Romans koop je bij Bol


Op 15 maart 2016 verscheen de eerte Harlequin Historische Roman in een vernieuwde versie. Deze serie is het antwoord van Uitgeverij Harlequin op de stopzetting van de Candlelight Historische Romans. Op de omslag van deze nieuwe Harlequins prijkt ook het voor Candlelight kenmerkende kasteeltje, wel in een ietwat andere uitvoering. We zijn heel blij dat Harlequin verder gaat met het uitgeven van historische romans, maar vooralsnog zijn het enkel heruitgaven van reeds eerder verschenen verhalen bij Harlequin. We hopen dat Harlequin zich aan zijn belofte houdt en snel nieuwe verhalen gaat uitgeven.

Als een boek deel uitmaakt van een serie staat er een * naast het nummer. Je vindt de reeks en eventuele andere boeken van de auteur terug op de pagina: Harlequin series en losse nummers.

Nummer Historische Roman 46
Schrijver Elizabeth Bailey
Titel Droom vol sterrenlicht
Oorspronkelijke titel The misfit maid
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Met een arrogante lord op het debutantenbal...

Lady Mary, Maidie, Hope wordt door haar familie genegeerd _ tot ze een fortuin erft. Nu vinden ze het helemaal niet raar dat ze zo verzot is op sterrenkunde en is ze in hun ogen opeens zeer huwbaar. Zozeer zelfs, dat ze proberen haar te koppelen aan haar afschuwelijke neef!

Om dat te voorkomen moet Maidie snel een andere huwelijkskandidaat vinden. Dan moet ze wel eerst haar debuut maken en daarvoor heeft ze iemand van aanzien nodig die haar introduceert. Haar hoop is gevestigd op Lord Laurie Delagarde. Maar de lord, een verstokte vrijgezel, lijkt helemaal geen zin te hebben een in zijn ogen ongemanierde jongedame te introduceren bij de high society...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische Roman (groene reeks) nr 14.Nummer Historische Roman 45
Schrijver Ruth Langan
Titel Een vrouwenhart
Oorspronkelijke titel The courtship of Izzy McCree
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Op zoek naar romantiek in het Wilde Westen...

Isabella McCree is als wees altijd alleen geweest en ze snakt naar de warmte van een gezin. Dus als ze hoort dat een hardwerkende boer, weduwnaar Matthew Prescott, een moeder zoekt voor zijn vier kinderen, aarzelt ze geen moment. Ze zegt haar magere bestaan in Pennsylvania vaarwel en reist af naar het gebergte van Sierra Nevada. Na een slopende reis arriveert ze bij haar gedroomde paradijs: een vervuilde blokhut, in lompen gehulde kinderen en een stugge, ruwe man.

Vastbesloten zich door dit alles niet van de wijs te laten brengen, gaat Isabella aan de slag. Door hard te werken - en met wat kleine leugens - probeert ze haar gruwelijke verleden achter zich te laten. Zal het haar lukken de vrouw te worden die ze altijd had willen zijn?

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische Roman (groene reeks) nr 33.Nummer Historische Roman 44
Schrijver Jacqueline Navin
Titel Helena's geheim & Liefde in overvloed
Oorspronkelijke titel The sleeping beauty & A wife for Christmas
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1) HELENA'S GEHEIM - Jacqueline Navin
Een berooide fortuinjager vindt een beeldschone lady onder de kerstboom...

Er is iets vreemds gaande op Rathford Manor. Adam Mannion, berooid fortuinjager, is vastbesloten te ontdekken wat de oorzaak van dit alles is. Aangetrokken door geruchten over de enorme rijkdom die zou schuilgaan achter de vervallen façade van het landgoed, vraagt hij Lord Rathford om zijn dochters hand. Tot zijn niet geringe verbazing stemt de oude man toe. De dame in kwestie, de beeldschone Lady Helena, is furieus. Niet alleen is ze verkwanseld aan een op geld beluste rokkenjager, ze moet ook nog eens haar geheim veilig zien te stellen...

(2) LIEFDE IN OVERVLOED - Jacqueline Navin
Pal voor kerst valt een lord voor zijn dienstmeisje...

William, Lord van Thalsbury, is betoverd door een van zijn dienstmeisjes, een vrouw zo mooi en verfijnd dat ze in zijn ogen onmogelijk een bediende kan zijn. Hij móét uitvinden wie ze werkelijk is. Maar ze geeft het geheim dat ze met zich meedraagt niet zomaar prijs...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische Roman (groene reeks) nrs 26 & in 53.Nummer Historische Roman 43
Schrijver Nicola Cornick & Lyn Stone
Titel Een oord van verderf & Heimelijke ontmoeting
Oorspronkelijke titel The Blanchland secret & Ian's gift
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1) EEN OORD VAN VERDERF - Nicola Cornick
Kan de burggraaf haar beschermen?

Ooit was Blanchland het thuis van Lady Sarah Sheridan, maar het is al lang in handen van haar neef. Over hem doen de wildste verhalen de ronde - hij zou orgieën op het landgoed houden. Een dame heeft er dus niets te zoeken, maar als Sarah een familiegeheim wil ontsluieren, heeft ze geen andere keus dan af te reizen naar het verderfelijke oord.

Bij aankomst op Blanchland treft ze niet haar neef aan, maar wel burggraaf Guy Renshaw, die beweert dat hij hier is om haar te beschermen. Omdat de graaf in de beau monde bekendstaat als een losbol, deelt ze hem onomwonden mee dat ze geen enkele behoefte heeft aan zijn hulp. Al vindt ze hem stiekem wel heel aantrekkelijk...

(2) HEIMELIJKE ONTMOETING - Lyn Stone
Een lady verzint een list...

De opstandige Lady Juliana heeft gezworen nooit een man te zullen toebehoren. Als haar familie haar dreigt uit te huwelijken, verzint ze een list om de kandidaat af te schrikken en doet zich voor als lichtekooi. En dat blijft niet zonder gevolgen!

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historisch roman (groene reeks) nrs 8 & in 53.Nummer Historische Roman 42
Schrijver Candace Camp
Titel Passie voor de vijand
Oorspronkelijke titel A dangerous man
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Deze lord is knap, sexy en... onuitstaanbaar!

Aan weinig mannen heeft Eleanor Towsnend een grotere hekel dan Lord Anthony Neale. Al is ze er als Amerikaanse zo langzamerhand wel aan gewend dat de Londense society haar uit de hoogte behandelt, zíjn gedrag gaat werkelijk alle perken te buiten.

Hij beschuldigt haar er publiekelijk van een fortuinjaagster te zijn die haar ziekelijke man de dood in heeft gejaagd! Ook nadat dat gerucht is ontzenuwd, blijft hij haar lastigvallen, tot in haar huis aan toe. Zogenaamd om uit te vinden wie er achter een aantal geheimzinnige inbraken zit. Nee, ze kan hem werkelijk niet luchten of zien! En áls haar hart al sneller gaat kloppen wanneer hij in haar buurt is, dan heeft dat echt niets te maken met zijn gespierde lichaam, of zijn sensuele mond, of heldergrijze ogen, of...

* Reeds eerder verschenen als IBS 173.Nummer Historische Roman 41
Schrijver Anne Gracie
Titel Balsem voor zijn hart
Oorspronkelijke titel Gallant waif
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Leicestershire 1812: een lady moet als huishoudster aan de slag!

Na de dood van haar vader staat lady Kate Farleigh er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid verafschuwt, besluit ze als dienstmeid te gaan werken. Haar tante grijpt echter in en neemt haar mee naar Londen, om haar daar een welgestelde echtgenoot te bezorgen. Onderweg overnachten ze bij haar kleinzoon, Jack Carstairs. Kate vindt Jack aanvankelijk maar een arrogante botterik, die om onbegrijpelijke redenen zijn landgoed verwaarloost. Maar algauw merkt ze dat hij volkomen ongepaste gevoelens in haar oproept. En dan besluit haar tante opeens dat het het beste is als Kate daar blijft - als huishoudster!

Toen Jack gewond terugkeerde van de oorlog in Spanje bleek dat hij was onterfd en dat zijn verloofde ervandoor was. Berooid en somber trok hij zich terug op zijn landgoed. Het enige wat hij wil, is met rust gelaten worden. Hij zit dan ook echt niet te wachten op een huishoudster die alles beter weet - hoe aantrekkelijk hij die eigenwijze Kate ook vindt...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin historische roman 18 (groene reeks).Nummer Historische Roman 40
Schrijver Gayle Wilson
Titel De dame in het spel & Een onschuldig hersnspinsel
Oorspronkelijke titel My lady's dare & My darling echo
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1) DE DAME IN HET SPEL
Intrige en romantiek in de tijd van de Napoleontische oorlogen...

Valentine Sinclair, de graaf van Dare, lijkt gewoon een edelman die van het leven geniet. In werkelijkheid is hij een onverschrokken Engelse spion. Tijdens een missie tegen een louche gokbaas, die voor de Fransen spioneert, raakt hij begaan met het lot van diens maîtresse, Elizabeth Carstairs. Wat heeft zo'n mooie, ontwikkelde vrouw ertoe bewogen als een sloerie in een gokhuis rond te hangen? Hij besluit haar te redden, maar ontdekt dan tot zijn verbijstering dat ze niet weg wíl. Houdt ze soms een geheim voor hem verborgen?

(2) EEN ONSCHULDIG HERSENSPINSEL
Londen, 1823

Arabella Simmons is als voorlezer in dienst bij de blinde graaf van Huntingdon. Een prima baan, waarmee ze in het onderhoud van haar zoontje en haar tante kan voorzien. Maar dan stelt de knappe graaf voor een verstandshuwelijk te sluiten...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische roman (groene reeks) nrs 57 en 59.Nummer Historische Roman 39*
Schrijver Ruth Langan & Deborah Simmons
Titel Kitty de onstuimige & Verleiding als spel
Oorspronkelijke titel Badlands heart & The notorious duke
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1) KITTY: DE ONSTUIMIGE - Ruth Langan
Badlands
Wanneer hun grootvader overlijdt, trekken Gabe, Yale en Kitty Conover samen met hun moeder dwars door de wilde, ongetemde Badlands, op zoek naar een beter leven. Hoewel hun moeder sterft tijdens de barre tocht, zien de kinderen kans het stadje Misery te bereiken, waar ze alle drie op hun eigen manier weten te overleven...

Deel 3
1867 - Misery, Dakota. Welkom in de Badlands...

Kitty Conover voelt zich thuis op de kleine ranch waar ze zich na haar zwerftocht heeft gesetteld. Regelmatig trekt ze eropuit om in het ruige achterland wilde mustangs te vangen, die ze vervolgens temt en verhandelt. Ze is vrij en onafhankelijk en hoeft met niemand rekening te houden. Maar als ze op een dag een mysterieuze vreemdeling het leven redt, verandert alles...

(2) VERLEIDING ALS SPEL - Deborah Simmons
Hoe koppel je een losbandige hertog aan een echte blauwkous?

De hertog van Penhurst, een beruchte rokkenjager, gaat uit verveling een weddenschap aan: Het zal hem lukken Scholastica Hornsby, een voorvechtster van vrouwenrechten, te verleiden...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin hisorische roman (groene reeks) nrs 50 en 41.Nummer Historische Roman 38
Schrijver Stephanie Laurens
Titel Seizoen voor liefde
Oorspronkelijke titel A lady of expectations
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een onmogelijke liefde op het Londense debutantenbal...

Aanstellerige, opgedirkte wichten, met wie geen verstandig woord te wisselen valt. Voor de debutantes op de Londense societybals heeft landgoedeigenaar Jack Lester geen goed woord over. Wat alleen niemand weet, is dat hij straatarm is en dringend met een van die `wichten' moet trouwen om het familielandgoed te kunnen behouden. Als hij tijdens een bal aan de lieftallige Sophie Winterton wordt voorgesteld, kan hij dan ook zijn geluk niet op...

Dit seizoen moet Sophie haar balboekje zo vol mogelijk zien te krijgen. Ze is al tweeëntwintig, dus het is hoog tijd dat ze trouwt. De perfect geklede, lange donkere man die tijdens een bedwelmende wals onverhoeds haar hart steelt, komt helaas niet in aanmerking. Ze kent namelijk zijn geheim en weet dat zij als arm plattelandsmeisje niets voor hem kan betekenen...

* Reeds eerder verschenen als IBS 181.Nummer Historische Roman 37
Schrijver Mary Brendan
Titel Eer en deugd
Oorspronkelijke titel A kind and decent man
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een echte lord houdt zich toch altijd aan zijn woord?

De jonge, beeldschone Victoria Lorrimer is in de zevende hemel wanneer de intrigerende Lord Courtenay, een man die vele vrouwenharten sneller doet kloppen, haar ten huwelijk vraagt. Hij belooft haar om, zoals een echte lord betaamt, haar vader officieel om haar hand te vragen - een belofte die hij niet nakomt. Diepbedroefd vlucht ze in een huwelijk met een oude vriend van haar vader. Dan breken er zeven lange jaren aan, waarin ze probeert haar grote liefde uit haar gedachten te bannen.

Wanneer Victoria na de dood van haar echtgenoot berooid achterblijft, beseft ze dat er maar één man is die haar van de bedelstaf kan redden: Lord Courtenay. Hij doet haar echter een voorstel dat zo oneerbaar is dat het een blos van schaamte naar haar wangen jaagt...

* Reeds eerder verschenen als Historische Roman 2 (groene reeks)Nummer Historische Roman 36
Schrijver Mary Brendan
Titel Beledigde furie
Oorspronkelijke titel A roguish gentleman
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Londen in het regency-tijdperk: een lady, een graaf, list en bedrog en... echte liefde?

Lady Elizabeth Rowe weet dat haar grootmoeder haar graag getrouwd ziet, maar begrijpt niet waarom ze de beruchte Ross Trelawny, graaf van Stratton voor haar heeft uitgekozen. De man staat immers bekend als een harteloze schurk en een losbol! Algauw heeft ze door hoe de vork in de steel zit: haar grootmoeder is de graaf geld schuldig en wil die schuld inlossen met Elizabeths bruidsschat!

Dat is toch werkelijk al te dol, dat zíj moet trouwen om oma-lief uit financiële nood te helpen. Ze zal alles in het werk stellen om zo ongemanierd en onelegant mogelijk op haar verloofde over te komen. Dan zal het snode plan zeker mislukken! Verwarrend is alleen dat het lijkt alsof de graaf tedere gevoelens voor haar koestert...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische roman 16 (groene reeks)Nummer Historische Roman 35*
Schrijver Ruth Langan & Maureen Child
Titel Yale de stoutmoedige & Jackson
Oorspronkelijke titel Badlands legend & Jackson's mail-order bride
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1) YALE: DE STOUTMOEDIGE - Ruth Langan
Badlands
Wanneer hun grootvader overlijdt, trekken Gabe, Yale en Kitty Conover samen met hun moeder dwars door de wilde, ongetemde Badlands, op zoek naar een beter leven. Hoewel hun moeder sterft tijdens de barre tocht, zien de kinderen kans het stadje Misery te bereiken, waar ze alle drie op hun eigen manier weten te overleven...

Deel 2
1867 - Misery, Dakota. Welkom in de Badlands...

Yale Conover verzet zich tegen alles en iedereen. Zozeer zelfs dat hij zich heeft aangesloten bij een bende outlaws. Maar als de bende besluit een weduwe en haar twee kinderen aan te vallen, gaat hem dat te ver. Vooral als hij ontdekt wie de weduwe is: Cara Evans, zijn grote liefde, die hem ooit heeft afgewezen. Hij besluit haar te beschermen, al brengt hij daarmee zijn leven in gevaar - en zijn hart...

(2) JACKSON - Maureen Child
1875 - Defiance, Colorado. Welkom in het Wilde Westen...

Dankzij hun oom staan de broers Lucas en Jackson voor de keus: trouwen of alles kwijtraken. Jackson MacIntyre wil echt geen vrouw, dan maar geen erfenis. Maar als hij na een koortsachtige nacht ontwaakt, blijkt hij toch getrouwd te zijn. Met een roodharige feeks nog wel! En het lijkt er sterk op dat ze samen een echte huwelijksnacht hebben doorgebracht. Hij hoopt dat deze Molly Malone snel weer vertrekt. Al vindt hij haar stiekem best aantrekkelijk...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische roman (groene reeks) nrs 46 en 23.Nummer Historische Roman 34
Schrijver Candace Camp
Titel Weddenschap zonder verliezer
Oorspronkelijke titel The marriage wager
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Londen tijdens de regency-periode: dit balseizoen móét Constance een huwbare man vinden...

Constance Woodley weet heel goed dat de kans op een huwelijk nihil is; ze is tenslotte al achtentwintig. Als de chaperonne van haar nichtjes verschijnt ze wel op alle feesten en bals van de Londense society, maar dat mag niet baten. Als ze dan ook hoort dat Lady Francesca, een van de sterren van de beau monde, een weddenschap heeft afgesloten dat zíj Constance wél aan de man kan brengen, heeft ze aanvankelijk hoop dat ze toch ooit zal trouwen...

Lady Francesca introduceert Constance bij heel wat huwbare mannen, maar tevergeefs. En dan gebeurt precies dat wat niet zou moeten gebeuren: Constance wordt tot over haar oren verliefd op Lord Dominic Leighton - nu net de man die om ontelbare redenen onmogelijk met haar kan trouwen...

* Reeds eerder verschenen als IBS 201.Nummer Historische Roman 33
Schrijver Nicola Cornick & Anne Gracie
Titel Een slechte reputatie & Een deugdzame weduwe
Oorspronkelijke titel Wayward widow & The virtuous widow
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1) EEN SLECHTE REPUTATIE - Nicola Cornick
High Society
Liefde en avontuur in de opwindende wereld van de negentiende-eeuwse high society...

Deel 3 Als geen ander houdt Lady Juliana de roddelaars bezig. Nauwelijks heeft ze zichzelf naakt op een zilveren schaal als toetje laten opdienen bij het diner van een ex-minnaar, of ze is alweer bij een ander schandaal betrokken.

Martin Davencourt vindt dat alles absoluut niet amusant. Maar al keurt hij haar gedrag ten strengste af, hij móét weten wat er schuilgaat achter die behoefte te shockeren. Algauw blijkt dat hij zich hiermee in een wespennest vol intriges steekt - en dat hij zijn hart op het spel zet...

(2) EEN DEUGDZAME WEDUWE - Anne Gracie
Weduwe Ellie Carmichael aarzelt even bij het zien van de gewonde onbekende man voor haar deur, maar besluit dan hem in haar cottage te verzorgen. Wanneer hij de volgende ochtend wakker wordt, blijkt hij zijn geheugen kwijt te zijn. Tot haar grote schrik beweert hij vervolgens dat hij haar man is!

* Reeds eerder verschenen als Historische roman (groene reeks) 49 & 59.Nummer Historische Roman 32
Schrijver Julia Justiss
Titel Parel tussen diamanten
Oorspronkelijke titel The wedding gamble
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een kwade baron en een nobele gentleman vechten om het hart van een lady in nood...

Lady Sarah Wellingford moet dringend met een rijk man trouwen om het familielandgoed te redden. Dus heeft ze zich verloofd met een schatrijke baron, die in ruil voor haar ja-woord haar moeder, broer en zusjes van de bedelstaf zal redden. Als blijkt dat deze baron gemeen en zelfs gevaarlijk is, weet Sarah zich geen raad...

Weduwnaar Nicholas Stanhope kan het niet aanzien dat Sarah op het punt staat zich te binden aan de kwade baron. Hij verbreekt zijn eigen verloving en stelt Sarah een verstandshuwelijk voor, met dezelfde financiële voorwaarden Tot zijn vreugde accepteert ze, en zo kan hij als een echte gentleman een dame in nood redden.

De overeenkomst tussen Nicholas en Sarah is strikt zakelijk, maar algauw laaien er allesbehalve zakelijke gevoelens tussen hen op. Hun opbloeiende liefde zal echter nog vele hindernissen moeten overwinnen. Vooral als blijkt dat de baron en Nicholas' jeugdliefde vast van plan zijn om roet in het eten te gooien...

* Reeds eerder verschenen als Superroman 255.Nummer Historische Roman 31*
Schrijver Ruth Langan & Susan Mallery
Titel Gabe de rechtvaardige & Lucas
Oorspronkelijke titel Badlands law & Shotgun grooms
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1 ) GABE: DE RECHTVAARDIGE - Ruth Langan
Badlands
Wanneer hun grootvader overlijdt, trekken Gabe, Yale en Kitty Conover samen met hun moeder dwars door de wilde, ongetemde Badlands, op zoek naar een beter leven. Hoewel hun moeder sterft tijdens de barre tocht, zien de kinderen kans het stadje Misery te bereiken, waar ze alle drie op hun eigen manier weten te overleven...

Deel 1
1867 - Misery, Dakota. Welkom in de Badlands...

Sheriff Gabe Conover, streng en rechtvaardig als hij is, beroept zich erop dat hij nooit zijn emoties laat meespelen. Tot hij op een avond in de plaatselijke saloon een onbekend spichtig wicht uit de klauwen redt van een dronken gokker. Een eerzame jonge vrouw heeft natuurlijk niets te zoeken tussen wulpse deernen en dronken cowboys, maar Belle Calley straalt zo'n onschuld uit dat de stugge Gabe er alles voor over heeft om haar te beschermen!

(2) LUCAS - Susan Mallery
1875 - Defiance, Colorado. Welkom in het Wilde Westen...

Dankzij hun oom staan de broers Lucas en Jackson voor de keus: trouwen of alles kwijtraken. Lucas MacIntyre besluit dat een verstandshuwelijk de enige oplossing is. Om er zeker van te zijn dat de verbintenis van korte duur is, vraagt hij de preutse Emily Smythe ten huwelijk. Zij bekoort hem geenszins, dus hij hoeft niet te vrezen dat hij in de verleiding zal komen het huwelijk te voltrekken...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische roman (groene reeks) nrs 23 & 42.Nummer Historische Roman 30
Schrijver Marie-Louise Hall
Titel Zoet verraad
Oorspronkelijke titel Sweet treason
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een opwindend spel van hartstocht en verraad het Tudor-tijdperk...

Richard Durrant, graaf van Heywood, heeft trouw gezworen aan Elizabeth Tudor. Als hij op het spoor komt van een samenzwering om de toekomstige koningin om het leven te brengen, stelt hij dan ook alles in het werk om haar te beschermen. Zelfs is hij bereid een gedwongen huwelijk aan te gaan met de leidster van het complot: de jonge weduwe Seraphina Carey.

Zodra hij haar ziet, verovert ze echter onmiddellijk zijn hart, met haar ogenschijnlijke onschuld en vuurrode haren. Hij moet zich dan ook voortdurend voor ogen houden dat ze niet zo onschuldig is als ze zich voordoet... Desalniettemin wordt het een kwelling voor Richard zijn vrouw te moeten ontmaskeren als pleegster van hoogverraad. Zal hij haar kunnen redden van de guillotine?

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische roman (groene reeks) 52Nummer Historische Roman 29*
Schrijver Nicola Cornick & Deborah Hale
Titel Amoureuze avances & Mysteries van het hart
Oorspronkelijke titel The chaperon bride & Cupid goes to Gretna
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1) AMOUREUZE AVANCES - Nicola Cornick
High Society
Liefde en avontuur in de opwindende wereld van de negentiende-eeuwse high society...

Deel 2
Na een rampspoedig huwelijk wil Annis nooit meer trouwen, ook niet met Lord Ashwick, de knappe vrijgevochten avonturier die haar bij iedere ontmoeting het hoofd op hol brengt. Koppig blijft ze zijn huwelijksaanzoeken afwijzen. Tot ze samen - buiten hun schuld - in een uiterst compromitterende situatie worden aangetroffen...

(2) MYSTERIES VAN HET HART - Deborah Hale
Als Ivy Greenwood de studeerkamer van de jonge geleerde Oliver Armitage binnenstormt met een waanzinnig voorstel, weet de arme man niet wat hem overkomt. Maar één ding is zeker: zij bezorgt hem het avontuur van zijn leven!

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische roman (groene serie) nrs 47 en 41.Nummer Historische Roman 28
Schrijver Merline Lovelace
Titel Moed en vertrouwen
Oorspronkelijke titel The captain's woman
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Cheyenne, tijdens de Spaans-Amerikaanse Oorlog (1889-1901)

Victoria Parker is al zo'n beetje haar hele leven verliefd op Captain Sam Garrett. Als hij na acht jaar trouwe dienst in het leger terugkeert naar Cheyenne, neemt ze zich voor hem haar liefde te betuigen en hem voor altijd bij zich te houden. Maar dan breekt er een oorlog uit tussen Spanje en de Verenigde Staten, en gaat Sam het leger weer in om te strijden met de Rough Riders van Teddy Roosevelt. Victoria aarzelt geen moment - ze volgt hem naar het slagveld zodat ze dicht bij de liefde van haar leven kan zijn. In het strijdgewoel ontdekt ze een nieuwe kant van zichzelf. Als verslaggeefster schrijft ze over de dappere strijd van de Amerikaanse verpleegsters, en ze vindt de moed om zelf voor haar vaderland te vechten. Maar zal het haar ooit lukken het hart van Sam Garrett te veroveren?

* Reeds eerder verschenen als IBS 141.Nummer Historische Roman 27
Schrijver Candace Camp
Titel Liefdes overwinning
Oorspronkelijke titel An independent woman
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Engeland, pal na de Napoleontische oorlogen (1803-1815)

Lord Nicholas Barre keert terug naar Engeland om zijn plaats op te eisen als heer en meester op Lychwood Hall. Zijn familie vindt hem echter niet geschikt, vanwege zijn losbandige levensstijl. Als hij Juliana Holcott tegenkomt, ziet hij een kans om een respectabel, getrouwd man te worden. Vroeger waren ze goed bevriend, en dus kan hij haar best vragen een verstandshuwelijk aan te gaan.

Juliana was als meisje stiekem verliefd op Nick, tot hij op zijn zestiende vertrok. Nu is hij terug, en vraagt hij haar ten huwelijk! Ze zegt maar wat graag ja. Ook al weet ze dat hij niet zo van haar houdt als zij altijd van hem heeft gehouden.

Samen nemen ze hun intrek in Lychwood Hall, vol hoop voor de toekomst. Maar net als Juliana begint te geloven dat hun liefde een kans heeft, gebeurt er iets afschuwelijks...

* Reeds eerder verschenen als IBS 161.Nummer Historische Roman 26
Schrijver Julia Justiss
Titel Een ontembare erfgename
Oorspronkelijke titel The untamed heiress
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een schandaal in het Regency-tijdperk...

Om aan haar moeders laatste wens tegemoet te komen, reist Helena Lambarth af naar Londen om eindelijk deel uit te gaan maken van de society. Daar komt ze onder de hoede van Lady Darnell, een nicht van haar moeder, en Lord Darnell, de stiefzoon des huizes.

Terwijl Helena poogt zich de regels en conventies van de ton eigen te maken, worstelt Lord Darnell met heel andere problemen. Zijn vader heeft hem torenhoge schulden nagelaten, en de enige manier om uit het financiële slop te komen is een huwelijk met de puissant rijke Priscilla Standish. Maar steeds wanneer hij de welgemanierde Miss Standish met de gepassioneerde Helena vergelijkt, delft de eerste jammerlijk het onderspit. Kiezen voor zijn moeders beschermelinge zou echter een groot schandaal ontketenen...

* Reeds eerder verschenen als IBS 165.Nummer Historische Roman 25*
Schrijver Nicola Cornick
Titel Gegokt en gewonnen & Cupido's kuren
Oorspronkelijke titel The earl's prize & The rake's bride
Genre Historische roman
Korte omschrijving

(1) GEGOKT EN GEWONNEN
High Society
Liefde en avontuur in de opwindende wereld van de negentiende-eeuwse high society...

Deel 1 Als Miss Amy Bainbridge ontdekt dat haar broer de laatste tijd vaak wordt gezien met graaf Joss Tallant, maakt ze zich zorgen. De graaf staat te boek als een lichtzinnige schavuit, en dus vreest dat broerlief zijn tijd verdoet met drinken en gokken. Op een dag vindt ze een loterijbriefje, waarop maar liefst dertigduizend pond blijkt te zijn gevallen. Opeens is de graaf niet meer bij haar weg te slaan. Ze vindt dit uiterst irritant, maar wat ze helemaal niet kan uitstaan, is dat ze stiekem ook van zijn gezelschap geniet...

(2) CUPIDO'S KUREN
Jack, de markies van Merlin, wordt door zijn ouders ingeschakeld om het huwelijk tegen te houden van zijn neef met Theodosia Shaw, volgens zijn familie een ordinaire fortuinjaagster. Als hij zelf niet ongevoelig blijkt voor haar charmes, doet hij haar een choquerend aanbod...

* Reeds eerder verschenen als Harlequin Historische roman (groene serie) nrs 45 en 41.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Nummer Historische Roman 24
Schrijver Courtney Milan
Titel Lady in gevaar
Oorspronkelijke titel Trial by desire
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het is 1841...

Drie jaar geleden vertrok Ned, de kersverse echtgenoot van Lady Kate Carhart, naar China om daar te gaan werken. Zijn vertrek brak haar hart, maar toch is het haar gelukt een zinvol bestaan op te bouwen - dat echter niet zonder gevaar is. In het geheim brengt ze vrouwen in veiligheid die door hun echtgenoten mishandeld worden. Dan duikt Ned onverwacht weer op en wordt haar leven volkomen overhoopgehaald. Ze durft hem niets te vertellen over het werk dat ze doet, uit angst dat ze anders de vrouwen die ze beschermt in gevaar brengt.

Hoewel Ned ervan overtuigd is dat hij zijn lange reis niet voor niets heeft gemaakt, beseft hij dat hij zijn jonge vrouw diep gekwetst heeft door weg te gaan. Hij zal haar helemaal opnieuw voor zich moeten winnen. Al snel begint hij echter te vermoeden dat Kate iets voor hem verborgen houdt. Wanneer hij eindelijk ontdekt wat dat is, blijkt ze in groot gevaar te verkeren... en is hij de enige die haar kan redden!

* Reeds eerder verschenen als HQN 28 met als titel Verraderlijk hartNummer Historische Roman 23
Schrijver Candace Camp
Titel Geheim van het hart
Oorspronkelijke titel Secrets of the heart
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een affaire in de 19de eeuw...

Natuurlijk houdt Rachel van haar echtgenoot, maar waarom doet hij zo weinig... hartstochtelijk? Michael Trent, graaf van Westhampton is lief en begrijpend, maar ook oersaai. Het liefst zit hij de hele dag met zijn neus in de boeken. Wanneer ze op een dag in Londen is, ontmoet ze een man die veel opwindender is. Tegen alle regels in wordt ze hopeloos verliefd op deze mysterieuze Anthony Birkshaw en begint een affaire met hem. Nu wordt ze verteerd door schuldbesef, maar heeft ze ook het gevoel dat ze eindelijk lééft!

Michael leidt in werkelijkheid een, allesbehalve saai, dubbelleven: hij is spion! Daar mag niemand achter komen, zelfs zijn geliefde Rachel niet. Alleen heeft hij nu de grote fout gemaakt haar aan te spreken, te kussen, te beminnen terwijl hij in vermomming was. Nooit zal hij haar zijn geheim kunnen vertellen. En dus zal zij nooit weten met hoeveel passie hij haar liefheeft...

* Reeds eerder verschenen als IBS 145.Nummer Historische Roman 22
Schrijver Nora Roberts
Titel Verborgen goud
Oorspronkelijke titel Lawless
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Arizona, 1875

Sarah Conway reist vol verwachting naar het onherbergzame Westen, waar haar vader een goudader heeft aangeboord. Ze verheugt zich op het mooie huis dat hij heeft gebouwd en op het leven in de plaatselijke society.

Bij aankomst blijkt het plaatsje Lone Bluff echter een gat, en het huis niet meer dan een optrekje van zongedroogde klei. En tot haar ontsteltenis hoort ze dat haar vader is omgekomen bij een raadselachtig ongeluk in de mijn.

Ze besluit de zaak tot de bodem uit te pluizen en zoekt daartoe steun bij Jake Redman, een knappe, maar ruwe cowboy, die haar spottend 'hertogin' noemt en roept dat ze een veel te teer poppetje is voor het leven in het Wilde Westen.

Krijgt hij gelijk wanneer ze door indianen wordt ontvoerd?

* Reeds eerder verschenen als Harlequin historische roman 35 (groene reeks)Nummer Historische Roman 21*
Schrijver Nicola Cornick
Titel Verboden verleiding
Oorspronkelijke titel The undoing of a lady
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De lady's van Fortune's Folly lijken keurig en gedwee. Maar kom niet in hun boudoir...

Deel 4 Lady Elizabeth Scarlet zit niet te wachten op een man, want ze heeft heel andere dingen aan haar hoofd. Haar jeugdvriend Nathaniel Waterhouse dreigt een huwelijk aan te gaan met een vrouw die totaal ongeschikt voor hem is, dus ze moet hem absoluut redden!

Met een smoes lokt ze hem op de vooravond van de bruiloft naar de torenkamer van haar landgoed. Vervolgens gooit ze de sleutel uit het raam, zodat hij niet naar de huwelijksvoltrekking kan. Helaas heeft ze geen moment rekening gehouden met de schandalige, allesverterende hartstocht die hen onverhoeds overvalt. Of misschien toch wel?

Hoe dan ook, als dit ooit aan het licht komt, is het gedaan met haar reputatie. Kan Nathaniel op zijn beurt nu háár redden?

* Reeds eerder verschenen als HQN 16.Nummer Historische Roman 20
Schrijver Courtney Milan
Titel Spelen met vuur
Oorspronkelijke titel Proof by seduction
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Londen 1836...

Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act gewerkt, en nu speelt ze de rol van waarzegster Madame Esmeralda met verve. Ze weet dat ze haar klanten eigenlijk bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen. Bovendien kan ze mensen soms helpen. Neem nou Ned Carhart. Toen hij voor het eerst bij haar kwam, zag hij het leven somber in, maar dankzij haar positieve voorspellingen gaat het nu een stuk beter met hem.

Lord Blakely ziet met lede ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de bedriegster die zich Madame Esmeralda noemt. Hij wil er alles aan doen om haar te ontmaskeren, en als wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met kille feiten.

Jenny is niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven, en al gauw zijn Lord Blakely en zij verwikkeld in een strijd tussen verstand en gevoel...

* Reeds eerder verschenen als HQN 18.Nummer Historische Roman 19
Schrijver Candace Camp
Titel Verscholen hart
Oorspronkelijke titel The hidden heart
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Yorkshire 1826...

Na enkele tragische gebeurtenissen besluit Richard, hertog van Cleybourne, dat het moment daar is om een eind te maken aan zijn lijdensweg: hij keert terug naar zijn kasteel om te sterven.

Het lot beslist echter anders. Op een koude winteravond dringen een jonge vrouw en een meisje zijn huis binnen. De vrouw, Jessica Maitland, zegt de gouvernante van het meisje te zijn en beweert vervolgens dat hij is aangewezen als de voogd van het kind!

Omdat Richard zo gauw niet weet wat hij met de situatie aan moet, laat hij hen voorlopig blijven. Een domme beslissing, want binnen de kortste keren krijgt hij nog meer ongenode gasten op zijn dak en raakt hij verwikkeld in de ene na de andere intrige. Zijn hele leven ligt overhoop, en daar is maar één persoon schuldig aan: die irritante, maar o zo aantrekkelijke gouvernante!

* Reeds eerder verschenen als IBS 137 en bij Mira BooksNummer Historische Roman 18
Schrijver Stephanie Laurens
Titel Bewijs van liefde
Oorspronkelijke titel An unwilling conquest
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Newmarket, rond 1825

Sinds bekend is geworden dat voormalige losbol Harry Lester een enorm fortuin in de schoot is gevallen, moet hij zich de ongehuwde dames van de Londense society van het lijf slaan. Hij wil echt nooit trouwen en besluit dan ook naar het platteland te vertrekken, ver van hun verleidingspogingen. Onderweg stuit hij op een omgevallen reiskoets, met daarin een jongedame wier viooltjesblauwe ogen hem bijna al zijn principes doen vergeten. Hij brengt haar snel onder bij zijn tante Em, die hem gebiedt haar onverwachte logée naar alle bals en soirees te escorteren.

Lucinda Babbacombe maakt hem echter duidelijk dat ze zijn hulp niet nodig heeft. Maar dan ontdekt Harry dat haar koets niet zomaar in een greppel was beland - iemand heeft het op haar voorzien! Hoe kan hij haar ervan overtuigen dat ze hem nodig heeft?

* Reeds eerder verschenen als HQN 32.Nummer Historische Roman 17*
Schrijver Nicola Cornick
Titel Heimelijke hartstocht
Oorspronkelijke titel The scandals of an innocent
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De lady's van Fortune's Folly lijken keurig en gedwee. Maar kom niet in hun boudoir...

Deel 3 Volgens een oude familievloek zal Lord Miles Vickery jong sterven, tenzij hij getrouwd is. Aangezien hij overal bekendstaat als een schavuit en een oplichter, zal het niet meevallen een bruid te vinden. Als hij een dienstmeisje betrapt op diefstal, weet hij wat hem te doen staat: hij eist dat ze met hem trouwt, of hij zal haar geheim verraden.

Alice Lister denkt dat Miles uit is op het geld dat ze heeft geërfd. Ze is dan ook niet van plan in te gaan op zijn belachelijke poging tot afpersing. Hoewel ze moet toegeven dat hij verrassende en onfatsoenlijke gevoelens in haar losmaakt. En stel dat die vloek toch waar is? Dan heeft zij een dood op haar geweten! Ze besluit ja te zeggen, maar dan wel op één voorwaarde: de onbetrouwbare lord moet drie maanden zien door te komen zonder te liegen en te bedriegen…

* Reeds eerder verschenen als HQN 14.Nummer Historische Roman 16
Schrijver Anne Stuart
Titel Dwaling van het hart
Oorspronkelijke titel Hidden honor
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een non, een bastaardprins en een bende struikrovers...

Elizabeth van Bredon heeft besloten non te worden. Onderweg naar het klooster wordt haar keuze echter zwaar op de proef gesteld. Niet door de monniken met wie ze meereist, maar door de man over wie zij waken: de knappe bastaardprins William Fitzroy, die boete moet doen voor zijn vele zonden. De prins weet Elizabeth te betoveren met zijn charme, en ze kan niet geloven dat zij valt voor iemand met zo'n slechte reputatie. Het is maar goed dat ze straks ver weg zal zijn van deze verboden verleiding!

Als ze bijna bij het klooster zijn, worden ze overvallen door een bende rovers. Prins William gedraagt zich als een ware ridder en brengt Elizabeth in veiligheid. Ze begrijpt niet hoe zo'n verdorven iemand zich zo nobel kan gedragen. Zijn alle geruchten die over de prins de ronde doen wel waar?

* Reeds eerder verschenen als IBS 169.Nummer Historische Roman 15*
Schrijver Susan Wiggs
Titel Zoals de koningin het verlangt*
Oorspronkelijke titel At the Queen's summons
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Queen Elizabeth ruikt een complot...

Deel 3
Pippa Trueheart hoopt aan het Engelse hof iemand van haar familie te vinden, maar voordat dat lukt, wordt ze om niets opgepakt door de autoriteiten. Een Ierse chieftain werpt zich op als haar beschermheer en zorgt dat ze vrijkomt. Eerst vertrouwt ze hem voor geen cent, maar gaandeweg verovert de stoere Ier haar hart.

Aidan O'Donoghue wacht op een audiëntie met Queen Elizabeth om de zaak van het Ierse volk te bepleiten. Hij voelt veel voor Pippa, maar als de strijd van zijn volk hem dwingt te vertrekken, moet hij haar achterlaten aan het hof.

Dan krijgt Queen Elizabeth lucht van een Iers complot tegen de Engelsen, en Aidan wordt in de Tower opgesloten wegens hoogverraad. Pippa is weer helemaal alleen en weet niet of ze haar grote liefde kan redden...

* Reeds eerder verschenen als HQN 26.Nummer Historische Roman 14
Schrijver Candace Camp
Titel Wraak in satijn en kant
Oorspronkelijke titel Swept away
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Lord Stonehaven wil Julia kussen, zij wil wraak...

Julia Armiger heeft één allesoverheersend doel in haar leven: de naam zuiveren van haar broer en wraak nemen op de man die hem in het verderf heeft gestort: Deverel Grey, Lord Stonehaven, beheerder van het fonds waaruit geld is gestolen.

Met hulp van anderen beraamt Julia een plan om Stonehaven tot een bekentenis te dwingen, en hem te laten toegeven dat hij zélf de dief is. Hem met geweld overmeesteren is geen mogelijkheid, maar ze kent zijn zwakte: mooie vrouwen. En Julia is niet alleen doortastend, voortvarend en voor niets en niemand bang, ze is ook een schoonheid...

* Reeds eerder verschenen als IBS 189.Nummer Historische Roman 13*
Schrijver Nicola Cornick
Titel In het geheim
Oorspronkelijke titel The confessions of a duchess
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De lady's van Fortune's Folly lijken keurig en gedwee. Maar kom niet in hun boudoir...

Deel 2
Laura Cole, weduwe van een hertog, peinst er niet over te hertrouwen na haar vreselijke huwelijk. Toch wordt haar het hof gemaakt door een aantal trouwlustige jongemannen. Onder hen blijkt zich Dexter Anstruther te bevinden, de man met wie ze tijdens haar huwelijk een nacht vol heimelijke wilde passie beleefde. En hij is nog net zo onweerstaanbaar knap en verleidelijk als destijds.

Laura weet dat een toekomst samen met Dexter uitgesloten is - zeker als hij achter het geheim zou komen dat ze zo zorgvuldig voor hem bewaart. Dus besluit ze te vergeten wat er ooit tussen hen is voorgevallen en probeert ze hem zoveel mogelijk te ontlopen. Het noodlot slaat echter toe als ze samen per ongeluk opgesloten raken in een wijnkelder vol champagne...

* Dit verhaal is reeds eerder uitgegeven als HQN 12.Nummer Historische Roman 12*
Schrijver Courtney Milan
Titel Versluierd geheim
Oorspronkelijke titel Unveiled
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Londen, 1836

Ash Turner kan eindelijk wraak nemen op de hertog van Parford, de man die zijn familie heeft geruïneerd. Het is hem gelukt de kinderen van de hertog onwettig te laten verklaren, en nu kan hij als enige erfgenaam het imposante Parford Mansion betrekken.

Margaret Parford doet zich voor als de verpleegster van haar vader, zodat ze Ash kan bespioneren. Ze hoopt iets negatiefs te vinden, waarmee ze hem zijn claim op het groothertogdom weer kan afnemen. Maar ze wordt ernstig afgeleid door zijn lach, zijn ogen, zijn krachtige handen... Voor ze het weet, is ze verliefd op haar aartsvijand!

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als HQN 36.Nummer Historische Roman 11*
Schrijver Susan Wiggs
Titel Uit de naam van de liefde
Oorspronkelijke titel The maiden's hand
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Tudor-trilogie
Hij is een schelm, rokkenjager en gokker...

Deel 2
Oliver de Lacey heeft geleefd alsof elke dag zijn laatste was. En hoewel dat moment nu lijkt aangebroken - hij staat op het schavot met een strop om zijn nek - heeft hij geen spijt van zijn wilde jaren.

Lark leeft maar voor één ding: samen met haar protestantse geloofsgenoten strijden tegen de dodelijke terreur van de katholieke koningin Mary. Als Oliver, via het luik van de galg, letterlijk haar leven binnenvalt, besluit ze deze schelm toch maar naar een veilig onderkomen te brengen.

Een preutse dame en een levensgenieter - een onmogelijke combinatie! Toch lukt het hen samen te werken en na verloop van tijd laaien er zelfs opwindende gevoelens op. Maar dan worden ze verraden en dreigen ze elkaar voor altijd te verliezen...

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als HQN 24.Nummer Historische Roman 10
Schrijver Stephanie Laurens
Titel De onschuld van een dame
Oorspronkelijke titel Impetuous innocent
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Onder de hoede van Lord Alton is haar onschuld is veilig. Maar wil ze dat wel?

Na een lange eenzame reis vanuit Italië hoopt Georgiana Hartley eindelijk bescherming te vinden op het landgoed van haar oom. Bij aankomst treft ze in plaats van haar oom echter haar neef Charles aan, die haar onomwonden meedeelt dat hij met haar wil trouwen - goedschiks of kwaadschiks.

Als zijn opdringerigheid haar te veel wordt, slaat ze midden in de nacht op de vlucht. In paniek klopt ze aan bij het eerste huis in de buurt: Castlewick. Daar woont de imponerende Dominic Ridgeley, Lord Alton. Gelukkig besluit de lord haar onderdak te verlenen. Ze mag blijven, als gezelschapsdame van zijn zus.

Een besluit dat grote gevolgen zal hebben, voor Georgiana en voor Lord Alton...

* Reeds eerder uitgegeven als HQN 2 met als titel 'Lord Altons protégée.Nummer Historische Roman 9*
Schrijver Nicola Cornick
Titel Maskers af
Oorspronkelijke titel Unmasked
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De lady's van Fortune's Folly lijken keurig en gedwee. Maar kom niet in hun boudoir...

Deel 1
Majoor Nick Falconer wil de aanvoerster van een beruchte struikroversbende ontmaskeren, die zich verschuilt achter de naam Glory. Het spoor leidt naar Fortune's Folly, en naar Marina Osborne - een jonge, keurige en in zijn ogen bijzonder aantrekkelijke weduwe! De gevoelens die Mari in hem losmaakt, brengen hem op een idee: hij zal haar verleiden en op die manier uitvinden of zij inderdaad Glory is...

Mari is een meester is het bewaren van geheimen, maar nu valt het haar zwaar. Want hoewel alles in haar zich ertegen verzet, voelt ze zich onweerstaanbaar tot Nick aangetrokken en heeft ze grote behoefte hem alles te vertellen. Kan ze hem vertrouwen, of zal haar hartstocht fatale gevolgen hebben?

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als HQN 10.Nummer Historische Roman 8
Schrijver Shannon Drake
Titel Verboden buit
Oorspronkelijke titel The pirate bride
Genre Historische roman
Korte omschrijving

1716, de Caraïbische Zee...

Het schip van kapitein Logan Haggerty wordt op de wateren van Pirates’ Alley geënterd door Red Robert. Gevangen op het piratenschip raakt hij langzaam gefascineerd door deze beruchte zeerover, vooral als blijkt dat achter diens geheimzinnige façade geen jongeman schuilt – maar een vrouw!

Na een schipbreuk eindigt Logan met deze prachtige vrouw op een onbewoond eiland. Ze leren elkaar beter kennen - véél beter - en hij ontdekt dat ze allebei al jaren achter Blair Colm, een nietsontziende schurk, aan zitten.

Net als er iets moois tussen hen lijkt op te bloeien, krijgen ze bezoek... Van Blair! Wat volgt is een spannende strijd waarin ze moeten vechten voor hun leven - en voor hun liefde...

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als HQN 8.Nummer Historische Roman 7*
Schrijver Susan Wiggs
Titel Koninklijk bevel
Oorspronkelijke titel At the King's command
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Tudor-trilogie
Wie de koning beledigt, wordt gestraft...

Deel 1
Als een zigeunerin op zijn paard springt en weggaloppeert, aarzelt baron Stephen de Lacy niet: hij zet de achtervolging in. Kennelijk begaat hij hiermee een grote vergissing, want Koning Henry VIII neemt het ongewassen wicht in bescherming en gebiedt hem met haar te trouwen.

Tot Stephens verbijstering is de vrouw niet eens dankbaar en totaal niet onder de indruk van zijn rijkdom. Ze beweert dat ze Juliana Romanov is, een Russische prinses, en dat ze op de vlucht is voor de bojaren die haar familie uitgemoord hebben.

Ongewild raakt Stephen steeds meer in de ban van zijn ongetemde, maar ook opwindende echtgenote. De gedachte aan haar mooie lichaam beheerst zijn nachten.

Dan maakt een nieuw bevel van de koning een wreed eind aan alle dromen...

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als HQN 22.Nummer Historische Roman 6*
Schrijver Elaine Coffman
Titel De graaf van Monleigh
Oorspronkelijke titel The rustler
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Schotland, 1740

Het schip waarop Sophie d´Alembert op de vlucht is voor een gedwongen huwelijk, lijdt schipbreuk. Meer dood dan levend spoelt ze op de Schotse kust aan, waar ze wordt gevonden. Ze overleeft de ramp en vindt onderdak bij James, graaf van Monleigh.

Sophie is niet van zins de Schotse graaf te vertrouwen. Ze houdt dan ook angstvallig verborgen dat ze de kleindochter is van Lodewijk XIV en dat ze eigenlijk moest trouwen met de gehate Engelse hertog van Rockingham.

Door de hevige aantrekkingskracht die tussen James en haar ontstaat, beseft ze dat ze haar geheimen zal moeten prijsgeven als ze ook zijn hart wil veroveren. Maar voor ze dat kan doen, ontdekt hij dat ze een band heeft met het Franse koningshuis. Zal hij zowel de Engelsen als de Fransen willen trotseren om haar te redden?

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als IBS 133.Nummer Historische Roman 5
Schrijver Margaret McPhee
Titel Onverwachte affaire
Oorspronkelijke titel Mistaken mistress
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Londen, mei 1815

Kathryn Marchant woont in huis bij haar tante, die haar als een voetveeg behandelt en ervoor zorgt dat geen huwbare jongeman bij haar in de buurt komt. Dagdromen is het enige wat haar leven nog een beetje dragelijk maakt, en ze droomt het liefst over een vrijgevochten lord die bekend staat als een echte rokkenjager...

Eigenlijk verleidt Lord Ravensmede geen onschuldige maagden, dat is zijn eer te na. Maar nu hij tijdens een soiree per ongeluk Kathryn heeft gekust, kan hij haar niet meer uit zijn hoofd zetten. Hij wil haar! Als hij ontdekt hoe gemeen haar tante tegen haar is, weet hij wat hij moet doen: hij wordt haar beschermer - iemand die altijd héél dicht bij haar is...

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als IBS 153.Nummer Historische Roman 4
Schrijver Julia Justiss
Titel Liefdes muziek
Oorspronkelijke titel A rogue's lady
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Lord zoekt rijke erfgename...

Allegra Antorini kent haar plaats in society. Met haar dubieuze afkomst en bescheiden bruidsschat hoeft ze niet te hopen op al te veel aandacht van de ton. Het enige wat ze wil, is een plekje voor zichzelf - en misschien de aandacht van Rob Lynton, haar jeugdliefde.

Dan ontmoet ze de Lord William Tavener. Hij heeft een slechte reputatie, en ook al wil hij zijn leven beteren, haar omgang met een man die zijn leven lang het middelpunt van schandalen is geweest, is niet goed voor haar naam. Toch worden ze vrienden.

Het duurt niet lang voordat Allegra merkt dat de gevoelens die William bij haar losmaakt met vriendschap weinig te maken hebben, en dat ze het gevaar loopt verstrikt te raken in een onmogelijke affaire. Onmogelijk... want William moet een rijke erfgename vinden om zijn landgoed te redden - en zij wil immers niets liever dan trouwen met Rob?

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als IBS 205.Nummer Historische Roman 3
Schrijver Anne Stuart
Titel De verleider verleid
Oorspronkelijke titel The devil's waltz
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Engeland, 1820

Christian Montcalm is door zijn geld heen. Dat is lastig, maar het is geen ramp. Hij heeft namelijk een plan. Als hij Miss Hetty Chipple, een rijke jongedame, verleidt en trouwt, zijn al zijn zorgen voorbij. Er is maar één ding dat in de weg staat: Hetty's gezelschapsdame, die haar goed in de gaten houdt - en die hem meer intrigeert dan hij wil toegeven.

Annelise Kempton kent dit type man: zeer aantrekkelijk, maar een reputatie waar de honden geen brood van lusten. Ze doet dan ook alles om te voorkomen dat haar beschermelinge in zijn klauwen (en bed!) terechtkomt. Geen eenvoudige opgave, want Hetty valt als een blok voor de onweerstaanbare schurk. En tot haar grote schrik is ze zelf ook niet ongevoelig is voor zijn charmes...

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als IBS 157.Nummer Historische Roman 2
Schrijver Nicola Cornick
Titel Wraak & verleiding
Oorspronkelijke titel Deceived
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een wanhopige prinses en een arrogante lord...

Prinses Isabella di Cassilis is wanhopig. Niet alleen veroorzaakte haar echtgenoot vele schandalen, waardoor haar goede naam voorgoed besmeurd is, nu hij dood is blijkt ook nog eens dat hij haar met enorme schulden heeft opgezadeld. De schuldeisers kunnen elk moment voor de deur staan.

Haar enige uitweg is een nieuw huwelijk met een man die niets te verliezen heeft: een schuldenaar in Fleet Prison. In de gevangenis wacht haar echter een verrassing. In een smerige cel treft ze de imponerende Marcus Stockhaven, de man die ze ooit zou trouwen - en die ze bij het altaar heeft laten staan. Tot haar opluchting stemt hij toe met haar – in naam alleen – in het huwelijk te treden.

Wat Isabella niet weet, is dat Lord Stockhaven allesbehalve een schuldenaar is, en dat het niet lang zal duren voordat hij zijn bruid komt opeisen – op alle manieren!

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als IBS 197.Nummer Historische Roman 1*
Schrijver Candace Camp
Titel Een ontembaar hart
Oorspronkelijke titel So wild a heart
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Londen, 1826

Devin Aincourt is een rokkenjager en een gokker. Dat zijn de Aincourts altijd geweest, en dat zullen ze blijven ook. Een Aincourt kijkt nu eenmaal niet op een cent, ook niet als dat ten koste gaat van het familiebezit.

Wanneer zijn moeder hem voorstelt familienaam en landgoed te redden door met een rijke Amerikaanse erfgename te trouwen, vindt Devin dat prima. Zíjn titel in ruil voor de volledige beschikking over háár fortuin - meer is het tenslotte niet.

Maar Miranda wil wél meer. Ze wil het landgoed restaureren, Devin uit de klauwen van zijn sluwe maîtresse redden… en hem ervan overtuigen dat zijzelf zijn grote liefde is!

* Dit verhaal werd reeds eerder uitgegeven als IBS 129 en bij Mira Books.


Home | Harlequin