Terug naar Harlequin

Deze button brengt u terug naar Harlequin Home.
Het kleine hartje aan de rechterkant van de pagina brengt u altijd weer terug naar deze plek.                                Harlequin digitale boeken koop je bij BolUitgave Harlequin Jubileum, nummer 4
Schrijver Meg Alexander & Eva Rutland
Titel Een wervelende dans & Toevallig verliefd
Oorspronkelijke titel Farewell the heart & The vicar's daughter
Korte omschrijving


Een wervelende dans door Meg Alexander:
Het is 1815. Na een lange reis arriveren Miss Harriet Woodthorpe en haar zusje Elizabeth op het landgoed Templeton - het bezit van een hertog met wiens erfgenaam Elizabeth in het huwelijk is getreden. Al snel blijkt dat Georges familie vindt dat hij ver beneden zijn stand is getrouwd. Harriet is daar zeer verontwaardigd over, maar nog erger vindt ze het dat Lord Ashby, de knappe buurman van de hertog, haar probeert te verleiden alsof ze de eerste de beste dienstmeid is! Toch geniet ze heimelijk van zijn plagerijen. Ze kan er echter niet op ingaan, want dan zullen zij en haar zusje nooit het respect krijgen dat ze verdienen...

Toevallig verliefd door Eva Rutland:
Christina wil niets liever dan haar zieke vader weer gezond zien - zelfs als dat betekent dat hij om aan te sterken naar het zonnige zuiden zal moeten reizen. Waar haalt ze echter het geld vandaan? Gelukkig biedt Graaf Aylesbury een oplossing: als ze met zijn zoon Dominic trouwt, betaalt hij de kosten van de reis. Zo gezegd, zo gedaan. Het huwelijk is voor Dominic - een notoire losbol - natuurlijk niet meer dan een formele overeenkomst. Tot hij ontdekt dat Christina heel wat meer voor hem betekent dan een dekmantel voor zijn pikante avontuurtjes.Uitgave Harlequin Special, nummer 8
Schrijver Eva Rutland & Gwyneth Moore
Titel Toevallig verliefd & De beste partij
Oorspronkelijke titel The vicar's daughter & Men were deceivers ever
Korte omschrijving


Toevallig verliefd door Eva Rutland:
Christina wil niets liever dan haar zieke vader weer gezond zien - zelfs als dat betekent dat hij om aan te sterken naar het zonnige zuiden zal moeten reizen. Waar haalt ze echter het geld vandaan? Gelukkig biedt Graaf Aylesbury een oplossing: als ze met zijn zoon Dominic trouwt, betaalt hij de kosten van de reis. Zo gezegd, zo gedaan. Het huwelijk is voor Dominic - een notoire losbol - natuurlijk niet meer dan een formele overeenkomst. Tot hij ontdekt dat Christina heel wat meer voor hem betekent dan een dekmantel voor zijn pikante avontuurtjes.

De beste partij door Gwyneth Moore:
Het zijn sombere tijden voor Helena. De financiële perikelen die haar wat al te vrijgevige moeder veroorzaakt, dreigen haar boven het hoofd te groeien, en omdat het oorlog is, worden haar broers en haar verloofde naar het buitenland gestuurd om tegen de vijand ten strijde te trekken. Helemaal droevig is ze wanneer ze hoort dat haar aanstaande echtgenoot tijdens de gevechten is gesneuveld. Gelukkig weet de intrigerende luitenant Peter Cliveden een oplossing voor al haar problemen.Uitgave Super Roman Historisch, nummer 264
Schrijver Nicola Cornick
Titel Ontmoeting in het park
Oorspronkelijke titel Miss Verey's Proposal
Korte omschrijving

Volgens een eeuwenoude legende kunnen ongetrouwde vrouwen op de avond van Sint-Agnes dromen van hun aanstaande echtgenoot - mits ze zonder eten naar bed gaan.
Jane Verey gelooft niet in die onzin, maar om haar vriendin een plezier te doen, stemt ze toe in het experiment. Op de bewuste avond kan ze de slaap niet vatten van de honger. Op weg naar de provisiekast ziet ze een vreemde man door de hal lopen, en de schrik laat haar om het hart. Iets stelt haar echter gerust - deze man heeft niets kwaads in de zin.
Bij nader inzien is het nog een ontstellend knappe man ook. Jane is zo onder de indruk van zijn verschijning, dat ze op slag haar eetlust kwijt is. Even later ontmoet ze hem weer, al is het dan in haar dromen.


Uitgave Super Roman Historisch, nummer 261
Schrijver Deborah Simmons
Titel Avontuurlijke escapade
Oorspronkelijke titel The Gentleman Thief
Korte omschrijving

Het lot om als Markies van Ashdowne door het leven te moeten gaan, drukt zwaar op de schouders van Johnathon Saxton. De tallozae verplichtingen hebben hem niet alleen zijn wilde haren maar ook zijn avontuurlijke escapades ontnomen.
Totdat hij in het saaie Bath de bevallige Georgiana Bellewether ontmoet. Behalve betoverend mooi is Georgiana betoverend intelligent. En wanneer zij besluit zelfstandig een opzienbarende diefstal te onderzoeken, staat Ashdowne aan haar zijde.
Samen belanden ze op de meest bizarre plekken, aangezien Georgiana af en toe behoorlijk onhandig kan zijn. Ashdowne vindt het allemaal dolkomisch, totdat Georgiana haar niets ontziende onderzoekende blik op hém richt.


Uitgave Super Roman Historisch, nummer 258
Schrijver Jacqueline Navin
Titel Verleidelijke gouvernante
Oorspronkelijke titel Strathmere's Bride
Korte omschrijving

Jareth Hunt is niet gelukkig met de titel hertog van Strathmere en nog veel minder met de vele verplichtingen die eraan vastzitten.
Die weerhouden hem er ook van om zijn hart te volgen en de gouvernante van zijn nichtjes, Chloe Pesserat, openlijk te beminnen en ten huwelijk te vragen. Juist de levenslustige Chloe is de aangewezen persoon om hem te leren wat liefde is.
Dat lukt haar ook, maar Jareths plichtsbesef weegt zwaarder, en hij sluit de poort naar het geluk.
Pas als hij inziet dat ware liefde toch echt iets anders is dan alleen maar overeenkomstig zijn stand te trouwen, neemt hij drastische maatregelen.
Maar het is de vraag of hij nog een tweede kans krijgt.


Uitgave Super Roman Historisch, nummer 255
Schrijver Julia Justiss
Titel Parel tussen diamanten
Oorspronkelijke titel The Wedding Gamble
Korte omschrijving

Sara Wellingford kent haar plicht en is vastbesloten die te doen. Als dochter van goeden huize zonder bruidsschat is ze gedwongen een verstandshuwelijk te sluiten met een rijke man. Zo kan het erfgoed van de familie behouden blijven voor haar broer en hebben ook haar jongere zusjes kans op een goed huwelijk.
En ze had het slechter kunnen treffen, houdt ze zichzelf voor wanneer Nicholas, markies van Englemere, haar een aanzoek doet. Hij redt haar op het nippertje uit de begerige klauwen van Sir James Findlay, de perverse edelman met een voorkeur voor jonge meisjes.
Toch is Sara ook in haar huwelijk nog niet veilig voor Sir James.
En van hartstocht is in de echtverbintenis geen sprake, daarvoor had ze met haar jeugdliefde Sinjin moeten trouwen.


Uitgave Super Roman Historisch, nummer 252
Schrijver Paula Marshall
Titel Rijtoer in de zon
Oorspronkelijke titel Miss Jesmond's Heir
Korte omschrijving

Jess Fitzroy is stomverbaasd wanneer hij op het landgoed van zijn overleden tante drie cricket spelende kinderen aantreft, twee jongens en een meisje. Nog verbaasder is hij wanneer een van de jongens een jonge vrouw blijkt te zijn.
Georgie Herron, mrs. Georgina Herron zelfs, houdt ervan om in jongenskleren rond te lopen, want dan kan ze tenminste ongehinderd met haar neefje Gus en nichtje Annie spelen. Georgie is weduwe en woont bij haar schoonzusje Caroline en haar kinderen op Pomfret Hall.
Jess zelf is de erfgenaam van de overleden mrs. Jessmond, en heel het dorpje Netherton is in rep en roer wanneer hij zijn intrek neemt in Jesmond House.
De dorpelingen zijn het er al snel over eens dat hij weliswaar een knappe vrijgezel is, maar verder een leeghoofd.
Alleen Georgie weet beter...


Uitgave Historische Superroman, nummer 249
Schrijver Paula Marshall
Titel Blinde passie
Oorspronkelijke titel The Wolfe's Mate
Korte omschrijving

Het is het jaar 1815. Door malversaties van haar op geld beluste stiefvader wordt de pientere miss Susanna Beverly gedwongen de positie van gezelschapsdame op zich te nemen bij de snobistische Amelia Western.
Vanaf de zijlijn aanschouwt ze het wereldje van feesten en partijen, onuitgesproken wetten en voorgeschreven gedragscodes. Hoe moeilijk ook, ze is vastbesloten niet ten onder te gaan aan lasterpraatjes, maar te achterhalen wat er met haar fortuin is gebeurd.
De krachtige, eigengereide mr. Ben Wolfe gooit roet in het eten door zijn totaal onorthodoxe optreden, dat Susanna heimelijk wel heel verleidelijk voorkomt. Hoewel zijn afkomst dubieus is, presenteert hij zichzelf als edelman, maar later blijkt juist hij degene te zijn die haar laat ontvoeren.


Uitgave Historische Superroman, nummer 246
Schrijver Jacqueline Navin
Titel In de gulden herfstzon
Oorspronkelijke titel A Rose at Midnight
Korte omschrijving

Wanneer Caroline de graaf van Rutherford gaat opzoeken, weet ze precies wat ze kan verwachten. Ze kent de reputatie van Magnus als gokker en vrouwenversierder. Voor een verstandshuwelijk zijn die eigenschappen echter geen beletsel.
Hij heeft een echtgenote nodig om hem in het aangezicht van de dood een erfgenaam te schenken; zij heeft een rijke echtgenoot nodig om de medische verzorging van haar broertje te kunnen betalen.
Wanneer Magnus eenmaal overleden is aan de ongeneeslijke hartkwaal waaraan hij lijdt, zal zij als gravin van Rutherford zijn fortuin erven en hun kind opvoeden. Caroline houdt zich voor dat ze tevreden mag zijn met de opbrengst van deze zakelijke overeenkomst.
Waarom krimpt haar hart dan ineen van verdriet bij het vooruitzicht van Magnus' dood?


Uitgave Historische Superroman, nummer 243
Schrijver Deborah Simmons
Titel Bedwongen hartstocht
Oorspronkelijke titel Tempting Kate
Korte omschrijving

De jongensachtige charmes van Kate Courtland treffen Grayson Westcott, markies van Wroth, rechtstreeks in het hart. Hij is gewend dat vrouwen hun vurige pijlen op hém richten, dus zijn gevoelens voor Kate brengen hem danig uit zijn evenwicht. Bovendien wordt hun verhouding van het begin af aan overheerst door huiselijke drama's.
Waarom moet Kate met haar zusje Lucy in zulke armoe leven?
Wie heeft Lucy's toestand op zijn geweten en wat moet er van haar worden?
Waar is Kates oom en hoe kan hij ter verantwoording worden geroepen voor zijn wandaden?
Kate meent de hulp van Gray helemaal niet nodig te hebben, en het laatste wat ze wil, is markiezin van Wroth te worden. Er lijkt echter weinig anders op te zitten.


Uitgave Historische Superroman, nummer 240
Schrijver Paula Marshall
Titel Een duivels genoegen
Oorspronkelijke titel The Devil and Drusilla
Korte omschrijving

Met tegenzin keert Lord Devenish terug naar zijn landgoed, Tresham Hall, waar hij slechts akelige herinneringen aan heeft. Hem is echter opgedragen een onderzoek in te stellen naar de vreemde voorvallen in de nabijheid van zijn voorvaderlijk huis. Tot zijn grote genoegen blijkt zijn buurvrouw, Mrs. Drusilla Faulkner, bijzonder prettig gezelschap, waardoor zijn verblijf ook aangename kanten kent. Helaas is de plotselinge dood van Drusilla’s echtgenoot een van de dingen die hij dient te onderzoeken en kan hij er niet zeker van zijn dat zij niet betrokken is bij de sinistere zaken die langzaam maar zeker aan het daglicht komen…


Uitgave Historische Superroman, nummer 237
Schrijver Linda Castle
Titel Begraven heerinneringen
Oorspronkelijke titel Temple's Prize
Korte omschrijving

Op het moment waarop jij ontdekt dat Constance Cadwallender ook in Montana is, beseft Temple Parish dat hij een groot probleem heeft. Hoe kan hij zich concentreren op zijn opgravingen wanneer de kleine Connie in de buurt is? Bovendien, zo klein is Connie niet meer, wat alles nog moeilijker maakt. Hij moet die beenderen van die dinosaurus gewoon vinden, want anders loopt hij de prijs mis die de universiteit heeft uitgeloofd. Alsof de kwes3tie nog niet ingewikkeld genoeg is, blijkt dat Constance naar precies dezelfde beenderen op zoek is. Ook zij is vastbesloten het geraamte van de dinosaurus op te graven. Dus heeft ze haar keurige japon voor stoere werkmanskleding verwisseld en is aan het graven geslagen, daarmee Temples lichaamstemperatuur tot grote hoogte opjagend…


Uitgave Historische Superroman, nummer 234
Schrijver Carolyn Davidson
Titel Flakkerende kaarsen
Oorspronkelijke titel The Forever Man
Korte omschrijving

Tate Montgomery heeft genoeg van zijn zwervende bestaan en zoekt een thuis voor zichzelf en zijn twee zoontjes. Johanna Patterson lijkt dé vrouw voor hem.
Ze is alleen en kan op haar grote boerenhoeve wel wat hulp gebruiken. Hij zal voor de veestapel zorgen, terwijl zij voor hem en Pete en Timmy het huishouden doet. Een zakelijke overeenkomst die in hun beider voordeel is. Over liefde wordt niet gesproken, en Tate maakt Johanna heel duidelijk dat hij niet verwacht dat ze zijn bed deelt. Dat is ze ook beslist niet van plan, want op dat gebied heeft ze slechte ervaringen.
Zo leven zij naast elkaar, zich niet realiserend dat het hart eigen verlangens heeft en zich van zakelijke overeenkomsten niets aantrekt.


Uitgave Historische Superroman, nummer 231
Schrijver Gayle Wilson
Titel Het einde van de nacht
Oorspronkelijke titel His Secret Duchess
Korte omschrijving

In de steek gelaten door haar geliefde, heeft Mary Winters een moeilijk leven, maar wanneer ze ten onrechte wordt aangeklaagd wegens poging tot moord, begint de nachtmerrie pas echt.
Nu kan ze immers haar zoon niet langer beschermen tegen de sadistische man voor wie ze werkte.
Plotseling staat Nick Stanton, de vader van haar kind, weer voor haar. Inmiddels is hij Hertog van Vail en hij eist Mary op als zijn echtgenote.
Tegen de plannen van deze machtige man kan Mary zich onmogelijk verzetten.
Toch is ze vastbesloten zijn hulp alleen te gebruiken om haar zoon terug te krijgen. Want de wrok die ze jegens haar vroegere minnaar koestert, zit te diep om hem opnieuw te kunnen beminnen.


Uitgave Historische Superroman, nummer 228
Schrijver Laurel Ames
Titel Rebelse romantiek
Oorspronkelijke titel Nancy Whiskey
Korte omschrijving

Nancy Riley heeft een kalme jeugd gehad bij haar oom en tante in Engeland. Aangezien ze de huwbare leeftijd heeft bereikt, komt haar tante op een goede dag met een geschikte huwelijkskandidaat op de proppen. Maar Nancy moet er niet aan denken met de saaie predikant te trouwen. Als zij ooit trouwt, zal het uit liefde zijn, met een man die ze zelf heeft uitgezocht. Bovendien wil ze eerst nog wat van de wereld zien voordat ze een gezin gaat stichten. Het aanbod van haar vader om de oversteek naar Amerika te maken, grijpt ze dan ook met beide handen aan.
Onderweg, deinend op de woelige baren, ontmoet ze de knappe en mysterieuze medereiziger Daniel Tallent. Dan slaat plotseling het noodlot toe. Hun schip wordt geënterd, en Nancy's hart eveneens.


Uitgave Historische Superroman, nummer 225
Schrijver Margaret Moore
Titel Berucht en berooid
Oorspronkelijke titel The Dark Duke
Korte omschrijving

Al vanaf het moment waarop Lady Hester Pimblett op Barroughby Hall is komen werken als gezelschapsdame van de hertogin is ze nieuwsgierig naar de stiefzoon van haar werkgeefster, de Hertog van Barroughby.
De hertogin wil nooit iets over deze beruchte Lord Adrian Fitzwalter kwijt omdat zijn reputatie de goede naam van de familie behoorlijk heeft geschaad.
Maar voor Hester wordt hij daardoor des te intrigerender, al is ze tegelijkertijd bang voor de man over wie de wildste verhalen de ronde doen.
Zodra ze hem ontmoet, verdwijnt haar angst echter.
Ze vermoedt namelijk dat zijn rol van meedogenloze verleider slechts een houding is, waarmee hij een door en door eenzaam hart maskeert.


Uitgave Familie Saga Special, nummer 51
Schrijver Diversen

Korte omschrijving


Wanneer Bella Duprey in 1864 eigenares wordt van de Cock O' The Walk, het befaamde bordeel van Barbary Coast, waar menig man zijn laatste dollar aan de liefde uitgeeft of verspeelt in een gooi naar geluk, neem ze zich één ding voor: haar dochter Amy zal een ander leven krijgen.

Bij haar dood laat ze drie bezittingen na die generaties lang van moeder op dochter zullen worden doorgegeven: de eigendomsakte van Heartbreak Ranch, het dagboek waarin ze haar rijke ervaring in de kunst van het behagen heeft opgetekend én een hutkoffer vol geheimen.

Amy put er de wijsheid uit om van haar belager haar minnaar te maken; haar dochter Josie vindt er een middel in om de man te verleiden die ze niet hebben mag. Josies dochter Harmony leert eruit hoe ze het koppigste hoofd kan laten buigen, en de twintigste-eeuwse Arabella tenslotte, die naar stammoeder Bella is genoemd, ontdekt met haar naamgenote dat ware liefde altijd overwint.Uitgave Historische Special, nummer 48
Schrijver Diversen

Korte omschrijving


De bruid van Blackness Castle door Elaine Coffman:
In ruil voor haar vaders vrijheid trouwt Lady Anne Crofton met de man die hem in zijn kerker gevangen houdt: de wraakzuchtige Heer van Blackness Castle.

Hartstocht op vrije voeten door Ruth Langan:
Summer en Montana - een rondreizende vrouwelijke prediker en een vogelvrije avonturier. Geen van beiden is gewend zich iets van een ander aan te trekken, tot drie weeskinderen op de vlucht hen in de rol van vader en moeder dwingen.

De ballade van Josie Dove door Mary McBride:
Haar verleden is in duisternis gehuld. Alles wat ze weet, is dat ze Josie Dove wordt genoemd - en dat haar toekomst afhankelijk is van de zwijgzame sheriff die haar met pokeren heeft gewonnen.Uitgave Historische Special, nummer 42
Schrijver Diversen

Korte omschrijving


Gemaskerd hart door Heather Graham:
Op weg naar kasteel Manning wordt Lady Kate overvallen door een gemaskerde, in het zwart gehulde struikrover. De vier stoere ruiters die haar moeten beschermen, zijn niet opgewassen tegen zijn flitsende zwaard, maar van haar heeft hij meer tegenstand te duchten. Tot hij een wapen in de strijd gooit waartegen ook Kate niet bestand blijkt: het wapen van de hartstocht.

Verboden verleiding door Theresa Michaels:
Apache-krijger Niko weet dat hij zich veel onvrede op de hals haalt door toe te geven aan zijn liefde voor Angie, de zus van een van de Amerikaanse soldaten die het indianenreservaat moeten bewaken. Wanneer Angie bekent ook tedere gevoelens voor Niko te koesteren, zijn de poppen helemáál aan het dansen. Vooral Angies broer zit hun geluk in de weg.

Roekeloze ridder door Merline Lovelace:
Wanneer de doodgewaande ridder Ivo Beaumere na tien jaar terugkeert op de familieburcht, treft hij daar alleen nog Joanna, de jonge weduwe van zijn oom. Ondanks Ivo's wilde reputatie is Joanna blij met zijn komst. Nu zij niet langer de laatste Beaumere blijkt, kan ze eindelijk doen wat ze het liefste wil: zich terugtrekken in een klooster. Ivo heeft echter andere plannen.Uitgave Historische Special, nummer 36
Schrijver Diversen

Korte omschrijving


Orchideeën als bruidsboeket door Mary Jo Putney:
Teleurgesteld in het bedrog van haar minnaar, accepteert de rijke Amerikaanse erfgename Sunny Vangelder het huwelijksaanzoek van een Engelse hertog. Deze Lord Justin Aubrey trouwt haar om haar geld, dat is helaas maar al te duidelijk. Maar wat maakt het eigenlijk nog uit? Een huwelijk uit liefde is voor haar blijkbaar toch niet weggelegd.

Escapade in de nacht door Kirstin James:
Niemand had ooit van de stille, verstandige Amy McAllister verwacht dat ze zich zo onbezonnen zou gedragen. Welke echte dame gaat er nu 's avonds laat uit wandelen met een man die bekendstaat als een fortuinzoeker? Gelukkig voor Amy - en voor haar reputatie - is de redding nabij.

Vogelvrije geliefden door Julie Tetel:
Om een saaie verloofde te ontvluchten, besluit Annie Chisholm een poosje in Schotland te gaan logeren. Voor een Engelse jongedame uit Londen is het wel even wennen; het gaat er in de Hooglanden allemaal iets ruiger aan toe. Dat ondervindt ze aan den lijve wanneer ze door een stel door whiskeywalmen omgeven barbaren zomaar van haar bed wordt gelicht en wordt ontvoerd!Uitgave Historische Special, nummer 27
Schrijver Nora Roberts
Titel Rebels avontuur
Oorspronkelijke titel Rebellion
Korte omschrijving

Als de Schotse Serena ergens een hekel aan heeft, dan is het wel aan de Engelse soldaten die lang geleden haar ouderlijk huis hebben geplunderd en haar moeder geweld hebben aangedaan. Hoewel er sinds die kwade dag vele jaren zijn verstreken, is ze het voorval nog lang niet vergeten - en aan vergeven denkt ze al helemaal niet.
Wanneer haar broer Coll met zijn Engelse vriend Brigham Langston thuiskomt, springt ze dan ook uit haar vel. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om de vijand als zijn gast uit te nodigen? Serena zal wel eens even laten blijken dat ze absoluut niet gediend is van dit weliswaar bijzonder knappe, maar desalniettemin zeer Engelse heerschap.
Wat ze niet beseft, is dat ze Brigham met al haar vurige boosheid bepaald niet tegen zich in het harnas jaagt.


Uitgave Historische Special, nummer 23
Schrijver Bay Matthews
Titel Spel van verleiding
Oorspronkelijke titel Rambler's rest
Korte omschrijving

Roekeloos en rebels, haalt Jonathan Ramble, zoon van Lord Philip Ramble, zich de woede van koningin Victoria op de hals, zodat hij zich gedwongen ziet zijn fortuin in Amerika te beproeven. Tijdens een pokeravond met een berooide plantagebezitter lacht het geluk hem echter toe: enkele uren later is hij de nieuwe eigenaar van Magnolia Manor. Dat hij ook verantwoordelijk blijkt voor een suikerplantage plus vier weeskinderen, is een hele schok voor hem. Haastig wendt hij zich tot het klooster om hulp.
Lisette Antilly weet zich veilig in het nonnenhabijt dat het lot haar heeft toegespeeld. Als Zuster Dominique zal ze de gevaren van het verleden immers kunnen ontvluchten. Dat het grootste gevaar in haar eigen hart schuilt, beseft ze pas wanneer ze oog in oog staat met de knappe, donkere Jonathan.

Uitgave Harlequin Bestseller, nummer 30. Ook verschenen als ISB 149 met als titel: Tegen de stroom in.
Schrijver Patricia Matthews
Titel Duel der bevrijding
Oorspronkelijke titel Thursday and the lady
Korte omschrijving

Eén ding weet Jemina Benedict zeker: voor haar geen saaie man en een saai huwelijk. Nooit van haar leven! Kost wat kost zal ze voorkomen dat ze in een afhankelijkheidspositie terechtkomt. Van schrijven haar beroep te maken, dat is haar droom. Een niet gemakkelijk te verwezenlijken droom, beseft ze, want daarmee zal ze één van de weinige vrouwen van haar tijd zijn die kiezen voor een carrière in plaats van een gezin. Haar grote voorbeeld is Sarah Hale, hoofdredactrice van het befaamde damestijdschrift Godey's Lady's Book. Na rijp beraad trekt ze de stoute schoenen aan en vertrekt naar Philadelphia om te proberen een baan bij het tijdschrift te bemachtigen. Dat lukt haar; ze wordt aangenomen en al snel vinden haar artikelen gretig aftrek. Door haar werk komt ze in aanraking met Owen Thursday, een belangrijk verslaggever bij de grootste krant van Philadelphia. Aanvankelijk is ze vooral geïnteresseerd in de lessen journalistiek die hij haar kan geven, maar al snel wijdt hij haar ook in in de diepste geheimen van de liefde...Uitgave Harlequin Bestseller, nummer 27
Schrijver Judith McNaught
Titel Liefde overwint
Oorspronkelijke titel Something Wonderful
Korte omschrijving

Alexandra Lawrence woont al haar hele leven in een eenvoudig huisje op het Engelse platteland, waar de dagen rustig en gelijkmatig voorbij glijden. Tot het moment waarop ze door een vreemde samenloop van omstandigheden min of meer wordt gedwongen te trouwen met Jordan Townsende, de rijke, machtige en hooghartige Graaf van Hawthorne.
Hun huwelijksleven verloopt niet bepaald gladjes, en eenmaal geïntroduceerd in het Londense society-wereldje, raakt Alexandra verstrikt in allerlei intriges vol jaloezie, wraak, trots en vooral... passie.
Ondanks alle problemen leert ze echter dat achter het arrogante masker van haar echtgenoot een tedere, liefhebbende man schuilgaat, die binnen de kortste keren haar hart weet te veroveren!
Home | Harlequin

Back to Top