A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z


Lieneke Dijkzeul is een Nederlandse kinderboekenschrijfster, ze schreef er meer dan 50, meer info hierover vind je op de website van de schrijfster. Pas in 2006 verscheen haar eerst boek voor volwassenen, een psychologische thriller. Ondertussen is reeds het zesde deel in de serie over de sympathieke inspecteur Paul Vegter verschenen.

Deel en serie Deel 1 - Paul Vegter
Titel De stille zonde
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2006 bij Ambo Antos
Genre Literaire Thriller

Korte omschrijving

Tijdens een schoolreünie wordt op de herentoiletten het lijk aangetroffen van Eric Janson, een 58-jarige docent Engels. Hij blijkt te zijn vermoord. Inspecteur Paul Vegter en zijn jonge assistente Renée hebben weinig aanknopingspunten.

Een van de verdachten is David Bomer, een arrogante dertiger die zojuist zijn vriendin heeft verlaten omdat ze zwanger van hem is. Raadselachtig is waarom hij dan een relatie begint met Eva Stotijn, ook oud-leerling van de school, en alleenstaande moeder met een dochtertje van vier.

Eva’s leven lijkt met de komst van David eindelijk een gunstige wending te nemen. Maar dan blijkt dat hij een kat- en muisspel speelt dat haar tot wanhoop drijft.


Deel en serie Deel 2 - Paul Vegter
Titel Koude lente
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2007 bij Ambo Anthos
Genre Literaire Thriller

Korte omschrijving

In een park wordt het levenloze lichaam van een klein meisje aangetroffen. Een buurman van het meisje wordt in zijn flat ernstig mishandeld door een jeugdbende. En wat beweegt deze bende een kansloze, beperkte jongen voor wie ze alleen maar minachting koesteren, op te nemen in hun groep? Eenmaal aan hun willekeur overgeleverd, verliest de jongen langzaam maar zeker de greep op de realiteit.

Paul Vegter, die we kennen als de sympathieke inspecteur uit De stille zonde, is belast met het onderzoek naar de moord. Hij ontvangt anonieme brieven die meer vragen opwerpen dan beantwoorden. Dan blijkt dat de chauffeur van de schoolbus regelmatig in het park is gezien.

Een maalstroom van gebeurtenissen culminerend in een ingenieuze plot sleurt de lezer mee naar de verbijsterende ontknoping.


Deel en serie Deel 3 - Paul Vegter
Titel De geur van regen
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2009 bij Ambo Anthos
Genre Literaire Thriller

Korte omschrijving

Aan het einde van een zinderend hete zomerdag wordt een aanslag gepleegd op een jonge vrouw die zij ternauwernood overleeft. Een paar dagen later wordt in een kelderbox het verminkte lichaam van een tweede vrouw gevonden. De slachtoffers lijken willekeurig gekozen, maar ze hebben één ding gemeen: hun rode haar. Is dit het begin van een reeks moorden?

Zo zet Lieneke Dijkzeul de toon in De geur van regen – met de reeds bekende inspecteur Paul Vegter in de hoofdrol. Voor hem is deze zaak gecompliceerder dan anders, omdat hij er persoonlijker bij betrokken is dan hem lief is. Het eerste slachtoffer betreft namelijk zijn eigen medewerkster Renée. Als ze ontslagen wordt uit het ziekenhuis en niet naar haar eigen huis durft terug te keren, biedt hij haar onderdak.


Deel en serie Deel 4 - Paul Vegter
Titel Verloren zoon
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2011 bij Ambo Anthos
Genre Literaire Thriller

Korte omschrijving

Inspecteur Paul Vegter wordt geconfronteerd met twee raadselachtige, gewelddadige moorden. De wreedheid ervan schokt hem en vooral zijn jonge rechercheur Renée, die eerder slachtoffer was van een aanslag en sindsdien worstelt met haar angst voor geweld.

Is er een verband tussen de slachtoffers, of een verklaring voor de bizarre manier waarop zij zijn gedood? Vegters theorie dat dikwijls op de verkeerde personen wraak wordt genomen, wordt aan het wankelen gebracht.

Intussen tracht een jonge man na een afschuwelijke verkrachting het criminele circuit waarin hij is beland, te ontvluchten. Maar niet voordat hij heeft rechtgezet wat hem is aangedaan.


Deel en serie Deel 5 - Paul Vegter
Titel Wat overblijft
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2012 bij Ambo Anthos
Genre Literaire Thriller

Korte omschrijving

In een idyllisch winterlandschap wordt zakenman Richard Verkallen gevonden, met sneeuw bedekt, dood. Spoedig blijkt dat Verkallen niet bepaald geliefd was: niet bij zijn familie, niet op de zaak en zelfs niet bij zijn gezin. Verkallen zette kwaad bloed bij zijn familie omdat hij een donkere vrouw trouwde.De uit Somalië afkomstige Asli is wanhopig. Na vele jaren is ze het vechten tegen onbegrip en discriminatie moe en wil ze naar huis. Maar hoe zou ze er moeten overleven met haar gehandicapte zoon?

Inspecteur Paul Vegter ontdekt dat Verkallen er jarenlang een minnares op nahield die hij vlak voor zijn dood aan de kant heeft gezet. Soms is het lot onrechtvaardig, altijd is het onontkoombaar. Niemand beseft dat beter dan de contemplatieve Vegter, die hard bezig is zijn leven weer op de rails te zetten. Met tegenzin werkt hij aan het oplossen van deze schokkende zaak, waarbij hij het overzicht dreigt te verliezen.


Deel en serie Deel 6 - Paul Vegter
Titel Als padden schreeuwen
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2014 bij Ambo Anthos
Genre Literaire Thriller

Korte omschrijving

Naakt en volkomen hulpeloos ligt Charlotte van den Broecke na een val op de koude vloer van haar badkamer. De dagen en nachten die volgen zijn een verschrikking, en ze is ervan overtuigd dat dit haar dood betekent. Dan hoort ze beneden een geluid.

Charlotte overleeft, maar na maanden van herstel raakt ze geobsedeerd door het idee dat ze wraak moet nemen op haar redders. Ze bedenkt een even simpel als doeltreffend plan. Wanneer bij de politie aangifte wordt gedaan van vermissing, neemt inspecteur Vegter de zaak aanvankelijk niet serieus.


Deel en serie Deel 7 - Paul Vegter
Titel Een vorm van verraad
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2020 bij Ambo Anthos
Genre Literaire Thriller

Korte omschrijving

Een paar dagen voor zijn huwelijk ontvangt inspecteur Paul Vegter een dreigbrief met de boodschap: ik ga iets rechtzetten, klootzak. Thuis blijkt er een tweede brief te zijn bezorgd, waarin zijn aanstaande vrouw - en collega - Renée wordt bedreigd. Ze maken zich zorgen, maar hebben geen enkel aanknopingspunt.

De dreiging wordt reëel wanneer er op een nacht een aanslag op het huis van Paul en Renée wordt gepleegd, die hen verbijsterd achterlaat. Ze krijgen bewaking en werken verder aan de zaak van een kind dat onder verdachte omstandigheden van een balkon is gevallen.

Op hun trouwdag verlaten ze net het stadhuis – door een erehaag van collega’s in uniform - als er vanuit een rijdende auto een wapen op hen wordt gericht.


Titel Achterstallig geluk
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2013 bij Ambo Anthos
Genre Roman

Korte omschrijving

Een niet bij name genoemde dochter bezoekt voor de laatste maal het huis van haar moeder. Om afscheid te nemen, maar ook in de hoop in het reine te komen met het verleden - en met zichzelf. Het lijkt een hopeloze missie; bitterheid en verdriet overheersen. Het beeld kantelt wanneer ze haar moeders schoenen vindt, vele jaren zorgvuldig bewaard. Zwartfluwelen, hooggehakte avondschoenen, symbool van een gedroomd leven.

Belangrijker nog is de vondst van het verloren gewaande 'jaarboek' dat zijzelf als heel jong meisje bijhield. Waar de volwassen dochter alleen kan omzien in wrok, blijkt het kind mild en zonder oordeel te zijn geweest. Dat geeft haar niet alleen een zuiverder blik op haar jeugd, maar ook op het verstoorde leven van haar moeder.


Titel Dagen van schaamte
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2016 bij Ambo Anthos
Genre Literaire Thriller

Korte omschrijving

Pieter Elting is een geslaagd man: glanzende carrière, groot huis, dure auto. Dan slaat het noodlot toe: op klaarlichte dag wordt hij ontvoerd en vervolgens opgesloten in een lege kamer. Hoewel hij ervan overtuigd is dat hij daar nooit eerder is geweest, komt de plek hem toch bekend voor. Maar waarom is hij hier? Gaat het om losgeld?
Zijn ontvoerders geven hem geen verklaring. Integendeel, hij krijgt de opdracht er zelf achter te komen. Als hem ten slotte de schrijnende reden duidelijk wordt, bekent hij schuld, maar alleen om zijn leven te redden.

Vanuit een verrassende invalshoek wordt de onmacht en eenzaamheid beschreven van mensen die niet langer aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Een hoogst actueel thema.
Andere titels van deze auteur Meer dan 50 kinder- en jeugdboeken

Korte verhalen:
* Een vrouw uit duizenden
* Gouden bergen
* Stilte

Website lienekedijkzeul.nl


Home | Boekenkast D |