A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z
kruis 1906 - 1998

Catherine Cookson werd in Engeland geboren in 1906 als Kate McMullen. Ze overleed in 1998, ze werd net geen 92. Haar ganse oeuvre beslaat meer dan 100 titels, een groot deel daarvan is in het Nederlands vertaald in de Zwarte Beertjes reeks van A.W. Bruna Uitgevers. Ze schreef ook onder de pseudoniemen Catherine Marchant en Katie McMullen. Een groot aantal van haar boeken werd verfilmd als televisieserie of miniserie.

Omdat Catherine Cookson zo ontzettend veel geschreven heeft heb ik ervoor gekozen om geen plaatjes van de covers of beschrijvingen van de titels te geven. Dat maakt het overzicht erg groot en onoverzichtelijk.

Vertalingen Losse titels

* Als bloesem in de stormwind - The long corridor
* Als de ochtend gloort - Obsession
* Als de zon wil schijnen - The tinker's girl
* Als een bloem in de knop - The house of women
* Als een vogel in de lucht - The wingless bird
* Als gelouterd goud - The invitation
* Als het doek valt - The Maltese angel
* Als het hart hunkert - The unbaited trap
* Als koppige wijn - Kate Hannigan
* Als veren in het vuur - Feathers in the fire
* Bij het licht van een kaars - The black candle
* Chantage - zie Sarah
* Christine - Fenwick Houses
* Dagen van geluk - The Thursday friend
* Dagen van liefde - The bondage of love
* Dans in het maanlicht - The moth
* De andere vrouw - The lady on my left
* De bruid - Justice is a woman
* De dochter des huizes - The upstart
* De drempel van het leven - The rag nymph
* De glazen maagd - The glass virgin
* De harde strijd om het bestaan - The fifteen streets
* De mantel der liefde - The garment
* De nacht trekt op - Colour blind
* De schaduwzijde van het geluk - A dinner of herbs
* De slang en Eva - zie Geluk gloort aan de horizon
* De strooien hoed - The golden straw
* De vensters van het hart - The gambling man
* De vreemdeling - The branded man
* De vreugde van het leven - My beloved son
* De wegen van het hart - Rooney
* De zweep - The whip
* Dromen van geluk - A ruthless need
* Een dal van liefde - The iron facade
* Een kans op geluk - Kate Hannigan's girl
* Een rol voor het leven - Riley
* Een schuilplaats voor het hart - The man who cried
* Geluk gloort aan de horizon - Hannah Massey
* Geluk is als een zijden draad - The invisible cord
* Geluk ligt achter de heuvels - The nice bloke
* Hannah - The girl
* Het geheim - The silent lady
* Het getij van de liefde - Tide of life
* Het jaar van de maagden - The year of the virgins
* In jouw armen - The cultured handmaiden
* In elkaars armen - A house divided
* Jinny - zie Wolken voor de zon
* Kate - House of men
* Katie Mulholland - Katie Mulholland
* Kermis der liefde - zie De zweep
* Land van belofte - The desert crop
* Liefde is de boodschap - The Harrogate secret
* Linda - Heritage of folly
* Maggie Rowan - Maggie Rowan
* Marjan en haar vader - zie Mary Ann, een meisje met moed
* Met gesloten ogen - The blind years
* Onder de rook van de mijn - zie Wolken voor de zon
* Op het pad der liefde - The parson's daughter
* Rosa - The fen tiger
* Rosie - Rosie of the river
* Sarah - The blind miller
* Smal is het pad - The cinder path
* Troost en geluk - The solace of sin
* Vanessa - The round tower
* Vlucht naar de heuvels - The dwelling place
* Waar liefde bloeit - The Gillyvors
* Waar liefde overwint - The black velvet gown
* Wolken drijven over - Fanny McBride
* Wolken voor de zon - The menagerie
* Zuiver als de lelie - Pure as the lily

Series

Het geslacht Mallen - The Mallen Family

 1. De getekenden - The Mallen Streak
 2. Barbara - The Mallen Girl
 3. Het erfdeel - The Mallen litter

Tilly Trotter - Tilly Trotter

 1. Liefde als leidraad - Tilly Trotter
 2. Het land van de hoop - Tilly Trotter Wed
 3. Een moeilijke beslissing - Tilly Trotter Widowed
 4. Belofte van geluk - Tilly Trotter's Legacy (door Rosie Goodwin)

Mary Ann - Mary Ann Shaughnessy

 1. Mary Ann, een meisje met moed - A grand man
 2. Mary Ann en haar grote vriend - The lord and Mary Ann
 3. Mary Ann van huis - The devil and Mary Ann
 4. Mary Ann verliefd - Love and Mary Ann
 5. Mary Ann in tweestrijd - Life and Mary Ann
 6. Mary Ann in voor- en tegenspoed - Marriage and Mary Ann
 7. Mary Ann en haar lieverdjes - Mary Ann's angels
 8. Mary Ann, eind goed al goed - Mary Ann and Bill

De Fiona trilogie - The Bailey Chronicles

 1. Onverwachte liefde - Bill Bailey
 2. De weg naar geluk - Bill Bailey's Lot
 3. Een hart van goud - Bill Bailey's daughter

De Maisie trilogie - Hamilton

 1. Hamilton
 2. Achter de wolken - Goodbye Hamilton
 3. De zon breekt door - Harold

Jeugdboeken

* Bella zoekt haar eigen weg - Go tell it to Mrs. Golightly
* Een vriend voor Joe - Joe and the Gladiator
* John Willie - Our John Willie
* Matty - Matty Doolin

Website N.v.t.


Home | Boekenkast C |

r