A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z


Je hebt historische romans en je hebt... historische romans. De boeken van Pamela Kaufman zijn zonder meer historische romans, maar dan wel even wat anders. Pamela Kaufman heeft vijf boeken geschreven waarvan er twee zijn vertaald in het Nederlands. Deze laatste boeken verhalen beiden over de lotgevallen van Alix van Wanthwaite en zijn in de ik-vorm geschreven.

Waarschijnlijk zijn de boeken van Kaufman historisch gezien beter onderbouwd dan de gemiddelde Lindsey of Deveraux, maar of het verhaal daar nou beter van wordt waag ik te betwijfelen.

Zo is het een bekend gegeven dat meisjes in vroegere tijden al op zeer jonge leeftijd werden uitgehuwelijkt. Misschien is het mijn gebrek aan realiteitszin dat ik er alleen liever niet over lees. Alix' verhaal begint wanneer ze 11 jaar is en eindigt in boek 1 wanneer ze 13 is (en getrouwd en wel naar haar ouderlijk huis terugkeert).

Ook de relatie die Alix heeft met de veel oudere koning Richard, die in de veronderstelling verkeert dat Alix een jongetje is, stuitte me zeer tegen de borst. Het mag in die tijd allemaal normaal geweest zijn, in deze tijd wordt zo'n man een pedofiele homofiel genoemd en kan ik daar met geen mogelijkheid iets leuks te lezen aan vinden.

Het moge duidelijk zijn: ik heb aardig wat kritiek op Het schild met de drie leeuwen. Toch is het geen slecht boek. Vooral de relatie tussen Alix en de Schot Enoch kent veel komische momenten. Ware Alix wat ouder geweest en was haar relatie met Enoch beter uitgebouwd, dan had ik dit zonder twijfel een zeer goed boek gevonden.

Het vervolg op 'Het schild met de drie leeuwen', 'Het vaandel van goud', heb ik (om voor de hand liggende redenen) niet gelezen.

Deel en serie Deel 1 - Alix of Wanthwaite
Titel Het schild met de drie leeuwen
Oorspronkelijke titel Shield of three lions
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1987 bij Van Holkema & Warendorf
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Het schild met de drie leeuwen is een historische avonturenroman waarin beelden, klanken en geuren uit de tijd van de kruistochten moeiteloos vervlochten zijn in het meeslepende verhaal van de jonge edelvrouw Alix.

Na een afgrijselijk bloedbad waarbij haar familie omkomt, ontvlucht zij vermomd als jongen haar ouderlijk kasteel. Op haar gevaarvolle tocht naar de koning om steun te zoeken voor haar wraak, ontmoet zij de robuuste, onverschrokken Schot Enoch Angus Boggs, die een beslissende rol in haar leven zal gaan spelen.

De 'jongen Alexander' wordt door Richard Leeuwenhart, een door duistere passie verscheurd man, uitverkoren hem als zijn persoonlijke page te vergezellen op een jarenlange kruistocht. De reis naar het Heilige Land, vol ontberingen, plunderingen, ziekte en dood, vormt de achtergrond van een van de meest ongebruikelijke driehoeksverhoudingen ooit beschreven.


Deel en serie Deel 2 - Alix of Wanthwaite
Titel Het vaandel van goud
Oorspronkelijke titel Banners of gold
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1989 bij Van Holkema & Warendorf
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Schotland in de twaalfde eeuw. Op haar voorvaderlijk kasteel Wanthwaite wacht jonkvrouwe Alix al twee jaar op de terugkeer van haar oorlogvoerende echtgenoot Enoch.

Dan verschijnt de sinister ogende Bonel van Rouen, toegewijd dienaar van koning Richard Leeuwenhart. Hij voert Alix tegen haar wil mee op een tocht vol bonte avonturen, die haar aan het hof en in een net van intriges doet belanden.

Onder het wakend oog van Eleanor van Aquitanië, de formidabele, berekenende koningin-moeder, wordt Alix voorbereid op een geheimnisvolle, glorieuze bestemming aan de zijde van Richard, de koning in wiens leeuwenhart slechts plaats is voor één vrouw...


Nog niet vertaalde delen van de Alix of Wanthwaite serie:

Deel 3 - The prince of poisonAndere titels van deze auteur N.v.t.
Website N.v.t.


Home | Boekenkast K |