A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z


Je zou het misschien niet zeggen, maar Patricia Gallagher is een veelvoorkomende naam. Dit constateer ik na een zoektocht op internet naar deze schrijfster. Talloze PG's kom ik tegen, maar zelden degene die ik zoek. Informatie over de schrijfster is helemaal niet te vinden, dus hebben we hier wederom te maken met een mysterieuze schrijfster.

Ook over haar boeken kan ik weinig vertellen, want ik heb ze nog niet gelezen. Al met al heb ik dus weinig te vertellen over deze schrijfster, behalve dan een beschrijving van haar boeken en het feit dat er weinig over haar valt te vertellen.

Deel en serie Deel 1 - Devon Marshall & Keith Curtis serie
Titel De keus van haar hart
Oorspronkelijke titel Castles in the air
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1982 bij Publiboek/Baart
Genre Historische roman

Korte omschrijving

De burgeroorlog loopt ten einde. De Amerikaanse staat Virginia is ten prooi gevallen aan de strijd die het land in twee onverzoenlijke kampen verdeelt. Plundering, brand en honger zijn aan de orde van de dag. Vele van huis en haard verdreven inwoners van Virginia zoeken hun heil in het Noorden om in het land van de 'Yankees' een nieuwe toekomst op te bouwen.

Een van hen is de betoverend mooie Devon Marshall, nauwelijks twintig jaar oud, wilskrachtig, avontuurlijk en straatarm. Zij heeft het plan opgevat naar New York te reizen om daar een journalistieke carrière te beginnen. Als zij probeert het stukje land dat haar vader haar heeft nagelaten te verkopen om met dat geld een treinkaartje naar New York te kopen, maakt zij kennis met Keith Curtis.

Keith is vele malen miljonair en een van de rijkste mannen van het land. In de zakenwereld staat hij bekend als 'de wolf van Wallstreet'. Keith heeft weinig interesse in het kleine stukje land, maar des te meer in de beeldschone eigenaresse. Haar verschijning doet zijn bloed sneller stromen en hij rust niet voor hij haar tot zijn maîtresse heeft gemaakt en van haar onschuld heeft beroofd. Ondanks alles kan Devon hem niet haten en al spoedig merkt zij dat ze zich onweerstaanbaar aangetrokken voelt tot de knappe, jonge bankier.

Na een reeks van ontberingen en teleurstellingen vindt zij eindelijk hartstocht en genegenheid in zijn beschermende armen en verklaart op zijn beurt Keith haar zijn liefde. Maar hun geluk is van korte duur. Curtis' jaloerse vrouw stelt alles in het werk om Devon in het ongeluk te storten en ook anderen nemen hun toevlucht tot lage intriges om tweespalt te zaaien en de geliefden te scheiden. Langzaam maar zeker ontdekken Keith en Devon dat er maar één manier is om een duurzame, onverbrekelijke band tussen hen te smeden...


Deel en serie Deel 2 - Devon Marshall & Keith Curtis serie
Titel Eeuwige trouw
Oorspronkelijke titel No greater love
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1984 bij Publiboek
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Devon Marshall doet wanhopig haar best de droevige afloop van haar tomeloze liefdesverhouding met Keith Curtis te vergeten. Zelfs haar huwelijk met de jeugdige journalist Reed Carter kan de herinneringen aan de stormachtige dagen en de hartstochtelijke nachten niet naar de achtergrond verdringen. Haar hand schonk zij aan Reed, haar hart behoort echter nog steeds aan de excentrieke miljonair, die haar verliet met het kind dat uit hun liefde werd geboren.

Het is een tijd van machtsstrijd, corruptie en decadente overdaad. Devon baadt in weelde en rijkdom. In de meest exclusieve kringen van Washington; in Winsor Castle, waar zij koningin Victoria ontmoet; in het adembenemende Astor Hotel in New York; overal waar zij verschijnt vergaapt men zich aan haar schoonheid. De liefde die diep in haar hart brandt en haar innerlijk verscheurt, blijft haar geheim, totdat...


Niet vertaalde delen van de Devon Marshall & Keith Curtis serie:

Deel 3 - On wings of dreams

Titel De liefde van Star Lamont
Oorspronkelijke titel Mystic Rose
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1979 bij Baart
Genre Historische roman

Korte omschrijving

De jonge Star Lamont komt na een jaar kostschool in Boston terug naar huis in Charleston, de drukke havenstad in Zuid-Carolina. Haar thruiskomst is echter minder aangenaam dan zij zich had voorgesteld. Haar verloofde, Grant Russell, is niet op de kade aanwezig om haar te begroeten; wel haar vader, van wie zij verneemt dat Grant spoedig zal trouwen met Lorna, haar stiefzuster.

Op de bruiloft van haar ex-verloofde ontmoet Star voor de eerste maal Troy Stewart, kapitein van de 'Venus' en een vrijbuiter binnen de Zuidelijke aristocratische wereld. Een verhouding tussen Star en hem lijkt daardoor tot de onmogelijkheden te behoren.

In de komende strijd met de Engelsen weet Troy zich te onderscheiden en wordt als een oorlogsheld in Charleston binnengehaald. Maar zijn eigenlijke doel is de liefde van Star Lamont te winnen.
Andere titels van deze auteur * De ontembaren - The sons and the daughters (Tijgerpocket 142)
Website N.v.t.


Home | Boekenkast G |