg maakt ze kennis met het leven van Colum, met wie ze zo overhaast is getrouwd. Ook wordt haar duidelijk waarom iedereen zich door hem geïntimideerd voelt.

Haar leven vervult haar steeds meer met angst en afschuw en slechts de geboorte van haar kinderen, in het bijzonder van haar dochter Tamsyn, maakt dat ze zich staande houdt. Echter, met de komst naar het kasteel van een mysterieuze schipbreukelinge, zal het leven van Linnet en Tamsyn voorgoed veranderen...


Deel en serie Deel 4 - Dochters van Engeland (Daughters of England)
Titel Sarabande voor twee zusters
Oorspronkelijke titel Saraband for two sisters
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1977 bij Amsterdam Boek
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Tamsyn en Fennimore Landor zijn gelukkig getrouwd en bewonen de voormalige abdij Trystan Priory. Zij zijn de ouders van de zusjes Angelet en Bersaba, identieke tweelingen, maar geheel verschillend van karakter. Kort nadat de meisjes zeventien zijn geworden, wordt Bersaba getroffen door de pest. Om Angelet voor deze vreselijke ziekte te behouden stuurt Tamsyn haar naar de kleindochter van haar stiefmoeder in de buurt van Londen. Ze komt er in een totaal andere wereld terecht dan waaraan ze in Cornwall gewend was.

Als Angelet tijdens een bezoek aan Londen door straatrovers dreigt te worden gemolesteerd, wordt ze door generaal Richard Tolworthy, een weduwnaar, uit haar benarde positie bevrijd. De generaal wordt verliefd op haar en vraagt haar na enige tijd ten huwelijk. Angelet, die ook van hem is gaan houden, geeft hem haar jawoord. Ze trouwen, maar als Angelet mocht hebben gedacht dat er nu een tijd van onverdeeld geluk voor haar is aangebroken, vergist zij zich.

Want niet alleen leggen de huwelijksplichten een zware last op haar, ook bezorgen de mysteries van het op het terrein van het landgoed staande Castle Folly haar een gevoel van angst en dreiging. Ze is dan ook dolblij als haar inmiddels genezen zus Bersaba bij haar komt logeren. Algauw ontstaat er echter rivaliteit tussen de tweeling.

Deel en serie Deel 5 - Dochters van Engeland (Daughters of England)
Titel Schaduwen over Eversleigh
Oorspronkelijke titel Lament for a lost lover
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1978 bij Amsterdam Boek
Genre Historische roman

Korte omschrijving

In het midden van de zeventiende eeuw, een periode waarin Engeland wordt verscheurd door de bloedige strijd tussen puriteinen en royalisten, leeft Arabella, de oudste dochter van generaal Tolworthy, met haar broers en zussen in ballingschap in Frankrijk, waar zij een veilig heenkomen hebben gezocht in een oud kasteel.

Tijdens een logeerpartij bij vrienden van haar ouders wordt Arabella verliefd op de zoon des huizes, Edwin Eversleigh.


Deel en serie Deel 6 - Dochters van Engeland (Daughters of England)
Titel Dubbelspel in Venetië
Oorspronkelijke titel The love child
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1980 bij Spectrum
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Van jongsaf is Priscilla, dochter van Arabella en Carleton, zich bewust geweest van haar vaders onverschilligheid jegens haar, iets wat haar gaandeweg heeft verbitterd. Zij is dan ook niet weinig verbaasd als haar vader, die nooit veel notie van haar heeft genomen, plotseling een gouvernante voor haar in huis haalt. Al spoedig komt Priscilla tot de ontdekking dat er iets geheimzinnigs is aan de persoon van deze gouvernante.

De komst van een voortvluchtige vreemdeling, wiens leven ernstig gevaar loopt, is er de oorzaak van dat er allerlei ingrijpende veranderingen in haar leven plaatsvinden. Zij raakt namelijk zwanger. Om haar ouders onkundig te laten van deze zwangerschap, reist zij met haar gouvernante, Christobel, naar Venetië, waar later op het buitengoed van lady Stevens haar kind wordt geboren.

Wanneer Priscilla’s vader betrokken raakt bij een rebellie en op het punt staat ten offer te vallen aan de beruchte rechter Jeffreys, biedt de adellijke avonturier Beau Granville haar de gelegenheid ten koste van haarzelf, haar vaders leven te redden.

Ook daarna blijft Granville haar nog lang achtervolgen. Niet alleen dreigt hij haar huwelijk met de man van wie zij oprecht houdt te gronde te richten, maar ook de toekomst van haar dochter Carlotta, die een van de rijkste erfgenamen van het land is geworden.


Niet vertaalde delen van de Dochters van Engeland serie:

Deel 7 - The song of the siren
Deel 8 - Will you love me in September?
Deel 9 - The adulteress
Deel 10 - Knave of hearts
Deel 11 - Voices in a haunted room
Deel 12 - The return on the gypsy
Deel 13 - Midsummers' eve
Deel 14 - The pool of St. Branock
Deel 15 - The changeling
Deel 16 - The black swan
Deel 17 - A time for silence
Deel 18 - The Gossamer cord
Deel 19 - We'll meet again
Deel 20 - Daughters of England (postuum verschenen)Andere titels van deze auteur

Gezien de hoeveelheid boeken en het aantal pseudoniemen van deze schrijfster kunt u op een aparte pagina een overzicht van al haar werk vinden. Klik op de roos om naar die pagina te gaan.

Website N.v.t.


Home | Boekenkast C |