A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z


Met het schrijven van 'Auriane, dochter van het licht', had Donna Gillespie onmiddellijk een bestseller geschreven. Het heeft haar dan wel 12 jaar gekost om dit, bijna 1000 pagina's tellende, epos te schrijven, maar het resultaat is er, gezien het enthousiasme rondom het boek, dan ook naar.

In 2006 is er ook een vervolg verschenen met de titel 'Lady of the Light'. Op de website van Gillespie wordt gesproken over een trilogie, dus men mag verwachten dat er ook nog een derde deel zal volgen, maar of deze twee delen ook in het Nederlands vertaald zullen worden...?

Deel en serie Deel 1 - Light Bearer trilogy
Titel Auriane, dochter van het licht
Oorspronkelijke titel The Light Bearer
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1996 bij De Boekerij
Genre Roman

Korte omschrijving

Haar naam is bekend tot over de grenzen van het decadente keizerrijk Rome. De strijd voor haar volk is legendarisch. Haar liefde onmogelijk.

De koude, grimmige voorjaarsnacht wordt verscheurd door wolvengehuil. In de primitieve hut van Baldemar, krijgsheer der Chatten, wordt een dochter geboren. Haar naam is Auriane. De hogepriesteres voorspelt dat het kind een veelbewogen leven zal leiden. Onheil en overwinning zullen elkaar afwisselen. Auriane is voorbestemd krijgsvrouwe te worden en haar volk langs het pad der duisternis te leiden.

De hogepriesteres schenkt Auriane een machtig amulet dat haar moet beschermen tegen de mysterieuze krachten die haar leven zullen beheersen. Auriane groeit op tot een felle, trotse jonge vrouw. Maar na een dramatische gebeurtenis ziet ze zich gedwongen haar volk te verlaten en ten strijde te trekken. De duistere voorspellingen, gemaakt bij haar geboorte, komen uit.

De verhalen over Aurianes roemruchte daden worden tot in Rome doorverteld. Daar vinden ze een gewillig oor bij Marcus Julianus, een fameuze staatsman, wiens lot onverbrekelijk is verbonden met dat van Auriane. Verstopt onder zijn prachtige gewaden draagt ook Marcus een amulet – identiek aan het amulet van Auriane...

Auriane is een groots epos over de fascinerende, rijke wereld der Germanen, en de corruptie en decadentie van het Rome ten tijde van keizer Nero. Een verhaal over een dappere, eigenzinnige heldin die weigert zich te onderwerpen in een door mannen gedomineerde wereld.


Nog niet vertaalde delen van de Light Bearer trilogy:

Deel 2 - Lady of the LightAndere titels van deze auteur N.v.t.
Website www.donnagillespie.com


Home | Boekenkast G |