Romans koop je bij Bol


De eerste 40 nummers van de Superroman serie waren 'Bouquet Super', ze werden uitgegeven van 1982 tot 1984. Vanaf nummer 41 verandert de naam naar Harlequin Superroman, afwisselend is de benaming soms ook Super Roman. In 2008 verscheen nummer 363, de laatste Superroman. Op deze reeks volgt Prelude terug van nummer 1.

Superroman 225 was de eerste Historische Superroman in deze serie, telkens om de 3 nummers was er een historische, helaas zijn er slechts 14 in totaal uitgegeven, nummer 264 was de laatste.

De meeste Bouquet Super verhalen nemen je mee naar exotische locaties en dito mannen. De Superromans zelf gaan meestal over mensen die een tweede kans krijgen in de liefde. Dan komen er ook de series waarvan de Dundee Idaho serie van Brenda Novak de bekendste is.

Een aantal van deze verhalen werden door Harlequin later heruitgegeven in de IBS reeks, soms zelfs met een andere titel.

Als een boek deel uitmaakt van een serie staat er een * naast het nummer. Je vindt de reeks en eventuele andere boeken van de auteur terug op de pagina: Harlequin series en losse nummers.

Nummer Superroman 100
Schrijver Sandra James
Titel Sterk als de adelaar
Oorspronkelijke titel Stronger by far
Genre Roman
Korte omschrijving

'Deze keer zal alles anders zijn... dat beloof ik je."
Kunnen zoveel lange jaren van verbittering echter worden overbrugd?
Greg McAllister is tijdens een smokkelvlucht in Mexico gekidnapt, en zijn ex vrouw Kate heeft van de ontvoerders achterveertig uur de tijd gekregen om met het losgeld naar Mexico City te komen. Alleen...
Kate besteft maar al te goed wat de risico's van een dergelijke tocht zijn te meer daar ze geen tijd heeft om de gevraagde som bijeen te krijgen. De enige die haar kan helpen, is Jason Davalos. Hij koestert echter een intense haat tegens Greg, en heeft vele redenen om Kates verzoek te weigeren. Desondanks... eens heeft hij haar liefgehad!


Nummer Superroman 99
Schrijver Elaine K. Stirling
Titel Stralende toekomst
Oorspronkelijke titel This time for us
Genre Roman
Korte omschrijving

Wanneer Sylvie Castellano met haar donkere uiterlijk en pittige karakter Russ McTaggart ontmoet in zijn werkplaats in vancouver, springt er onmiddellijk een vonk tussen hen over. Wat ze daarmee aan moet, weet ze niet, want ze saat op het punt in het barre noorden van Manitoba een nieuw leven te beginnen. Niet langer als chemisch ingenieur... Een loodzware last rust sinds een jaar op haar tengere schouders - ze heeft de dood van zesenveertig onschuldige mensen in Mexico op haar geweten. Ook Russ worstelt met schuldgevoelens over een ingrijpende gebeurtenis uit zijn verleden. Een reis naar Russ' bungalow in Bella Bella en een weerzien met Mexico werpen een totaal ander licht op een aantal zaken. Sylvies vroegere chef kan zijn straf niet meer ontlopen. Er gebeuren dingen waarvan Sylvie niet had kunnen dromen...


Nummer Superroman 98
Schrijver Risa Kirk
Titel Vroeger is voorbij
Oorspronkelijke titel Dreams to mend
Genre Roman
Korte omschrijving

'Ik bang? Hoe kom je erbij! Ik was destijds gewoon geblesseerd, en dat weet jij drommels goed!'. Kira Stanfield is hoogst verontwaardigd over de uitspraak van Yale Duncan. 'Je probeert mij te beschuldigen, maar je zit zelf fout. Jij jaagt alleen achter geld aan. Dat is het enige wat jij belangrijk vindt - vroeger al, en nu nog.'
Hoewel Kira Yale het liefst uit de weg zou gaan, ziet ze daartoe geen kans omdat ze zijn dochter Mimi nog onder behandeling heeft. Om zichzelf te bewijzen dat ze beslist niet bang is, besluit ze een schaatsdemonstratie te geven op het winterfestival. Doet ze dat puur om haar boze dromen kwijt te raken, of wil ze Yale en zijn dochter een lesje leren?


Nummer Superroman 97
Schrijver Sandra Canfield
Titel Buigzame liefde
Oorspronkelijke titel Night into day
Genre Roman
Korte omschrijving

Wie mag die knappe blonde vrouw wel zijn? Is ze samen met iemand gekomen? En zo ja, zou hij die knaap dan ongezien buiten westen kunnen slaan en in een kast opsluiten? En wat voor kleur haar hebben haar lippen in vredesnaam? Roze? Rood? Nee... eerder de tere tint van een schelp. Dat lijkt verdorie wel een regel uit een schutterig liefdesgedicht van een schooljongen! Hij moet zichzelf wat beter in de hand zien te krijgen. Een prima voornemen, zo ontdekt Patrick O'Casey alras, maar in de praktijk nauwelijke uitvoerbaar. Zeker niet in de nabijhied van een zo bijzondere vrouw als Alexandra Farrell!


Nummer Superroman 96
Schrijver Lynn Erickson
Titel Beminde waaghals
Oorspronkelijke titel A perfect gem
Genre Roman
Korte omschrijving

Jane Manning is dolblij met haar baan als bodyguard bij Mercury Courier. New York is opwindend, en het garanderen van veiligheid tijdens het transport van geheime documenten of waardevolle goederen beantwoordt aan haar hang naar avontuur. Het beschermen van de aantrekkelijke Graham Smith is echter een bonus waarop ze niet had gerekend. Desondanks wil hij haar - tijdens een opdracht die hen naar Amsterdam voert - alleen terugsturen. De inzet is ditmaal een fortuin aan diamanten, en Mercury is al een paar maal aan roof blootgesteld geweest. Jane wordt achterdochtig. Ondanks haar gevoelens voor Graham neemt die achterdocht gestaag toe. Wat is hij in 's hemelsnaam van plan? Iets desastreus vreest ze...


Nummer Superroman 95
Schrijver Peggy Nicholson
Titel In de wolken
Oorspronkelijke titel The light fantastic
Genre Roman
Korte omschrijving

Vliegangst? Hoe komen ze erbij! Hij is helemaal niet bang voor het reizen per vliegtuig. Waarom hij dan nooit vliegt? Omdat reizen per auto of trein gewoon veel comfortabeler is. Tripp Wetherby gelooft heilig in zijn eigen woorden. Rennie Markell is echter zo vrij er geen enkele waarde aan te hechten. Ze is door Tripps compagnon ingehuurd om Tripp ertoe over te halen tijdens de promotietoer voor hun nieuwe boek van vliegtuigen gebruik te maken. Ondanks Rennies royale ervaring met fobiepatiënten blijkt dit geen eenvoudige opdracht. Wat moet ze met een cliënt die ontkent een probleem te hebben daarom beslist geen hulp wil? Haar taak wordt er zeker niet gemakkelijker op wanneer ze haar hart aan de man in kwestie verliest...


Nummer Superroman 94
Schrijver Jane Silverwood
Titel Voorgoed gebonden
Oorspronkelijke titel The tender trap
Genre Roman
Korte omschrijving

Wally Gaffeys is bijna hysterisch, want Faye, zijn oogappel, verkeert in gevaar. Waarom heeft hij haar toch ooit opgedragen voor die gorilla te zorgen? Faye Johnson wordt in het gorillaverblijf gegijzeld door Kong, de aap die ze altijd zelf heeft verzorgd. In eerste instantie wil niemand helpen, maar gelukkig verschijnt dan toch eindelijk David O'Neill. Deze dierenarts verricht onderzoek naar de gedragingen van zoogdieren. Wanneer hij de situatie in ogenschouw heeft genomen, weet hij al snel een oplossing te bedenken. Helaas verdwijnt de banaan met het sterke slaapmiddel niet in de bek van Kong. David is in alle staten en probeert te redden wat er nog te redden valt. Hij heeft nooit geweten dat het middel zulke vreemde bijwerkingen kan veroorzaken.


Nummer Superroman 93
Schrijver Megan Alexander
Titel Duister dilemma
Oorspronkelijke titel Dilemma
Genre Roman
Korte omschrijving

Shannon Gallagher staat op het punt met Matthew Rossi in het huwelijk te treden. Ze heeft de knappe apotheker ontmoet tijdens een sollicitatiegesprek, en sindsdien leidt ze samen met hem een pas opgericht artsenlaboratorium. Na lange maanden van ploeteren en zorgen begint het lab goed te draaien, vandaar dat ze de bruiloft over een maand hebben gepland. Shannons wereldje draait tegenwoordig om Matt. Haar vorige huwelijk - een kortstondige verbintenis met een jonge zeevarende - lijkt inmiddels eerder een droom dan realiteit. Daarin komt helaas abrupt verandering. De droom verandert zelfs weldra in een ware nachtmerrie.


Nummer Superroman 92
Schrijver Lynn Erickson
Titel Riskante relatie
Oorspronkelijke titel A chance worth taking
Genre Roman
Korte omschrijving

'Hé,' moppert kate, 'waarom heb ik me vanmorgen niet wat charmanter aangekleed? Wat zal hij nu van me denken?' De man in kwestie is Rick Hagen, genie in het oplossen van fraudezaken en berucht vrouwenversierder. Hij vereert Kate Cummings op deze zondagochtend met een bezoek om haar een uiterst riskant voorstel te doen. Kate wijst het resoluut van de hand, maar later slaat ze aan het twijfelen. Als Ricks plan zou werken, wat ze haast niet kan geloven, impliceert dat dat ze wraak heeft genomen op de vermoedelijke moordenaar van haar echtgenoot. Maar wat is wijs in zo'n situatie? Rick, die het precies meent te weten, probeert haar over de streep te trekken. Dat is hem wel toevertrouw, met zijn mooie ogen en zijn innemende glimlach!


Nummer Superroman 91
Schrijver Sandra James
Titel Leven zonder liefde
Oorspronkelijke titel Belonging
Genre Roman
Korte omschrijving

Wat is er toch aan de hand met Angela Hall? Matt Richardson, de nieuwe commissaris van politie, kan er maar niet achter komen. Steeds wanneer hij denkt dat hij haar nu toch eindelijk voor zich gewonnen heeft, verandert ze plotseling weer in een vreemde. Ze doet dan koud, kil en ongenaakbaar. Is hij bij nadere kennismaking zo afstotelijk, of zit er iets anders achter? Burgemeester Angie heeft zo haar eigen problemen. Kan het gemeentehuis nog gerestaureerd worden of is nieuwbouw nodig? Heeft ze wel een vertrouwde oppas voor de kinderen? Wat moet ze bovendien met Matt Richardson aan? Wanneer haar burgemeesterstaak op een gegeven moment diep en dramatisch ingrijpt in haar privé-leven, komen heden en verleden te dicht bij elkaar - volgens Angie...


Nummer Superroman 90
Schrijver Bobby Hutchinson
Titel Dansen op de maan
Oorspronkelijke titel Draw down the moon
Genre Roman
Korte omschrijving

Jessie heeft vrijwel geen kracht meer in haar armen... maar ze is er bijna, het gaat haar lukken! Dan duikt Luke Chadwick op. Hij grijpt de handvaten van de rolstoel en duwt haar over de finish. Hoe haalt hij het in vredesnaaam in zijn hoofd dit te doen. Het akelige gevolg is dat ze beiden worden gediskwalificeerd. En ze had nog wel zo hard getraind voor deze marathon! Jessie is hevig teleurgesteld; weer een droom in duigen gevallen. Ook voor haar 'redder' is het een afknapper wanneer hij begrijpt dat zijn hulpvaardigheid alleen maar ergernis, woede en verdriet heeft veroorzaakt. Het minste wat hij kan doen is proberen haar zijn welgemeende excuses aan te bieden!


Nummer Superroman 89
Schrijver Sandra Canfield
Titel Stem in de nacht
Oorspronkelijke titel Voices on the wind
Genre Roman
Korte omschrijving

Nicole Rawlins was de volmaakte vrouw - zó volmaakt dat haar echtgenoot op de vlucht is geslagen en zich heeft begraven in een oceaan van whisky en schuldgevoelens, in plaats van haar dood te aanvaarden. Wanneer Burke tenslotte terugkeert naar Boston en zijn carrière als advocaat, stort hij zich samen met zijn vroegere makkertje Jill McClain op een geruchtmakende echtscheidingszaak. Weldra wordt de enige persoon die hem nog aan het lachen kan krijgen méér dan een collega en méér dan een vriendin. En wanneer Burke ten tweeden male de benen neemt, wordt hij in al die lange, eenzame nachten geplaagd door de stem van Jill...


Nummer Superroman 88
Schrijver Irma Walker
Titel Maskerade der zinnen
Oorspronkelijke titel Masks
Genre Roman
Korte omschrijving

Tracy Morrison maakt zich altijd verschrikkelijk kwaad over allerlei onrecht dat mensen wordt aangedaan. Als journaliste probeert ze dan ook steeds dat onrecht aan de kaak te stellen. Wanneer ze hoort dat een tweetal jongelui door middel van contactadvertenties eenzame alleenstaanden probeert op te lichten, en dat meestal nog lukt ook, besluit ze die zwendelaars te ontmaskeren. Ze plaatst daartoe zelf een advertentie die er voor de oplichters bijzonder aantrekkelijk moet uitzien. Rechercheur Chris Collins krijgt jde opdracht zich met de zwendel bezig te houden. Wanneer hij geen enkel deugdelijk spoor te pakken kan krijgen, besluit hij om zelf maar eens op wat kennismakingsadvertenties te schrijven. Misschien kan hij op deze manier de zaak tot een oplossing brengen....


Nummer Superroman 87
Schrijver Lynn Erickson
Titel Liefde op avontuur
Oorspronkelijke titel Tangled dreams
Genre Roman
Korte omschrijving

De spoorloze verdwijning van Doctor Ian MacLaren kan volgens zijn Amerikaanse collega Warren Ieger maar één ding betekenen: hij is eropuit zijn dodelijke ontdekking te verkopen aan de hoogste bieder. Dat dit dient te worden voorkomen staat buiten kijf. Zonder dralen besluit de door zijn werk totaal geobsedeerde Warren dan ook op speurtocht te gaan. Hij wordt hierbij vergezeld van Margery Lundstrom, die MacLarens gewoontes beter kent dan Warren. Het botert niet erg tussen die twee. Warren is een botte ongelikte beer en Margery heeft een enorm minderwaardigheidscomplex, dat ze probeert te verdoezelen door een ongenaakbare houding aan te nemen. Naarmate de reis vordert, groeien ze naar elkaar toe. Zo dicht zelfs, dat iemand meent daar een stokje voor te moeten steken!


Nummer Superroman 86
Schrijver Jocelyn Haley
Titel Schaduwen der liefde
Oorspronkelijke titel Drive the night away
Genre Roman
Korte omschrijving

Op papier lijkt het uiterst romantisch - onverschrokken held redt heldin in nood het leven - in werkelijkheid is het voornamelijk een benauwende ervaring, vindt Sara. Het duurt even voor ze de schrik te boven is. Wanneer ze haar redder wat beter bekijkt, herziet ze haar mening echter. Cal Mathieson bezit alle kwaliteiten die een klassieke held behoort te hebben. Hij is lang, breedgeschouderd, ferm van kin en onmiskenbaar aantrekkelijk. Beslist geen man om achteloos uit je leven te laten wegwandelen. Sara besluit dan ook tot actie over te gaan. Helaas werkt Cals slechts ten dele mee. Hoewel ze hem duidelijk niet onverschillig laat, voelt hij niets voor een serieuze relatie. De argumenten die hij hiervoor aanvoert, kunnen Sara niet imponeren. Ze is ervan overtuigd dat hij de ware reden verzwijgt...


Nummer Superroman 85*
Schrijver Georgia Bockoven
Titel Een gewaagde beslissing
Oorspronkelijke titel Love songs
Genre Roman
Korte omschrijving

In een impuls geeft Jo Williams haar studie eraan en koopt een ijssalon in het stadje Boulder. Al gauw zijn de bewoners van de bejaardenflat tegenover haar zaakje vaste klanten en beste vrienden. Wanneer Jo na de dood van een van hen enkele fraaie juwelen blijkt te hebben geërfd, besluit ze dat die niet haar, maar Brad, de jaren geleden na een ruzie weggelopen zoon van de oude vrouw toekomen. Ze weet hem op te sporen, en hoort van hem dat hij er destijds vandoor is gegaan omdat zijn moeder de verhouding met zijn vriendin Karen had gesaboteerd. Weldra is Jo tot over haar oren verliefd op Brad, maar in haar binnenste knaagt de twijfel. Houdt Brad ook van haar, of behoort zijn hart nog steeds Karen toe?


Nummer Superroman 84
Schrijver Rebecca Flanders
Titel Razende elementen
Oorspronkelijke titel The growing season
Genre Roman
Korte omschrijving

Pierce Lanson is een gigolo, die zich voor geld en een goed leventje verhuurt aan rijke oude dames. Met zijn knappe uiterlijk en charmante manieren heeft hij aan werk geen gebrek, tot de bedrogen echtgenoot van een van Pierces cliëntes - een mafiabaas - een huurmoordenaar op hem af stuurt. Pierce vlucht, en komt in de binnenlanden van Alabama terecht. Aangezien hij volkomen aan de grond zit, accepteert hij een baantje als knecht op de boerderij van de zonderlinge Hamilton Walsh, die daar woont met zijn godsdienstige zoon Clay en opstandige dochter Christine.
Aanvankelijk lijkt het boerenleven niets voor Pierce. Zijn nagels worden vuil, hij krijgt blaren in zijn handen, en bovendien rijdt hij tot twee keer toe de tractor in de soep. Langzamerhand leert hij echter wat het betekent om een doel in het leven te hebben, en wanneer op een nacht een verschrikkelijk noodweer losbarst, leert hij ook de liefde kennen...


Nummer Superroman 83
Schrijver Gail Hamilton
Titel Vruchteloos verzet
Oorspronkelijke titel What comes naturally
Genre Roman
Korte omschrijving

Elizbeth Wright, directeur en eigenaar van een bloeiende cosmeticafabriek, heeft haar succes beslist niet cadeau gekregen. De tegenwerking die ze op weg naar de top heeft ervaren, heeft haar bepaald afkerig gemaakt van het mannelijk geslacht. Justin Archer heeft daar het zijne toe bijgedragen. Wanneer Elizabeth zich plotseling gedwongen ziet twee weken in zijn gezelschap door te brengen - en nog wel in een kano in de wildernis - rijzen haar de haren dan ook te berge. Zonder haar gebruikelijke wapens, in eigen fabriek vervaardigd, belooft het een ware vuurproef te worden!


Nummer Superroman 82
Schrijver Lynn Erickson
Titel Het licht van de dageraad
Oorspronkelijke titel The faces of dawn
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Superroman 81*
Schrijver Georgia Bockoven
Titel Alleen is maar alleen
Oorspronkelijke titel Little by little
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Superroman 80
Schrijver Rosalind Carson
Titel Minnen bij maanlicht
Oorspronkelijke titel To touch the moon
Genre Roman
Korte omschrijving

Clay Spencer, lid van de Amerikaanse ambassade in Tokio, krijgt de vreemde opdracht twee jonge vrouwen uit San Francisco intensief te begeleiden tijdens hun bezoek aan Japan. Sabrina Prescott is gekomen om een succesvolle musical te regisseren. Tomie O'Rourke is choreografe bij hetzelfde gezelschap. Voor Clay Spencer is het beslist geen gemakkelijke opdracht! Vooral aan Sabrina Prescott heeft hij zijn handen vol; ze is onconventioneel, spontaan, en ze voelt zich verantwoordelijk voor alle medewerkers van de musical. Clay probeert haar wat af te remmen, maar dat valt bepaald niet in goede aarde. Vooral wanneer Tomie O'Rourke onverwacht met onbekende bestemming vertrekt, laait de spanning tussen Sabrina en Clay heel hoog op!


Nummer Superroman 79
Schrijver Irma Walker
Titel Liefde en lover
Oorspronkelijke titel Spangles
Genre Roman
Korte omschrijving

Nadat Wade Broderick multimilionair is geworden in de elektronica, slaan de verveling en onrust toe. Op aanraden van zijn vriend Larry Glover probeert hij zijn jongensdroom in vervulling te laten gaan. Hij stort zich in de bonte wereld van het circus met zijn clowns, olifanten, leeuwen en niet te vergeten de roofdierendresseur Tanya Rhodin. In de kooi met haar leeuwen en tijgers heeft Tanya alles onder controle, maar waarom voelt ze zich zo onzeker zodra Wade Broderick bij haar in de buurt komt? Ze voelt zich niet op haar gemak bij hem; toch zoekt ze steeds weer zijn nabijheid. Wanneer hij haar vergaande loyaliteit ten opzichte van de circusmensen niet goed begrijpt, lijkt de verwijdering definitief ...


Nummer Superroman 78
Schrijver Deborah Joyce
Titel Wolken aan de horizon
Oorspronkelijke titel Silver horizons
Genre Roman
Korte omschrijving

Weinig mensen zouden bezwaar hebben tegen een extra vakantie. FBI-agent Minta Cordero echter, ziet haar tijdelijke schorsing als een regelrechte straf. Helaas kan ze weinig anders doen dan haar ziel in lijdzaamheid bezitten - maar dan wèl graag in een plezierige omgeving. Minta's keus valt op de exotische Caymaneilanden, die altijd tot haar verbeeling hebben gesproken. Nu, alle ingrediënten voor een droomvakantie zijn voorhanden: palmen, strand, diepblauwe lucht en dito zee, en ook met haar buurman had ze het beslist slechter kunnen treffen. Brad McMillan is aardig èn buitengewoon aantrekkelijk. Dan verschijnen de eerste wokjes aan de horizon. Is de reeks ongelukjes die haar treft, werkelijk zo onschuldig? Zijn Brads relaties niet wat èrg obscuur? Een merkwaardig krantberichtje tot slot roept de speurhond in Minta wakker. Tegen alle orders in begint ze een onderzoek...


Nummer Superroman 77
Schrijver Maura Seger
Titel Spiegel van de tijd
Oorspronkelijke titel Spring frost, summer fire
Genre Roman
Korte omschrijving

Al tien jaar lang leidt schilderes Nicole Buchanan een eenzaam bestaan te midden van de ruige wouden in het uiterste noorden van de staat New York. Het leven is er vaak hard, maar toch zou Nicole voor geen goud haar eenvoudige blokhut willen verruilen voor een luxueus appartement in de grote stad die ze eens in wanhoop heeft moeten ontvluchten. Hier in de bossen kan ze eindelijk zichzelf zijn; hier lijken de duistere machten die haar ooit door een hel deden gaan, geen vat meer op haar te hebben. Zelfs de komst van kunsthandelaar Rand Dirkson, een man uit de wereld waarin voor haar geen plaats was, kan Nicole niet uit haar evenwicht brengen. Integendeel, er bloeit een onstuimige liefde op. Wanneer Rands dochtertje in de problemen komt, blijken de schaduwen van het verledn evenwel de schaduwen van het heden...


Nummer Superroman 76
Schrijver Stella Cameron
Titel Onvoltooid verleden
Oorspronkelijke titel Moontide
Genre Roman
Korte omschrijving

Twee jaar geleden heeft Greer Beckett alles verloren wat haar dierbaar was: haar man, haar kind, haar toekomst. Met ijzeren volharding is ze erin geslaagd in Amerika een nieuw bestaan op te bouwen, maar er blijft iets aan haar knagen. Het is tijd dat ze terugkeert naar Engeland - de plek des onheils - om met haar onverwerkte emoties af te rekenen en haar excuses aan te bieden aan Andrew Monthaven, de arts wie ze in haar wanhoop onvergeeflijke verwijten heeft gemaakt... Voor Andrew is Greers terugkomst niet minder dan een wonder. Hij heeft haar nooit kunnen vergeten en is vastbesloten haar voor zich te winnen. Nieuw dilemma voor Greer: zal zij ooit in staat zijn Andrew alle liefde te gevendie hij verdient?


Nummer Superroman 75
Schrijver Georgia Bockoven
Titel Na de storm
Oorspronkelijke titel After the lightning
Genre Roman
Korte omschrijving

Zijn alle mannen dan toch hetzelfde, vraagt architecte Lenore Randolph zich wanhopig af nadat haar hartstochtelijke relatie met Mangas Colorados Taylor ten tweeden male schipbreuk heeft geleden. Als een roos die haar blaadjes opent voor de warmte van de zon, heeft zij haar hart opengesteld voor deze man, aan wiens onstuimige vuur zij zich heeft gelaafd... en gebrand. Ze heeft zich gekoesterd in zijn liefde, maar de zware stormen die zijn leven teisteren, hebben hun geluk wreed verstoord. Met bloedend hart gaan ze uit elkaar...


Nummer Superroman 74
Schrijver Lynda Ward
Titel Vreemd vertouwd
Oorspronkelijke titel Never strangers
Genre Roman
Korte omschrijving

Sara Daniel is vastbesloten een succes te maken van de promotietour rond haar eerste pennevrucht. Eenvoudig blijkt dat niet; vaak wordt haar het vuur na aan de schenen gelegd door vertegenwoordigers van grote bedrijven. Als schrijfster van een boek dat dient ter bescherming van de belangen van de consument had ze dergelijke reacties uiteraard kunnen verwachten. Ross Marshall kan ze helaas niet aan. Hij is in zijn element - gastheer in zijn eigen praatshow, berucht om zijn dodelijke vragen. De televisiester boezemt Sara afkeer in; de man achter de façade trekt haar evenwel onweerstaanbaar aan. Sara probeert te geloven dat Ross en zij een compromis kunnen sluiten, dat ze een hartstochtelijke relatie kunnen combineren met hun respectieve carrières. Dat blijft ze zelfs doen wanneer Ross ten aanschouwen van zestienmiljoen kijkers haar vertrouwen beschaamt...


Nummer Superroman 73
Schrijver Rosalind Carson
Titel Harten op een dwaalspoor
Oorspronkelijke titel Love me tomorrow
Genre Roman
Korte omschrijving

Een mens heeft de plicht voor zichzelf nieuwe impulsen te creëren, vindt de zeer zelfstandig Petra McNeil. Romantiek is daarbij veelal een stoorzender die iemands persoonlijke groei slechts belemmert. Ferme uitspraken, die Petra kordaat naleeft. Ze besluit alle mannen op een afstand te houden en - helemaal alleen - een oud, krakkemikkig hotel nieuw leven in te blazen. Problemen te over; in feite heeft het hotel alleen zijn ligging mee. Ze weert zich echter dapper, niet in de laatste plaats dank zij een rotsvast vertrouwen in het eigen kunnen. Wie daar minder in gelooft - en daar ook geen geheim van maakt - is buurman en concurrent Dan Halliwell. Waarom zoekt hij dan toch steeds toenadering? Wil hij op slinkse wijze in bezit van haar hotel komen? Petra zet zich schrap. Nooit zal zij zich met lieve woordjes laten inpalmen!


Nummer Superroman 72
Schrijver Jocelyn Haley
Titel Woorden van trouw
Oorspronkelijke titel Shadows in the sun
Genre Roman
Korte omschrijving

Ach, was Mandy Manley maar werkelijk de vrouw voor wie de buitenwereld haar houdt. Was zij maar werkelijk die levenslustige jonge fotografe voor wie de toekomst één wervelend feest lijkt te zijn... Dan was er in haar leven volop plaats geweest voor een man als Piers Redden, in wiens donkere ogen de peilloze diepten van haar ziel zich weerspiegelen. Maar helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Woorden van trouw binden haar aan een man die door het noodlot zelve een karikatuur is geworden van wat hij eens was: haar jonge vriend en minnaar...


Nummer Superroman 71
Schrijver Louella Nelson
Titel Bakens in het duister
Oorspronkelijke titel Sentinel at dawn
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Superroman 70
Schrijver Anne Mather
Titel Vlammend rode lokken
Oorspronkelijke titel Hidden in flame
Genre Roman
Korte omschrijving

Nooit zal Catherine kunnen vergeten hoe haar vader de dood heeft gevonden. Het verdriet om dit verlies slijt echter gedurende haar verblijf in het klooster waarheen Armand Alvares, de dorpsarts, haar na die gruwelijke ervaring heeft gebracht. Al beseft ze heel goed dat dit momenteel de enige veilige plek is in het door onrust geteisterde Zuidamerikaanse Surajo, haar toekomst gaat haar gedachten steeds meer beheersen. Mocht ze besluiten het klooster te verlaten, tot wie kan ze zich dan in vredesnaam om hulp wenden? Armand Alvares lijkt de aangewezen persoon, maar over hem doen vreemde geruchten de ronde. Bovendien blijkt hij iedere keer dat ze hem ontmoet een grotere bedreiging voor haar gemoesrust te vormen...


Nummer Superroman 69
Schrijver Vivian Connolly
Titel De top van de wereld
Oorspronkelijke titel Love in exile
Genre Roman
Korte omschrijving

Langzaam, heel langzaam herstelt architecte Terry Morrison van de wonden die haar stukgelopen huwelijk heeft veroorzaakt. Op de vlucht voor het verleden, vindt ze rust in het kunstenaarstadje Taos, in New Mexico, tot daar op zekere dag Neil Brewster ten tonele verschijnt. Ook deze zelfverzekerde miljonair en voorvechter van de consumentenbelangen doet verwoede pogingen om een nieuw bestaan op te bouwen. In hun gezamelijke campagne tegen de bouw van een monsterlijke flat midden in dit lieflijke plaatsje lijken ze steeds dichter naar elkaar toe te groeien; bij Terry groeit echter met de liefde ook het wantrouwen. Een schokkende confrontatie met zijn vroegere vriendin Lenore doet voor haar de deur dicht. Neil is haar liefde niet waard, maar hoe kan zij deze man vaarwel zeggen terwijl haar hart om hem smeekt?


Nummer Superroman 68
Schrijver Lynn Erickson
Titel Vlucht over de bergen
Oorspronkelijke titel Snowbird
Genre Roman
Korte omschrijving

Normaal gesproken houdt Willy Patterson zich niet bezig met internationale intriges; ze schildert en heeft een eigen galerij in Aspen, in de Rocky Mountains. Hoe echter kan zij, voormalig wedstrijdskiester, weigeren een vroegere vriendin en collega naar de Verenigde Staten te helpen vluchten? Hyde Vandemeer, agent van de CIA, maakt deel uit van haar plan. Hij intrigeert haar mateloos, maar hij is veel te beheerst, veel te zakelijk. Willy kan niet weten dat hij zowel zijn angst voor haar veiligheid als zijn ontluikende liefde voor haar wel móet onderdrukken. Wat ze wel weet is, dat ze op haar instincten moet vertrouwen. En haar instinct vertelt haar nu dat er onde Hydes koele façade een man schuilgaat met wie ze haar leven wil delen...


Nummer Superroman 67
Schrijver Christina Crockett
Titel Koningin van het bal
Oorspronkelijke titel A moment of magic
Genre Roman
Korte omschrijving

Voor alle inwoners van New Orleans vormt het Franse carnaval het hoogtepunt van het jaar, voor Susie Costain is dit wervelende festijn welhaast een levensvervulling. Niet dat ze zo'n fuifnummer is, maar als ontwerpster van de fantastische maskeradekostuums is ze praktisch het hele jaar voor het feest in touw, en dat naast een volledige baan als reclam-tekenares! Na een teleurstellende liefdeservaring heeft Susie zich volledig op haar werk gestort. Haar kunst is haar leven. Dan ontmoet ze de beroemde fotograaf Simon Avery; er lijkt iets moois tussen die twee op te bloeien. Is er voor hen echter wel plaats in elkanders leven?


Nummer Superroman 66
Schrijver Megan Alexander
Titel Bloesem in de sneeuw
Oorspronkelijke titel Blossoms in the snow
Genre Roman
Korte omschrijving

Wanneer Laura Adams een baan als lerares Engels in Japan kan krijgen, grijpt ze dat aanbod met beide handen aan. Het is precies wat ze nodig heeft - een nieuwe horizon. Op dat moment kan ze niet bevroeden dat ze in Kyoto te maken zal krijgen met Geoffrey McDermott, de man die tien jaar geleden haar zusje Lisa schandelijk heeft behandeld. Na Lisa's dood heeft laura de zorg op zich genomen voor Kelly, het zoontje dat is geboren uit de kortstondige relatie tussen die twee. Laura is meer dan bereid Geoffrey te haten. Desondanks raakt ze er meer en meer van overtuigd dat deze sterke, gevoelige man tot een dergelijk minderwaardig gedrag niet in staat kan zijn geweest. Als Lisa nog had geleefd, zou ze haar zusje zeker Laura het zichzelf maat vergeven...


Nummer Superroman 65
Schrijver Judith Duncan*
Titel Jaren van weemoed
Oorspronkelijke titel When morning comes
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.

* Op de omslag staat foutievelijk de naam Judith Ducan.Nummer Superroman 64
Schrijver Christina Hella Cott
Titel Rozen en lavendel
Oorspronkelijke titel Perfume and lace
Genre Roman
Korte omschrijving

Wanneer Camille Beesley en haar broer Robbie erachter komen dat hun familiebedrijf Beesley Farm, waar al vijf generaties lang parfum wordt gemaakt, na de dood van hun vader steeds slechter is gaan lopen, besluiten ze dat er iets moet gebeuren. Van Fern, hun moeder, krijgen ze evenwel weinig steun. Die zou de parfumerie en zichzelf het liefst zo snel mogelijk in de armen willen werpen van hun norse buurman Charles Darby. Camille heeft ze in gedachten al gekoppeld aan Charles' zoon Jake! De kinderen nemen het heft zelf in handen. Camille vertrekt van het idyllische Vancouver Island voor een reis dwars door Canada om hun waren aan de man te brengen. Haar reis wordt een succes, en niet alleen in commercieel opzicht. Want al spoedig kruist ze het pad van de mysterieuze professor Jacob Darleah, die echter even onverwacht uit haar leven verdwijnt als hij erin was verschenen. Maar niet voor lang...


Nummer Superroman 63
Schrijver Virginia Myers
Titel Zonlicht op het zand
Oorspronkelijke titel Sunlight on sand
Genre Roman
Korte omschrijving

Een knap gezicht, een atletisch figuur, charme, rijkdom - Todd Ballard heeft het. Kortom, hij is zo'n knappe man van wie iedere vrouw droomt. Geen wonder dus dat Janet tot over haar oren verliefd op hem word. Helaas is Todd niet alleen de archeoloog die verantwoordelijk is voor het voortzetten van de opgravingen die Janets vader als zijn levenswerk beschouwde; hij is tevens de man die haar vaders dood op zijn geweten heeft. Het verleden is voorbij. Het heden en de toekomst blijven vooralsnog een raadsel. Al heeft Janet geen flauw idee hoe, ze moet - binnen de grenzen van loyaliteit - een manier zien te vinden om haar verlangen te stillen. Een verlangen dat even brandend is als de woestijnzon op het zand...


Nummer Superroman 62
Schrijver Danielle Trent
Titel Rozen in de winter
Oorspronkelijke titel Winter roses
Genre Roman
Korte omschrijving

Wat zouden een bedeesde eigenares van een antiekzaak en een robuuste topsporter en parachutespringer in vredesnaam in elkaar kunnen zien? De jonge weduwe Haley Roberts voelt zich vrijwel meteen nadat ze de imposante footballspeler Pete Tatcher heeft ontmoet, onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Van een relatie met een man met zo'n gevaarlijk beroep, een man die nota bene ook in zijn vrije tijd niets liever doet dan het noodlot tarten, kan voor Haley echter geen sprake zijn. Gevaarlijke sporten zijn haar maar al te bekend; ze heeft er haar man mee verloren. Een leven vol angst kan ze geen tweede keer verdragen. Ze beseft echter drommels goed dat ze niet van Pete kan verlangen dat hij zijn favoriete sporten opgeeft ter wille van haar. Hun liefde lijkt zonder toekomst...


Nummer Superroman 61
Schrijver Kathryn Collins
Titel De weg van het hart
Oorspronkelijke titel The wings of night
Genre Roman
Korte omschrijving

Wanneer de mooie, jonge kunsthistorica Ravenna Jones op het punt staat om met haar Engelse verloofde Daniël Rathbourn haar vaders paardenfokkerij in Kentucky te verlaten om kennis te maken met haar aanstaande schoonfamilie, die op een schitterend landgoed in Devonshire woont, lijkt niets haar geluk meer in de weg te staan. Zal ze niet alles krijgen wat haar hartje begeert? Een man uit duizenden, een huis als een kasteel en volop gelegenheid om haar liefde voor paardrijden en oude Engelse landhuizen uit te leven. Dat Daniël op de valreep in New York moet achterblijven, zodat ze de lange reis alleen moet ondernemen, is natuurlijk niet leuk, maar daar slaat ze zich wel doorheen. Haar onstuimige ontmoeting met Daniels stiefbroer Luke brengt haar echter danig aan het wankelen. Ja, Ravenna zal alles krijgen wat een vrouw zich maar kan wensen. Maar met welke man aan haar zijde?


Nummer Superroman 60
Schrijver Meg Hudson
Titel Sierraad voor het leven
Oorspronkelijke titel A charm for Adonis
Genre Roman
Korte omschrijving

Journaliste Candace Mayhew heeft de opdracht gekregen om een uitgebreid artikel te schrijven over de Griekse gemeenschap van Tarpon Springs in Florida. Wanneer ze ter illustratie van haar artikel enkele foto's wil maken van de feestelijkheden die plaatsvinden rondom Spring Bayou, verstuikt ze haar enkel en valt letterlijk in de armen van Nikolas Mylonis. Hoewel de man eruitziet als een Griekse god, is verliefd worden wel het allerlaatste waaraan Candace op dit moment behoefte heeft. Zijn gezicht komt haar vagelijk bekend voor, en als journaliste voelt ze zich gedwongen op zoek te gaan naar de ware identiteit van deze Griekse Amerikaan, die zijn uiterste best doet om zo weinig mogelijk over zichzelf los te laten En welke rol speelt Manis Panagoris in dit geheimzinnige geheel?


Nummer Superroman 59
Schrijver Casey Douglas
Titel Dans vol verrukking
Oorspronkelijke titel Dance-away lover
Genre Roman
Korte omschrijving

De tweelingzusjes Raine en Riva Cameron zijn eeuwige rivales. Vochten ze als kind om de liefde van hun moeder, nu wordt hun belangrijkste strijd op het toneel gestreden. Een dramatishe val maakt echter een voortijdig einde aan Raines balletcarrière. Riva vertrekt naar Parijs om een gezelschap daar met haar briljante techniek te versterken, terwijl haar zuster gedurend vele lange maanden intensief traint om althans nog iets aan ballet te kunnen doen. Pas wanneer ook zij in Parijs is in contact gekomen met choreograaf Brandon du Rivage, lijkt het de moeite waard zich weer eens met Riva te meten. Maar waar streven de beide zusters nu eigenlijk naar - naar een hoofdrol in Brandons choreografie, of in zijn leven?


Nummer Superroman 58
Schrijver Lynda Ward
Titel Tederheid en hartstocht
Oorspronkelijke titel A sea change
Genre Roman
Korte omschrijving

'Bent u dan niet het naaktmodel?' helaas blijft het niet bij dit ene misverstand tussen Ariel Maclean en Zachary Drake. Hij beschouwt haar als een naïve, artistieke hippie, zij ziet hem als een keiharde zakenman, die gespeend is van diepere emoties. Bovendien wantrouwt Zachary Ariels motieven om haar grootmoeder te leren kennen. Hij denkt dat ze erop uit is geld van haar af te troggelen voor de milieubeweging waarvan ze lid is. Ariel is dit beslist niet van plan; haar oma is echter zo dol op haar dat ze uit zichzelf met een flink bedrag over de brug komt. Het is uiteraard een grote klap wanneer iemand er met de kas vandoor gaat - en voor Ariel is het wel bijzonder triest dat Zachary haar van medeplichtigheid verdenkt...


Nummer Superroman 57
Schrijver Georgia Bockoven
Titel Prijs van het succes
Oorspronkelijke titel Restless tide
Genre Roman
Korte omschrijving

Karla Fleming hield en houdt hartstochtelijk veel van haar echtgenoot Rick, en die liefde wort volledig beantwoord. Rick heeft echter nog een passie: het autoracen. Als coureur viert hij internationaal triomfen; roem en glamour, het duel met de dood zijn een levensbehoefte voor hem. Voor Karla daarentegen zijn de dagen op het circuit een ware hel. Steeds weer sterft ze duizend doden, en ten slotte is ze niet meer tegen de pressie bestand. Ze verlaat Rick, maar wanneer hij zwaargewond in het ziekenhuis ligt en haar smeekt terug te komen, wint de stem van haar hart. Na een paar idyllische maanden blijkt helaas dat er niets is veranderd: Rick blijft hunkeren naar zijn oude leven, en Karla staat voor een zware beslissing. Zal ze de kracht opbrengen opnieuw bij hem weg te gaan, ditmaal voorgoed?


Nummer Superroman 56
Schrijver Jocelyn Haley
Titel Vrij als de vogels
Oorspronkelijke titel Cry of the falcon
Genre Roman
Korte omschrijving

De beeldschone Karen Smythe heeft niet te klagen over gebrek aan belangstelling van het andere geslacht. Na een traumatische ervaring in haar jeugd heeft ze echter het besluit genomen geen enkele man al te dichtbij te laten komen. Toen ze die beslissing nam, heeft ze evenwel geheel buiten de waard - in dit geval Ryan Koetsier - gerekend. Deze uiterst intelligente en aantrekkelijke archeoloog laat zich niet afschrikken door haar afwijzende houding, en is vastbesloten een hartstochtelijke, warmbloedige vrouw vn haar te maken...


Nummer Superroman 55
Schrijver Elizabeth Glenn
Titel Wat liefde verduurt
Oorspronkelijke titel What love endures
Genre Roman
Korte omschrijving

Al vanaf haar elfde is Jennifer Caroline Dahlgren, beter bekend als J.C., in stilte verliefd op Mark Temple. Jarenlang heeft zij hem niet gezien, maar plotseling staat hij in eigen persoon vóór haar. Na enkele stormachtige ontwikkelingen blijken hun gevoelens niet getaand. Op het eerste gezicht vormen ze het ideale paar: de sociaal werkster en de psychiater, beiden werkzaam in dezelfde kliniek. Maar vooral Mark heeft zo zijn eigen problemen, en sinds de aanslag op zijn leven draagt hij een geheim met zich mee dat hij zelfs J.C. niet wil toevertrouwen. Het betreft Celeste Grant, zijn vroegere geliefde. Keer op keer slaagt ze erin tweedracht te zaaien. Menig patiënt hebben zij kunnen helpen, maar tegen hun eigen problemen lijken beide hulpverlenders niet opgewassen...


Nummer Superroman 54
Schrijver Maura MacKenzie
Titel Reis vol geheimen
Oorspronkelijke titel Mirror of the heart
Genre Roman
Korte omschrijving

Het werk dat Lindsay Tabor reeds enkele jaren doet, bevalt haar nog altijd uitstekend. Als reisleidster kan ze haar talenkennis goed gebruiken; bovendien heeft ze zulke goede sociale eigenschappen dat ze zelfs van de meest gemêleerde reisgezelschappen nog een hecht groepje kan maken. Wanneer ze evenwel tijdens een tour door Europa verwikkeld raakt in een uiterst gecompliceerde spionagezaak, lijken haar gebruikelijke overwicht en kalmte haar in de steek te laten. De dood van een van haar passagiers, Louis Perrault, het verraad van haar broer en de twijfelachtige handelingen van Carey Hudson - de man op wie ze hartstochtelijk verliefd is - blijven haar achtervolgen...


Nummer Superroman 53
Schrijver Ann Meredith Wills
Titel Het vuur in zijn ogen
Oorspronkelijke titel Tempest and tenderness
Genre Roman
Korte omschrijving

De plotselinge uitroep 'Een haai!' brengt Alicia ertoe zo snel ze kan naar de eerste de beste veilige plek te zwemmen. Niets had haar voorbereid op de ontmoeting met de man die hetzelfde toevluchtsoord heeft gekozen. Hoewel Michael MacNamee haar vanaf het eerste ogenblik intrigeert, verwacht ze niet hem vaker te zien. Ook hij blijkt evenwel speciale interesse in haar te hebben gekregen, en ze raken al snel bevriend. Zijn pijnlijke verleden en huidige relatie met de beeldschone Elaine lijken echter te verhinderen dat er een diepere liefde tussen hen zal opbloeien. Hoewel Alicia beseft dat ze intens veel van hem houdt, hoort ze zijn huwelijksaanzoek met de nodige scepsis aan. Hij denkt toch niet dat ze uit zakelijke overwegingen met hem wil trouwen?


Nummer Superroman 52
Schrijver Jenny Loring
Titel Parel der oceaan
Oorspronkelijke titel A stranger's kiss
Genre Roman
Korte omschrijving

Een mythologische godheid oprijzend uit de woeste branding... Goudgebronsde tors, zongebleekt haar, een markant gezicht met ondoorgrondelijke groene ogen... Allisons eerste ontmoeting met Burke Ransome heeft veel weg van een sprookje, maar de werkelijkheid is anders. Tyler Hill, haar charmante doch niet al te betrouwbare echtgenoot, heeft vroegtijdig de dood gevonden. Veel heeft hij Allison niet nagelaten: slechts schulden en bitterheid. Plus het kleine eiland Ransomes Cay, voor de kust van Florida. Allison is vast voornemens van dat erfgoed iets te maken. Samen met haar hartsvriendin Peg heeft ze het oude Plantagehuis omgetoverd tot een waar vakantieparadijs. En dan doorkruist haar droomridder al deze mooie plannen. Burke blijkt de enig rechtmatige erfgenaam van het eiland te zijn, en hij heeft er heel andere plannen mee. Er ontbrandt een felle strijd, maar de bijna magische aantrekkingskracht tussen hen blijft...


Nummer Superroman 51
Schrijver Casey Douglas
Titel Gevecht uit liefde
Oorspronkelijke titel Proud surrender
Genre Roman
Korte omschrijving

Net afgestudeerd dierenarts Kit Shannon heeft na het jammerlijk mislukken van haar huwelijk slechts één droom over: het opzetten van een wildreservaat voor bedreigde diersoorten op het land dat ze van haar moeder heeft geërfd in Kenia. Daar aangekomen blijkt al snel dat ze haar droom niet zonder meer zal kunnen verwezenlijken omdat ze direct op tegenstand stuit van de aantrekkelijke Devin Michaels, zoon van de man die door haar moeder op schandalige wijze is behandeld. Kan Kit Devin bewijzen dat zij niet alleen een mooie, lege, op hartstocht beluste vrouw is, zoals haar moeder was? Kan zij destemmen uit het verleden bedwingen, of zullen die de passie die tussen hen oplaait, ten slotte onmogelijk maken?


Nummer Superroman 50
Schrijver Deborah Joyce
Titel Klim naar de sterren
Oorspronkelijke titel A questing heart
Genre Roman
Korte omschrijving

Het was nooit Beryls bedoeling aan een spectaculaire Mount Everest expeditie deel te nemen. Ze heeft geen enkele ervaring in bergbeklimmen, alles wat ze op loopgebied presteert, is een dagelijks rondje joggen. Haar broer Brad daarentegen is een fervent alpinist, en natuurlijk heeft Beryl vreselijk met hem te doen wanneer hij door ziekte verhinderd is deel te nemen aan de tocht van zijn leven. Ze biedt aan in zijn plaats naar Nepal te reizen, zodat het team in ieder geval bepaalde voorraden niet hoeft te ontberen. Vanaf haar eerste stap op Nepalese bodem is Beryl reddeloos verloren. Ze raakt volkomen in de ban van deze onwezenlijke uithoek der aarde, en dan is de grote baas van de expeditie, Rock Rawlings er ook nog... De lange klim is er een met vele hindernissen, de weg naar Rocks hart is bezaaid met even zovele struikelblokken!


Nummer Superroman 49
Schrijver Christina Crockett
Titel Schepen in de nacht
Oorspronkelijke titel To touch a dream
Genre Roman
Korte omschrijving

Om zichzelf, maar vooral haar vader te bewijzen dat ze ook nog wel iets anders kan dan tekenen, besluit Natalie Bishop om een seizoen lang als kapitein te varen op de kleine vloot van sportvissers van Ben Andress. Natalie werkt met veel plezier op de schepen, tot het vermoeden dat haar aantrekkelijke werkgever bij louche zaakjes betrokken is, sterker wordt. Houdt Ben zich bezig met drugssmokkel? Ondanks de aantrekkingskracht die hij op haar heeft, probeert Natalie meer afstand tussen hen te scheppen. Ze durft hem immers niet langer te vertrouwen. Naarmate de tijd verstrijkt, valt het haar echter steeds moeilijker om die afstand te bewaren. Vooral wanneer de mooie, verfijnde Angela op het toneel verschijnt en de gevaten die hen omringen steeds dreigender worden...


Nummer Superroman 48
Schrijver Meg Hudson
Titel Ogen vol liefde
Oorspronkelijke titel Though hearts resist
Genre Roman
Korte omschrijving

Nadat Amanda's veel oudere echtgenoot is overleden, dreigt ze steeds meer te vereenzamen. Dan krijgt ze opeens de kans om het nichtje van Antonio Hernandez y Vega, een vreselijk aantrekkelijke, aan één oog blinde Spanjaard, Engelse les te geven. In Florida, op zijn uitgestrekte citrusplantage, groeien Amanda en Antonio langzaam naar elkaar toe, maar telkens wanneer Amanda denkt hem te kennen, sluit hij zich af, vastbesloten om niemand in zijn eenzaamheid te laten delen. Amanda is echter even vastbesloten de muur die hij zo zorgvuldig om zich heen heeft gebouwd, steen voor steen af te breken...


Nummer Superroman 47
Schrijver Joy Howard
Titel Storm in het paradijs
Oorspronkelijke titel Stormy paradise
Genre Roman
Korte omschrijving

Het lijkt Samantha Hall heerlijk om als arts op het exotische eiland Good Providence te gaan werken. Het is een sprookjesachtige wereld, met Christopher Girard, haar aantrekkelijke werkgever, als de prins van haar dromen. Naarmate de tijd verstrijkt, voelen zij zich steeds meer tot elkaar aangetrokken; Samantha wil niets liever dan zich helemaal aan hem geven. Er is echter een ander in het spel; een vrouw die een geheimzinnige macht over hem heeft. Samantha wil de waarheid weten, maar zal zij, als ze die kent, nog wel op het eiland willen blijven?


Nummer Superroman 46
Schrijver Rachel Palmer
Titel Het lied van zijn liefde
Oorspronkelijke titel No sweeter song
Genre Roman
Korte omschrijving

Als jong meisje was Shannon Webster als diep onder de indruk van Paul Cypress, de beste leerling van haar vader. Hun gezamelijke speurtocht naar de schat van haar voorouders gaf hen een zeer sterke band. Hij is inmiddels een an de beroemdste zangers ter wereld, en zelfs nu, terwijl ze op het conservatorium zit, gaan haar gedachten nog vaak naar hem terug. Altijd is daar echter de ongrijpbare herinnering uit het verleden: wat is er toch gebeurd tussen Paul en haar vader in de nacht dat haar vader stierf? Shannon heeft niet het idee dat ze ooit een antwoord op die vraag zal krijgen, omdat ze Paul al in jaren niet meer heeft gezien. Volkomen onverwachts ontmoet ze hem weer. Hoewel ze eigenlijk niets meer met hem te maken wil hebben, weet hij haar toch over te halen zijn begeleidster te worden...


Nummer Superroman 45
Schrijver Sara Orwig
Titel Een wereld vol magie
Oorspronkelijke titel Magic obsession
Genre Roman
Korte omschrijving

Zodra Sabrina voet op Braziliaanse bodem zet, lijkt ze in een andere wereld te zijn beland. Zelf schijnt ze ook te zijn veranderd. Hoe is het anders te verklaren dat ze een wildvreemde man kust? Daar blijft het niet bij. Met die zelfde man, Thorn Catlin, beleeft ze een onwaarschijnlijk avontuur in de wildernis van het Amazonegebied. Er komt echter een dag waarop ze de werkelijkheid onder ogen dient te zien. Ze houdt van Thorn Catlin, maar hij zal onbereikbaar voor haar blijven. Terneergeslagen besluit Sabrina terug te keren naar haar eigen wereld...


Nummer Superroman 44
Schrijver Willa Lambert
Titel Zomer vol geluk
Oorspronkelijke titel Love's golden spell
Genre Roman
Korte omschrijving

Zestien jaar lang teren op herinneringen aan één zomer vol geluk... Het lijkt onmogelijk, maar zo heeft Janet geleefd. Ook al is ze getrouwd geweest, nooit is ze Christopher van Hoorn vergeten, de man van wie ze op dertienjarige leeftijd zo hartstochtelijk veel hield. Nu keert ze terug naar Afrika, naar de plaatsen waar ze samen zijn geweest, en naar hem zelf. Ze gaat er echter niet heen om hem van haar liefde te overtuigen: nee, ze gaat er als journaliste heen om Christophers familie - jagers die zich nooit hebben bekommerd om de wildstan - aan de kaak te stellen. Reeds bij hun eerste ontmoeting beseft Janet dat hij daar onschuldig aan is, en dat ze nog zielsveel van hem houdt. Is er dan toch een toekomst voor hen samen?


Nummer Superroman 43
Schrijver Meg Hudson
Titel Een poging uit wanhoop
Oorspronkelijke titel Return to rapture
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Superroman 42
Schrijver Jocelyn Haley
Titel Roem of liefde
Oorspronkelijke titel Serenade for a lost love
Genre Roman
Korte omschrijving

In geen tien jaar heeft Diana Sutherland Rhys Morgan gezien. Zij heeft carrière gemaakt als schilderes, hij als pianist. En zijn carrière ging hem vóór alles, had hij haar tijdens hun driedaagse affaire meermalen duidelijk gemaakt... Geen haar op haar hoofd heeft er dan ook aan gedacht hem ooit over het bestaan van haan - hun - dochter in te lichten. Nu ze zich evenwel verloofd heeft met haar beste vriend, Alan, wordt ze geplaagd door twijfels over de vraag of ze juist heeft gehandeld. Haar vriend hakt de knoop door en adviseert haar Rhys nog één keer te ontmoeten voor zij zullen trouwen. Hun hernieuwde kennismaking verloopt echter heel anders dan een ieder had gedacht; net als tien jaar geleden laait de hartstocht hoog op, en daarmee uiteraard ook de problemen...


Nummer Superroman 41
Schrijver Rosalind Carson
Titel Nabij en toch onbereikbaar
Oorspronkelijke titel Song of desire
Genre Roman
Korte omschrijving

Als de eerste de beste romantische tiener wordt Vicky verliefd op Jason Meredith, de beroemde acteur. Meermalen heeft ze hem op toneel en in films gezien. Nu ze hem in Engeland in levendenden lijve ontmoet, blijkt hij nog aantrekkelijker te zijn dan ze had vermoed. Al spoedig maakt hij haar duidelijk dat - hoewel hij zegt van haar te houden - een gezamelijke toekomst op hechtere basis voor hen niet is weggelegd. Een ervaring in het verleden heeft hem dat doen inzien - zijn professie komt op de eerste plaats. Wanhopig probeert Vicky hem te vergeten door aan haar eigen loopbaan te werken. Het lot brengt hen echter steeds weer bij elkaar. Teruggaan naar Amerika lijkt de enige oplossing voor haar probleem...


Nummer Bouquet Super 40
Schrijver Christine Hella Cott
Titel Voetangels en klemmen
Oorspronkelijke titel Dangerous delight
Genre Roman
Korte omschrijving

Eleini, al jong en ouderloos, wordt opgenomen in het gezin van verre verwanten. Dertien jaar lang is ze ervan overtuigd dat ze met haar 'neef' Paul zal trouwen. Wanneer ze dan ook op haar vierentwintigste met hem naar Peru wordt gestuurd om diamanten in te kopen, hoopt ze verloofd terug te keren. Het wordt een enerverende reis, die haar in nauw contact brengt met de aantrekkelijke Pedro. Na een avontuurlijke trektocht blijkt hun begeleider zich tot hun verrassing te ontpoppen als de diamanthandelaar naar wie ze op weg zijn. Deze ontdekking blijkt niet de enige verwarrende te zijn tijdens hun verblijf op zijn landgoed 'Sal Si Puedos'. De naam, vertaald 'Vlucht als je kunt', krijgt een bijzondere betekenis voor Eleni. Al spoedig beseft ze zchter dat dit advies haar niet meer kan redden...


Nummer Bouquet Super 39
Schrijver Erica Hollis
Titel Geur der verrukking
Oorspronkelijke titel Passion's triumph
Genre Roman
Korte omschrijving

Vol weemoed denkt Samantha Coolidge terug aan de heerlijke tijd die ze met Peter Drummond heeft gehad. Hun relatie leek zo veelbelovend... Nog steeds begrijpt ze niet waarom hij hun contact verbrak, maar ze doet haar uiterste best hem uit haar hoofd te zetten, Gelukkig heeft ze al haar aandacht nodig voor de reclame-campagne van een nieuw parfum, en is ook Jean-Paul gaarne bereid haar wat af te leiden. Plotseling breekt de hel los; het monster van het parfum is gestolen en Peter is de hoofdverdachte... Hij vraagt haar hulp, haar vertrouwen, èn haar liefde. Haar hart beslist in zijn voordeel, maar dat ze daar zo'n offer voor moet brengen...


Nummer Bouquet Super 38
Schrijver Jessica Logan
Titel Van hel tot paradijs
Oorspronkelijke titel Dark promise of delight
Genre Roman
Korte omschrijving

Nooit eerder heeft Kim het verwarrende gevoel ervaren dat haar nu bevangt in de nabijheid van de knappe Martin Ste. Clair. Hoewel ze er niet zeker van is dat die gemoedstoestand 'houden van' betekent, stemt ze toe in een huwelijk. Vlak na de plechtigheid verdwijnt Martin echter spoorloos. Ondanks vele naspeuringen blijft hij onvindbaar en Kim realiseert zich hoe weinig ze eigenlijk van haar echtgenoot weet. Dan, na maanden, duikt Martin plotseling weer op... een totaal andere man - koud, gereserveerd. Hoewel hij geen uitleg wenst te geven over wat zich heeft afgespeeld, wil hij haar nog steeds als zijn vrouw. Welke ervaringen hebben hem gemaakt tot deze cynicus, die desondanks een grotere hartstocht in haar wekt dan vóór hun huwelijk?


Nummer Bouquet Super 37
Schrijver Peggy Bechko
Titel In de stralen van de zon
Oorspronkelijke titel Dark side of love
Genre Roman
Korte omschrijving

Wat een geweldige uitdaging! Sirena Clark erft een grote ranch in een afgelegen deel van Mexico. In het testament van haar oom zijn evenwel twee voorwaarden opgenomen: Sirena zal op die ranch moeten wonen èn in staat moeten zijn die naar behoren te leiden. Pas als ze aan die bepalingen voldoet, zal de ranch van haar zijn. Vol goede moed vertrekt ze, vast van plan er iets goeds van te maken. Ramón Savedel, de arrogantste maar tevens aantrekkelijkste man die ze ooit heeft ontmoet, is degene die haar zal inwerken. Hij heeft meteen al een lage dunk van haar; in zijn ogen is ze slechts een op fortuin beluste avonturierster. Ondanks alle tegenwerking die Sirena ondervindt, is ze ervan overtuigd dat het aankan. En dat zal ze Ramón bewijzen ook!


Nummer Bouquet Super 36
Schrijver Robyn Anzelon
Titel Brandend van verlangen
Oorspronkelijke titel The forever spell
Genre Roman
Korte omschrijving

Ze wil het niet, ze kàn het niet... En toch gaat Blaine Christensen in opdracht van haar baas en beste vriend naar een booreiland om daar de computer te repareren. Sinds haar vader en broer bij een explosie op een booreiland om het leven zijn gekomen, wordt ze achtervolgd door vreselijke nachtmerries. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ze tegen haar taak opziet. Zo snel mogelijk werken en dan onmiddellijk vertrekken, is haar vaste voornemen. Het pakt nog anders uit. Garrath St. Clair heeft iets tegen vrouwen en wil haar à la minute weg hebben. Blaine verzet zich hevig tegen zijn plan. Niet alleen omdat ze wil dat hij zijn mening over vrouwen herziet, maar ook omdat zijn gedrag haar uitdaagt het verleden te vergeten. Is dat mogelijk, en is er zelfs een toekomst met Garrath voor haar weggelegd?


Nummer Bouquet Super 35
Schrijver Barbara Kaye
Titel Het oog of het hart
Oorspronkelijke titel A heart divided
Genre Roman
Korte omschrijving

Wordt Mona 'heel aantrekkelijk' gevonden, haar ouder zusje Claire is beslist een schoonheid. Om aan een eeuwigdurende vergelijking te ontkomen, werpt Mona zich op een studie binnenhuisarchitectuur. Ze wil carrière maken. Trouwen zal ze hoogst waarschijnlijk niet. De ervaring heeft geleerd dat ze oninteressant wordt voor mannen die ze mee naar huis brengt, zodra ze Claire hebben gezien... Dan leert Mona Keith kennen, de nieuwste verovering van haar zuster. Hij is rijk, aantrekkelijk en heeft een brede belangstelling. In de zomer, wanneer Claire met haar ouders in Palm Springs vakantie houdt, leren Keith en Mona elkaar beter kennen... en gaan van elkaar houden. Hij vraagt haar ten huwelijk. Dan gaan jaloezie en loyaliteit ten opzichte van de familie hun tol eisen. Kunnen Keith en zij ooit nog gelukkig worden?


Nummer Bouquet Super 34
Schrijver Lucy Lee
Titel Bedrieglijk is het beeld
Oorspronkelijke titel The rite of love
Genre Roman
Korte omschrijving

Te allen tijde mooi overkomen en charmant gekleed gaan is de levensvulling voor een fotomodel, meent men. Dat er keihard moet worden gewerkt, lijkt niemand onder ogen te willen zien. Holly ervaart dit vooroordeel aan den lijve, wanneer ze zich bereid verklaart te koken voor een aantal expeditieleden op fossielenjacht in Zuid-Dakota. Iets dergelijks lukt een fotomodel toch niet? In het kamp ontmoet ze Raf Valcour opnieuw, een felbegeerde vrijgezel van gedeeltelijk Indiaanse afkomst. Hij is de man die ze niet uit haar gedachten heeft kunnen zetten sinds ze hem zag dansen tijdens de jaarmarkt van de Sioux Indianen. Maar ook hij lijkt haar al snel te hebben getaxeerd. Liggen hun werelden wle zo ver uit elkaar?


Nummer Bouquet Super 33
Schrijver Serena Robbins
Titel Een wens in vervulling
Oorspronkelijke titel Isle of rapture
Genre Roman
Korte omschrijving

Kaye Belliston is opgelucht een tijdje uit New York weg te kunnen. Wèg van het lege society-wereldje waarin ze vertoefde, wèg van de nog kersverse herinneringen aan haar mislukte huwelijk. Ze wil op Jamaica bij haar tante Alice tot rust komen en over de toekomst nadenken. Wat ze op Jamaica zal gaan doen, weet ze nog niet, maar één ding is zeker: ze zal zich op geen enkele manier met welke man dan ook inlaten. Haar goede voornemen ten spijt wordt ze al snel hopeloos verliefd op Clark Jarvis, die haar gevoelens beantwoordt. Hoewel Kaye tegen haar liefde vecht, moet ze erkennen dat het onmogelijk is hem niet meer te ontmoeten. Dan valt de klap; het geluk lijkt zó voor het grijpen, wanneer een diepbedroefde Clark haar meedeelt dat er voor hëër veiligheid een eind aan hun relatie moet komen...


Nummer Bouquet Super 32
Schrijver Abra Taylor
Titel De macht der gewoonte
Oorspronkelijke titel A rage to possess
Genre Roman
Korte omschrijving

Al vijf jaar werkt Megan Thorne voor de filmproducent Jed Foster. De nabijheid van 'Thorny' schijnt voor Jed net zo noodzakelijk te zijn als het binnen handbereik hebben van zijn pijp en zijn oude pantoffels. Voor Megan is hij een man met afschuwelijke 'gewoonten', waarvan het omgaan met mooie vrouwen de meest in het oog springende is. Als ze het geld niet zo hard nodig had, had ze haar baan al lang opgezegd. Daar draait het toch nog op uit - Jed maakt het te bont. Megan zet hem voor een voldongen feit: na de filmopnamen in Cannes stapt ze op. In plaats van haar ontslagaanvraag te accepteren, vraagt Jed haar ten huwelijk! Is hij ban gan een 'gewoonte' te moeten afstappen?


Nummer Bouquet Super 31
Schrijver Lisa Lenore
Titel Geheim, gevaarlijk en geluk
Oorspronkelijke titel Love's hour of danger
Genre Roman
Korte omschrijving

Op de avond dat Onderminister Donovan Hawkes Shelby Everest behoorlijk voor schut zet, besluit ze dat ze hem beter nooit meer kan zien. Kort daarna zitten ze echter al met elkaar opgescheept. Shelby is toegevoegd aan de staf van het Amerikaanse gezantschap in West-Berlijn, waar ze de onderminister zal helpen met zijn onderzoek naar de mensensmokkelaar de Leeuw van Berlijn, die refugié's over de muur smokkelt. Donovan lijkt bijzonder ter zake kundig en efficiënt, maar Shelby merkt al snel at hij twee dingen voor haar verbergt. Ten eerste zijn kennis over de Leeuw, en ten tweede zijn liefde voor haar - een liefde zo groot en allesoverheersend, dat niets hen kan scheiden. Noch de politie, noch de politici, noch het feit dat Shelby iemand anders moet trouwen...


Nummer Bouquet Super 30
Schrijver Christine Hella Cott
Titel Raadsel der liefde
Oorspronkelijke titel A tender wilderness
Genre Roman
Korte omschrijving

Jessie Smith-Jones gaat voor de voorbereidende werkzaamheden van haar boek naar Mrs. Everhart. Zij kan zich nog allerlei interessante details uit haar jeugd herinneren - uit de periode derhalve waarin Jessies detective zich zal afspelen. Bij aankomst merkt Jessie al snel dat er een wat gespannen sfeer heerst in het huis dat Mrs. Everhart deelt met haar kleinzoon Benson, kleindochter Shanna ne twee achterkleinkinderen. Door de gesprekken die Jessie met de oude dame voert en uit wat ze in de dagboeken van de familie leest, komt ze erachter wat daar de oorzaak van is. Jessie probeert de familieleden dichter tot elkaar te brengen, wat haar ten dele lukt. Benson blijft echter een raadsel voor haar. Hij intrigeert haar mateloos, doch elke ontmoeting met hem loopt op ruzie uit. Howel... Hij lijkt zich de kritiek die ze op zijn vaak barse houding heeft, wel aan te trekken!


Nummer Bouquet Super 29
Schrijver Kate Bowe
Titel Zo zoet als druiven
Oorspronkelijke titel Love's glittering web
Genre Roman
Korte omschrijving

Het leventje van Amy lijkt een opwindende wending te nemen. De haar onbekende Nando Bonavia deelt haar mee dat ze aandeelhoudster is van een wijngaard in Italië, en daar bovendien nog een aantal familieleden heeft wonen - onder wie hijzelf - dat de resterende aandelen bezit. Nando vraagt Amy haar aandeel aan hem over te doen. Ze is echter vast van plan met eigen ogen te gaan zien wat ze zo plotseling in de schoot geworpen heeft gekregen. Misschien kan ze zelfs een actieve rol binnen de firma spelen. Dat plan valt niet in goede aarde bij Nando en tante Lucia; zij zien haar graag zo snel mogelijk weer vertrekken - na haar aandeel aan hen te hebben overgedragen. Amy houdt evenwel voet bij stuk. De wijngaard en alles wat zich er rondom afspeelt, neemt een steeds grotere plaats in haar hart in, evenals Nando. Problemen stapelen zich op. Moet ze beide liefdes als verloren beschouwen?


Nummer Bouquet Super 28
Schrijver Meg Hudson
Titel Veel meer dan woorden
Oorspronkelijke titel Love's sound in silence
Genre Roman
Korte omschrijving

Becky Vandervelt maakt zich grote zorgen om haar tweelingbroer Brian. Na een afschuwelijk voorval heeft ze hem niet meer kunnen ontmoeten en uit zijn brieven meent ze te kunnen opmaken dat hij iets voor haar verzwijgt. De bepalingen in het testament van hun oom Horace spelen daarbij waarschijnlijk ook een rol. Midge, de vriendin van Becky, is uiteindelijk bereid poolshoogte te haan nemen. Zij kent Brian niet persoonlijk, en dat geeft haar misschien de kans het een en ander aan de weet te komen. Al spoedig raakt ze verwikkeld in de problemen rond deze aantrekkelijke maar ondoorgrondelijke man. Becky's vermoedens blijken namelijk niet ongegerond te zijn en ook Midge staat na korte tijd doodsangsten uit. Wordt de eerste november fataal voor zíjn leven en háár liefde?


Nummer Bouquet Super 27
Schrijver Jessica Logan
Titel Een bron van geluk
Oorspronkelijke titel Promise to possess
Genre Roman
Korte omschrijving

Net als haar vader en grootvader is ook Toni Cameron als geofysicus in het oliewereldje gaan werken. Het werk op het booreiland boeit haar en vormt een geweldige uitdaging. Met het overgrote deel van haar collega's kan ze het uitstekend vinden; ze denkt nauwelijks aan mannen als aan mogelijke huwelijkskandidaten en gaat kameraadschappelijk met hen om. Toch is er één probleem: haar baas, Mark Anders. Nog nooit heeft Toni zo'n sterke en aantrekkelijke persoonlijkheid ontmoet. Ze wordt hartstochtelijk verliefd op hem, maar weet dat ze hem haar liefde nooit kan bekennen. Hij is immers door en door onbetrouwbaar?


Nummer Bouquet Super 26
Schrijver Alyce Bowen
Titel Een land van hartstocht
Oorspronkelijke titel Dangerous promise
Genre Roman
Korte omschrijving

Met een bezwaard gemoed vertrekt Stefanie Lasater naar Texas, naar Cade Steele. Ze heeft van haar baas, de beroemde regisseur Jon Jenson, de opdracht gekregen Cade ertoe over te halen toestemming te verlenen voor het opnemen van een film op zijn ranch. Aanvankelijk wil hij niets van het idee weten; volkomen onverwachts stemt hij echter toe, maar op één voorwaarde: zíj is persoonlijk verantwoordelijk voor alle eventuele schade. Stefanie kan niet anders dan hiermee akkoord gaan. Het blijft haar evenwel een raadsel waarom Cade zo'n lage dunk van haar heeft. Hij kan geen hekel hebben aan alle mensen in het filmwereldje, want hij is toch verliefd geworden op de beeldschone actrice Kara Warren? Stefanie hoopt vurig dat ze zich dit maar verbeeldt, omdat ze weet dat Jon van Kara en zij zelf van Cade houdt...


Nummer Bouquet Super 25
Schrijver Willa Lambert
Titel Doem van het verleden
Oorspronkelijke titel From this beloved hour
Genre Roman
Korte omschrijving

De archeologe Jenny Mowry is helemaal niet verrast als zij Peter Donas in Egypte leeft kennen. Ze heeft immers zelf naar deze ontmoeting toegewerkt? Beiden zullen ze deelnemen aan de opgravingen bij Hierakonpolis, waar mogelijkerwijze het graf van de Schorpioenenkoning wordt ontdekt. Dat ze van Peter gaat houden, is ook heel vanzelfsprekend voor Jenny. Maar is hun lefde in staat de doem van het verleden te trotseren? Jenny vreest her ergste als blijkt dat Sjeik Abdoel Jerada een belangrijke plaats in hun leven gaat innemen en Peter meer en meer in de ban lijkt te raken van de valken van de sjeik. Zal de geschiedenis zich dan herhalen?


Nummer Bouquet Super 24
Schrijver Lynda Ward
Titel Een liefde in marmer
Oorspronkelijke titel The touch of passion
Genre Roman
Korte omschrijving

Een nare jeugdervaring en wederom teleurstellende gebeurtenissen wanneer zij een volwassen vrouw is, geven Gemma de indruk dat vrouw zijn meer narigheid dan plezier meebrengt. Ze grijpt met beide handen de kans aan even los te komen van haar problemen door als begeleidster van een tiener enkele weken door te brengen in het Italiaanse Pietrasanta - het Mekka voor jonge beeldhouwers en zich aan dat artistieke wereldje vergapende toeristen.
Dan ontmoet ze de wereldberoemde Jordan de Mario, de man van wie het beeld 'Privilege' zo'n ontuitwisbare indruk op haar heeft gemaakt. Het is voor Gemma een overweldigende ervaring deze man niet alleen te leren kennen als kunstenaar, maar ook als hartstochtelijk minnaar. Kan ze gelukkig met hem worden, of... is alleen de kunst zijn grote liefde?


Nummer Bouquet Super 23
Schrijver Casey Douglas
Titel In een woeste galop
Oorspronkelijke titel Infidel of love
Genre Roman
Korte omschrijving

Maxine MacKnight, dochter van steenrijke ouders, is het beschermde milieu waar in ze is ogegroeid, ontvlucht. Ze wil volkomen onafhankelijk zijn, en verdient de kost als amazone. Bij een internationaal concours hippique ontmoet ze de Turkse ruiter Arif Hakal, een waardig tegenstander. Langzamerhand wordt Maxine verliefd op hem; ze wil niet zozeer het parcours, als wel zijn liefde winnen. Zijn plichtsbesef dwingt hem er evenwel toe met een rijke vrouw te trouwen, ander zal zijn familiebezit verloren gaan. Wanneer Maxine hem haar afkomst opbiecht, blijkt hij echter te trots om haar geld te accepteren. Is hun liefde dan toch een vroegtijdig einde beschoren?


Nummer Bouquet Super 22
Schrijver Lisa Lenore
Titel Een dans van verlangen
Oorspronkelijke titel Dance of desire
Genre Roman
Korte omschrijving

Tiffany Farrow krijgt de opdracht van haar leven als haar gevraagd wordt in Moskou een filmdocumentaire over de beroemde balletdanser Nikolai Sharmanov te maken. Tiffany is echter geschokt. Vijf jaar eerder heeft ze zelf haar danscarrière onder tragische omstandigheden moeten opgeven. Nu wil ze niets meer met de balletwereld te maken hebben - en helemaal niets met een arrogante danser als Nikolai. Ze besluit ten slotte haar werk te doen en het dan zo snel mogelijk weer allemaal te vergeten... Nikolai heeft daar evenwel andere ideeën over. Hij sleurt haar mee in een stroom van gevoelens en gebeurtenissen. Maar wat zijn zijn werkelijke bedoelingen?


Nummer Bouquet Super 21
Schrijver Christine Hella Cott*
Titel De magie van het moment
Oorspronkelijke titel Midnight magic
Genre Roman
Korte omschrijving

Na een zeer saaie verlovingstijd met Dennis Moreston, die uitsluitend op haar geld uit was, is Tara Lownes opgelucht wanneer ze hun engagement eindelijk durft te verbreken. Het avontuur lokt haar! Voor ze het weet, belandt ze er midden in. Na een schipbreuk spoelt ze meer dood dan levend aan op een onbewoond eiland, waar ze wordt gered door de buitengewoon aantrekkelijke, doch raadselachtige Jorde Valente. Na enkele dagen kunnen ze het eiland verlaten; Jorge dwingt haar bij hem te blijven tot ze volledig hersteld is. Tara vindt zijn nabijheid bijzonder verontrustend. Nu eens merkt ze dat hij naar haar verlangt, dan weer behandelt hij haar als een klein kind. Hun vriendschap verdiept zich, totdat haar ex-verloofde roet in het eten gooit. Zal Tara Jorge ooit van de onjuistheid van zijn beschuldigingen kunnen overtuigen?

* Op de omslag staat haar voornaam foutief geschreven, het is Christine in plaats van Christina.Nummer Bouquet Super 20
Schrijver Jocelyn Haley
Titel Als de adem van de wind
Oorspronkelijke titel Winds of desire
Genre Roman
Korte omschrijving

Wanneer Michael Stratton zijn keuze voor het toekennen van een studiebeurs laat vallen op Tracey Weldon, kent haar vreugde geen grenzen. Eindelijk kan ze haar baantje als serveerster opzeggen en zich volledig wijden aan het schrijven van haar eerste roman! De motieven van de knappe Michael vertrouwt ze echter absoluut niet. En wat haar nog het meest dwars zit, is het feit dat ze maar al te bereid blijkt op zijn toenaderingspogingen in te gaan. Wat is er in vredesnaam met haar aan de hand? Zij, Tracey Weldon, een meisje dat is opgegroeid in de overtuiging dat liefde en huwelijk een illusie zijn, is nu geneigd haar zo moeizaam verworven onafhankelijkheid prijs te geven! Dat mag nimmer gebeuren, en daarom verzet ze zich met man en macht tegen haar verwarde gevoelens. Tevergeefs...


Nummer Bouquet Super 19
Schrijver Wanda Dellamere
Titel Speurtocht in de woestijn
Oorspronkelijke titel Call of the heart
Genre Roman
Korte omschrijving

Het kan niet waar zijn! Dit is Camilla's eerste gedachte wanneer ze het bericht krijgt dat haar zuster Meghan in Afghanistan vermist wordt en vermoedelijk dood is. Omdat ze kind noch kraai heeft voor wie ze in Engeland zou moeten blijven, vertrekt ze naar Kaboel om haar zuster op te sporen. Bij haar speurtocht krijgt ze van verschillende kanten hulp; die heeft ze ook hard nodig, vooral wanneer ze op intriges rond de illegale heroïne-handel stuit. Maar waarom wordt ze zo wanhopig verliefd op een van haar helpers, Malcolm Armstrong? Hij helpt haar immers niet zozeer uit vriendschap, als wel om de dood van zijn zuster te wreken?


Nummer Bouquet Super 18
Schrijver Abra Taylor
Titel Ontdekking van de liefde
Oorspronkelijke titel River of desire
Genre Roman
Korte omschrijving

Toni Carruthers, televisie-producente, leeft uitsluitend voor haar werk. Voor mannen heeft ze geen belangstelling meer sinds de dood van haar echtgenoot. Wanneer ze de opdracht krijgt een documentaire te maken over het Amazonegebied, gaat ze daar vol goede moed met haar cameraman en geluidstechnicus naar toe. Dan ontmoet ze midden in de rimboe de cynische, verbitterde vrouwenhater Luis Quental. Juist op deze man wordt Toni verliefd; ook hij voelt zich sterk tot haar aangetrokken. Hartstocht laait tussen hen op, tot Toni tot haar verbijstering verneemt dat hij getrouwd is. Geschokt verlaat ze Brazilië en stort zich wanhopig op haar werk. Een toekomst met Luis is immers niet mogelijk?


Nummer Bouquet Super 17
Schrijver Jo Manning
Titel Het pad naar de hemel
Oorspronkelijke titel Cherished destiny
Genre Roman
Korte omschrijving

Wanneer Billie het kleine provinciestadje in Canada, waar ze haar hele leven heeft doorgebracht, vaarwel zegt en in het vliegtuig naar Vancouver stapt, heeft ze geen idee wat haar staat te wachten. Ze weet alleen dat haar uiteindelijke reisdoel Mab is, een Joegoslavisch eilandje in de Adriatische Zee. Als secretaresse van de veeleisende en uiterst gereserveerde scenario-schrijver Neil Sutherland, wordt ze geacht te doen wat haar wordt opgedragen... zonder vragen te stellen en vooral zonder emoties te tonen. Dat laatste wordt haar in Vancouver wel heel moeilijk gemaakt. Wanneer Billie ten slotte op weg is naar Joegaslavië beseft ze dat ze tot over haar oren verliefd is...


Nummer Bouquet Super 16
Schrijver Constance F. Peale
Titel Tweesprong des levens
Oorspronkelijke titel Give us forever
Genre Roman
Korte omschrijving

Sarah Mackenzie heeft het ver geschopt; al heel jong bekleedt ze een hoge, zeer goed betaalde functie bij een toonaangevend Newyorks reclamebureau. Alom wordt haar 'gouden pen' geroemd, maar Sarah beseft heel goed dat haar succes geen kwestie van talent alleen is. Met ijzeren doorzettingsvermogen heeft ze zich naar de top gevochten. In haar leven is voor weinig anders plaats dan werken, werken en nog eens werken! Maar dan kruist filmidool Steven Burke haar pad. En de doorgaans zo nuchtere Sarah is reddeloos verloren; ze wordt hals over kop verliefd op deze roemruchte charmeur, die haar bovendien in niet mis te verstane bewoordingen te kennen geeft dat hem maar één ding lief is: zijn vrijheid. Sarah's hele wereld staat ineens op losse schroeven. Wat moet ze doen? Haar carrière en onafhankelijkheid prijsgeven om roekeloos de stem van haar hart te volgen?


Nummer Bouquet Super 15
Schrijver Jessica Logan
Titel Achtervolgd door twijfel
Oorspronkelijke titel Journey into love
Genre Roman
Korte omschrijving

Iedereen vertelt haar dat ze sally Rossi is. En bovendien de vrouw van David Rossi, de man die steeds op mysterieuze wijze aan haar ziekbed verschijnt. Waarom leest ze zo'n intense haat en woede in zijn ogen? Sally is verbijsterd wanneer Dokter Maclean haar de waarheid vertelt. Ze heeft haar echtgenoot blijkbaar door een hel laten gaan. Haar ontrouw heeft hun huwelijk doen stranden, waarna ze hun tweeling heeft ontvoerd - het jongetje wordt nog steeds vermist. David is vastbesloten hem te vinden en het enige wat hij van Sally eist, is dat ze hem vertelt waar hun zoontje is! Eenmaal weer thuis, op hun Californische ranch, kampt Sally met enorme problemen. Ze moet niet alleen haar geheugen zien te herwinnen, maar ook de liefde van haar man, die ze zoveel leed heeft berokkend...


Nummer Bouquet Super 14
Schrijver Rosalind Carson
Titel Bezegeld met een kus
Oorspronkelijke titel This dark enchantement
Genre Roman
Korte omschrijving

Karin is dolblij wanneer ze van een vroegere studiegenote en haar man het verzoek krijgt naar Quebec te komen. Ze zal Charles helpen bij het verzamelen en ordenen van gegevens voor zijn boek; Lissa verlangt er zeer naar haar weer eens te zien. In een andere omgeving hoopt Karin over het verdriet van haar verbroken verloving heen te komen. Al bij de eerste ontmoeting met Paul Dufresne - een huisvriend van Charles en Lissa - raakt ze onder de indruk van hem. Hij is intelligent, vriendelijk en uiterst aantrekkelijk. Toch heeft Karin bepaalde redenen om hem te wantrouwen; het lijkt er veel op dat hij zich bezighoudt met dubieuze zaken. Wanneer hij probeert haar voor zich te winnen, tracht ze uit alle macht haar gevoelens van verliefdheid te onderdukken. Hoe kan ze immers een relatie aangaan met een man, die meer vriendinnen dan scrupules lijkt te hebben?


Nummer Bouquet Super 13
Schrijver Pat Louis
Titel Een geschenk van de zee
Oorspronkelijke titel Treasure of the heart
Genre Roman
Korte omschrijving

Lee Cameron houdt strikt vast aan de stelregel dat je zaken nooit met pleziertjes moet combineren. Dat standpunt veroorzaakt echter slechts één van de problemen die haar blijken te wachten in haar nieuwe baan. Zij is als archeologe in dienst genomen voor de speurtocht naar een oud Spaans galjoen in de wateren voor de kust van Florida. Het allergrootste probleem daarbij vormt haar werkgever, de avontuurlijke en veel te aantrekkelijke Burton Adburee. Hij is bijzonder goed in het geven van bevelen - die Lee slechts node opvolgt. Hij is overduidelijk uit op geldelijk gewin, terwijl Lee geïnteresseerd is in de wetenschappelijke waarde van de schat waarnaar zij op zoek zijn. Toch is er één ding dat zij gemeen hebben: hun diepe maar onuitgesproken liefde voor elkaar...


Nummer Bouquet Super 12
Schrijver Alexandra Sellers
Titel Bewijs me je liefde
Oorspronkelijke titel Captive of desire
Genre Roman
Korte omschrijving

De jongensachtige Laddy Penreith is zeventien wanneer zij de Russische schrijver Mischa Busnetsky tijdens een tentoonstelling in Moskou ontmoet. Zij werkt als een magneet op hem en dat laat haar niet onberoerd. Omgeven door tientallen bezoekers is het echter onmogelijk uiting te geven aan hun gevoelens van hartstocht en verlangen. Acht jaar later - jaren die Mischa in kampen en inrichtingen heeft doorgebracht wegens het schrijven van anti-regering literatuur - volgt hun tweede ontmoeting. Het wordt een confrontatie tussen een uitgeputte dissident met een wonderbaarlijke wilskracht en een aantrekkelijke, super-vrouwelijke verslaggeefster. De jaren van scheiding lijken weg te vallen en de vlam der hartstocht laait hoog tussen hen op. Tot het verraad van een vriend Mischa's rotsvaste vertrouwen in Laddy aan het wankelen brengt...


Nummer Bouquet Super 11
Schrijver Abra Taylor
Titel Strijd om het geluk
Oorspronkelijke titel A taste of Eden
Genre Roman
Korte omschrijving

Tasja kan zich Bens laatste, kwetsende woorden maar al te goed herinneren. Ze doen haar nog evenveel verdriet als tijdens haar huwelijksnacht een aantal jaren geleden. Zelfs het idee dat Ben destijds niet wist dat ze pas zeventien was, en bovendien tot over haar oren verliefd op hem, kan haar niet troosten. Ze is nu volwassen en werkt keihard aan haar carrière als fotomodel. Als reactie op haar bittere ervaring verbergt ze voor iedereen haar ware gevoelens en gaat als een uiterst koele schoonheid door het leven. Alleen 's nachts bekruipt de eenzaamheid haar, te meer daar Ben onverwacht weer in haar leven is opgedoken...


Nummer Bouquet Super 10
Schrijver Meg Hudson
Titel Veilig voor altijd
Oorspronkelijke titel Sweet dawn of desire
Genre Roman
Korte omschrijving

Joy Carrington is stomverbaasd wanneer ze, mede door toedoen van haar tante Helen, gevraagd wordt als redactrice mee te werken aan een boek van James MacCaithness. Haar tante weet toch, dat ze niets meer van mannen wil weten na de tragische afloop van haar huwelijk. Ze stemt evenwel in met het plan, deels uit nieuwsgierigheid naar de beroemde spion. Reeds bij hun eerste ontmoeting komt ze volledig in de ban van deze gevaarlijk aantrekkelijke man. Na korte tijd echter probeert ze de taak van zich af te schuiven; hoe kan ze ooit samenwerken met een man die geen greintje respect toont voor vrouwen? Wanneer opnieuw een dringend beroep op haar wordt gedaan haar werk voort te zetten, zwicht ze. De samenwerking met MacCaithness verloopt evenwel niet zonder problemen...


Nummer Bouquet Super 9
Schrijver Lucy Lee
Titel Een bed van bloemen
Oorspronkelijke titel Heart's fury
Genre Roman
Korte omschrijving

Polly had gedacht onmiddellijk te kunnen terugkeren na de kleine Robbie te hebben afgeleverd bij zijn oom, Gregory Godwin. Tot haar verbijstering weigert deze echter haar te laten gaan! En daar zit ze nu, op een afgelegen eiland in de Noordzee met vrijwel uitsluitend vogels als gezelschap. Al is de omgeving nog zo imponerend, het passen op een kleine jongen kan haar dagen niet vullen. Dan vraagt Gregory haar de eeuwenoude toren voor hem in te richten. Een verleidelijk aanbod voor een meisje dat bijna klaar is met haar studie binnenhuisarchitectuur. Nog langer in de nabijheid vertoeven van een man die haar hart en haar gemoedsrust in beroering brengt, komt evenwel neer op vragen om moeilijkheden!


Nummer Bouquet Super 8
Schrijver Abra Taylor
Titel Mengeling van haat en liefde
Oorspronkelijke titel Cloud over paradise
Genre Roman
Korte omschrijving

Pas op het vliegveld van Tahiti begint de twijfel aan Marisa te knagen. Want daar, vlak voor hun vertrek naar het primitieve eiland Ta'aroa, ontdekt ze dat Antoine de Vigny haar in de val heeft laten lopen. Haar furieuze protesten worden onverschillig weggewuifd. Antoine heeft in wezen gelijk, ze is immers maar al te gretig op zijn voorstel ingegaan. Ze had het geld dan ook hard nodig, en tijdelijk de rol van zijn verloofde spelen, leek een redelijke tegenprestatie. Ze zou evenwel nooit hierheen zijn gekomen voor een huwelijk met een volslagen vreemde. En Antoine weet dat heel goed! Hij schijnt er echter van overtuigd te zijn dat zij hem zijn bedrog zal vergeven zodra hij de situatie heeft uitgelegd. Marisa is daar niet zo zeker van. Een man als Antoine zorgt immers steeds voor nieuwe verrassingen...


Nummer Bouquet Super 7
Schrijver Jocelyn Haley
Titel Hart in vuur en vlam
Oorspronkelijke titel Love wild and free
Genre Roman
Korte omschrijving

Wanneer Lyns kersverse voogd, de schilder Tor Hansen, haar na de dood van haar vader komt opzoeken in de afgelegen hut in het noorden van Canada waar ze is opgegroeid, verandert haar leven drastisch.
Hij staat er op haar mee te nemen naar zijn huis in de stad, een voor Lyn totaal nieuwe en nogal beangstigende ervaring. Daar komt nog bij dat de aantrekkelijke wereldwijze Tor gevoelens bij haar opwekt die zij, naïef als ze is, amper kan bevatten. Hij leidt haar binnen in een wereld van intens verlangen - en van bittere afwijzijng. En dat laatste veroorzaakt een pijn die vor Lyn schier ondraaglijk is...


Nummer Bouquet Super 6
Schrijver Emma Church
Titel Land van blauwe luchten
Oorspronkelijke titel The heart remembers
Genre Roman
Korte omschrijving

Telkens wanneer Sara terugdenkt aan haar kortstondige huwelijk met Luke, wordt zij bevangen door een intens gevoel van hopeloosheid. Dan vraagt ze zich af of het haar lot is als een schaduw tussen de schaduwen te blijven leven, uitsluitend omdat zij zo dwaas is geweest haar hart aan een man als Luke te schenken.
Luke - de naam alleen al roept een stortvloed van emoties op. Zielsveel en onvoorwaardelijk heeft zij van hem gehouden. Het is even hopeloos als onlogisch dat ze nog steeds houdt van deze vreemde man, die haar nimmer heeft vertrouwd. Het besluit of ze zal blijven trachten het alleen te redden, of dat ze zal capituleren en luke om hulp vragen...


Nummer Bouquet Super 5
Schrijver Rachel Palmer
Titel Het snoer der eendracht
Oorspronkelijke titel Love beyond desire
Genre Roman
Korte omschrijving

Archeologie heeft Robin Hamilton altijd al geboeid. Wanneer haar hulp wordt ingeroepen bij een oudheidkundig onderzoek op een Mexicaans landgoed, is ze dan ook de koning te rijk. De baan die als een avontuur begon, dreigt echter weldra haar leven in een ware chaos te veranderen.
Ze had zichzelf nooit mogen toestaan liefde op te vatten voor de trotse, arrogante Ernesto de Lopez. Hij is immers stellig van plan te trouwen met de nobele, beeldschone Ynez - zoals de familietraditie voorschrijft. Robin heeft geen keuze. Ze moet vechten tegen haar uitzichtloze liefde. Een toekomst als de maîtresse van Ernesto is voor haar nu eenmaal onaanvaardbaar...


Nummer Bouquet Super 4
Schrijver Lynda Ward
Titel Melodie van verlangen
Oorspronkelijke titel The music of passion
Genre Roman
Korte omschrijving

Haar huwelijk met de talentvolle violist Erich von Kleist heeft Megan emotioneel gebroken. Erich heeft in die korte tijd zowel zichzelf als Megans vertrouwen in welke man dan ook grondig verwoest. Nu, jaren na zijn tragische dood, ontbiedt zijn aristocratische broer, Kurt von Kleist, haar in Oostenrijk. Er staan haar daar twee schokkende verrassingen te wachten - een waardevolle erfenis èn een man die in haar een vuur doet ontbranden waarvan zij meende hat het voorgoed was gedoofd. Megan kan met geen mogelijkheid weerstand bieden aan Kurts overweldigende charme en verliest haar hart aan hem. Opnieuw lijkt de liefde haar slechts haat en bedrog te kunnen bieden. De onverwachte nalatenschap vormt een bedreiging voor haar geluk... en haar leven!


Nummer Bouquet Super 3
Schrijver Maura Mackenzie
Titel Al het water van de zee
Oorspronkelijke titel Sweet seduction
Genre Roman
Korte omschrijving

De nieuwe baan die Denise wordt aangeboden, lijkt ideaal. Onderzoekingswerk in de wateren rond de Bahama Eilanden móet een biologe met de zee als specialisme wel aanspreken, zeker als een dergelijk project wordt geleid door een befaamd wetenschapsman als Jake Barstow. Bovendien zal zij daar amper tijd hebben om te piekeren over wat er in het verleden is voorgevallen.
Wat als een droom begon, verandert in een ware nachtmerrie, wanneer Denise betrokken raakt bij een complot dat een bedreiging vormt voor zowel het welslagen van het project als haar relatie met Jake. Ze zal Jake de waarheid moeten opbiechten, ook al zal zij daardoor alles verliezen wat het leven voor haar weer de moeite waard heeft gemaakt - zijn respect en zijn liefde...


Nummer Bouquet Super 2
Schrijver Willa Lambert
Titel Een band van smaragden
Oorspronkelijke titel Love's emerald flame
Genre Roman
Korte omschrijving

Het leek Diana Green, van beroep journaliste, allemaal zo eenvoudig. Ze zou naar Machu Picchu vliegen, daar een fotoreportage maken en een reisverhaal schrijven, en vervolgens naar huis terugkeren. Elk jaar maakten talloze toeristen immers een dergelijke reis!
De afgelegen ruïnes van het oude Inca-rijk blijken evenwel niet uitsluitend vakantiegangers te trekken. De knappe, ruige Sloane Hendriks is zeer zeker geen toerist - hem wacht in de jungle een riskante opdracht en Diana wordt, tegen wil en dank, een pion in zijn dodelijke spel. Opgejaagd door een bloeddorstige jaguar, leert Diana leven met de gevaren van het oerwoud. Met de vernietigende aantrekkingskracht van Sloane, die vastberaden is zijn taak kost wat kost te volbrengen, zal ze evenwel nooit leren leven...


Nummer Bouquet Super 1
Schrijver Abra Taylor
Titel De dans van het gevaar
Oorspronkelijke titel End of innocence
Genre Roman
Korte omschrijving

El Sol - zo noemen de Spanjaarden Miguel de Los Reyes, vanwege zijn blonde, knappe uiterlijk en vanwege zijn opvallend sierlijke stijl in de arena. Met deze stierenvechter, een man met een werkelijk ongekende moed, is Liona verloofd, zij het nog niet officieel. Pas na Miguels tragische ongeval wordt Liona geconfronteerd met zijn halfbroer Rafael.
Eens heeft ook hij in de arena zijn leven in de waagschaal gesteld. Het publiek noemde hem destijds El Sombrío. Liona kan op dat moment nog niet bevroeden welke invloed deze aantrekkelijke man op haar toekomst zal uitoefenen. Weldra heeft zij het gevoel dat ze tussen twee vuren staat - tussen twee broers. De één houdt van haar en zij houdt van de ander...

Home | Harlequin