A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z
kruis 1904 - 1983

De Engelse Norah Lofts werd geboren als Norah Robinson in 1904, naast enkele non-fictie en korte verhalen, schreef ze meer dan 50 historische romans. Een deel daarvan gaat over bestaande historisch bekende personages en zijn biografische romans. Andere spelen zich af in de regio East Anglia en zijn volledig fictief. Een aantal van haar boeken werd tussen 1947 en 1966 verfilmd. Ze schreef ook enkele moord-mysterie verhalen onder de pseudoniemen Juliet Astley en Peter Curtis.

Titel De adem van het leven
Oorspronkelijke titel Lovers all untrue
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1976 bij Amsterdam Boek
Genre Historisch

Korte omschrijving

Voor een mooi, intelligent meisje uit de gegoede middenstand was het leven in het preutse Engeland van rond de eeuwwisseling lang niet altijd plezierig. Dochters werden in dat Victoriaanse tijdperk geacht in alles te gehoorzamen aan hun despotische vader. Zijn wil was wet.

In het gezin Draper - vader, moeder en twee dochters - was dit niet anders. Geen wonder dat de onafhankelijke geest van Marion, de oudste van de meisjes, hiertegen fel in opstand kwam. De consequentie van haar vaders tirannieke houding was dat zij een geheime vriendschap aanging met een jongeman van mindere stand, een vriendschap die al spoedig uitgroeide tot een hartstochtelijke liefde, met alle noodlottige gevolgen vandien.

Na een reeks traumatische gebeurtenissen, die de onafhankelijke Marion steeds meer van haar ouders doet vervreemden, komt wellicht als grootste schok de ontdekking dat de jongeman niet de sympathieke geliefde is die zij had gedacht, maar in wezen weinig anders van een doortrapte egoïst. Wanneer zij gevoelsmatig zover is dat zij zich van hem weet te ontdoen, krijgt zij in haar nieuwe contacten even een glimp van wat echte, onzelfzuchtige liefde is en van wat vrijheid en emancipatie voor een vrouw betekenen.

Maar die gelukkige periode is slechts van korte duur en weldra vecht zij als een vastgeprikte vlinder een machteloze strijd tegen de greep van het noodlot, dat niet bereid schijnt haar ooit nog te laten gaan en haar gaandeweg 'de adem van het leven' beneemt.


Titel Een roos voor kuisheid
Oorspronkelijke titel A rose for virtue
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1974 bij Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historisch

Korte omschrijving

Een roos voor kuisheid is het verhaal van Hortense de Beauharnais die dertien jaar oud was toen haar moeder Joséphine met Napoleon trouwde, daardoor hun beider levens onverbrekelijk verbindend aan de carièrre van deze wonderlijke en gecompliceerde man. De gebeurtenissen uit het Napoleontische tijdperk worden in deze fascinerende historische roman tot een geheel nieuw leven gewekt doordat de schrijfster deze door Hortense laat vertellen.

Haar bewondering voor haar stiefvader, haar ongelukkige huwelijk met diens broer, haar liefdesaffaire met één van Napoleons officieren en de dramatische ommekeer in haar leven na de slag bij Waterloo houden de lezer in ademloze spanning bij het verhaal betrokken, dankzij Norah Lofts gedegen historische kennis en haar sterke vertelkunst.


Titel Hoe ver nog naar Bethlehem
Oorspronkelijke titel How far to Bethlehem
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1967 bij Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historisch

Korte omschrijving

In Hoe ver nog naar Bethlehem? richt de schrijfster de aandacht op de Aankondiging en de Geboorte van Jezus. Het verhaal begint met Maria's ontmoeting met de engel Gabriël, waarna de drie wijzen beurtelings hun rol in de ontwikkeling van dit boek spelen.

Zowel Maria en Jozef als de drie wijze mannen treden ons tegemoet als mensen van vlees en bloed, mensen met al hun eigenaardigheden, hun hopen en verlangens, hun moeilijkheden en strijd en zij komen tot ons in de zo raak en gevoelvol getroffen sfeer van het Oude Oosten en als heel gewone mensen in het oude Nazareth en Bethlehem. Hoe meesterlijk weet de schrijfster Maria's innerlijk leven te benaderen, als de engel Gabriël haar de komst van de Messias heeft geboodschapt, haar reacties en die van Jozef, haar aanstaande man.

En dan zijn daar de wijze Melchior, de sterrenkundige, die dé ster heeft ontdekt, die hem zijn verre reis doet ondernemen; Gaspar, de barbarenvorst, die hem zijn bescherming en hulp biedt en meetrekt om Herodes te ontmoeten; de negerslaaf Balthasar met zijn droevige verleden als slaaf, die zijn ontmoeting met Melchior en Gaspar in een visioen heeft 'gezien' en op zijn beurt met hen op weg gaat.


Titel De verlorenen *
Oorspronkelijke titel The lost ones **
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave bij uitgeverij Reinaert in 1976
Genre Historisch

Korte omschrijving

Caroline van Engeland was maar 13 jaar toen ze uitgehuwelijkt werd aan de 18-jarige koning Christiaan van Denemarken. Het was een politiek huwelijk. De jonge mensen hadden elkaar nooit ontmoet, Caroline was mooi en verstandig, Christiaan daarentegen een afgeleeefde losbol, besmet met syfillis en dreigende waanzin.

De jonge prinses wordt in haar nieuwe vaderland koud ontvangen. Liefde is er niet. Caroline wordt verwaarloosden heeft af te rekenen met de jaloerse koningin-moeder Julianna. In haar eenzaamheid vindt ze troost bij ......

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Koningin Caroline Matilda, de verloren koningin
** Dit boek is ook uitgebracht onder de titel The lost Queen.


Titel Koningin Caroline Matilda, de verloren koningin *
Oorspronkelijke titel The Lost Queen **
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1975 bij Lekturama
Genre Historisch

Korte omschrijving

Denemarken heeft in de wereldgeschiedenis niet zo'n grote rol gespeeld. Toch heeft het één van de oudste koningshuizen van Europa. Ook nu nog is Denemarken een koninkrijk.

Eén van de koningen die over Denemarken regeerde, was Christiaan 'de waanzinnige'. Deze Christiaan werd reeds op zeventienjarige leeftijd tot de troon geroepen. Hij was volstrekt niet in staat tot regeren en werd dan ook de speelbal van allerlei politieke figuren. De vrouw die met hem trouwde, prinses Caroline van Engeland, werd daar de dupe van. Caroline is nog een jong meisje als ze de overtocht van Engeland naar Denemarken maakt. Het is een vrolijk en opgewekt wezentje, dat in de sombere Deense kastelen haar noodlot tegemoet gaat.

De koning verstoot haar na hun eerste huwelijksnacht, maar Caroline wordt toch gedwongen de schijn van het gelukkige huwelijk op te houden. Als ze niet gehoorzaamt, treft men haar op haar zwakste plek: haar kind.
Toch leert deze vrouw de liefde kennen, al is het dan een vrij uitzichtloze liefde.

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De verlorenen
** Dit boek is ook uitgebracht onder de titel The lost ones.


Titel Naar het de koning behaagt *
Oorspronkelijke titel The King's pleasure
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1971 bij Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historisch

Korte omschrijving

Catharina van Aragon is een trotse Spaanse schoonheid die koningin van Engeland werd. Vanaf het moment dat ze verloofd was met Arthur, prins van Wales, zag ze zichzelf als de toekomstige koningin van Engeland. Maar Arthur stierf vlak na hun huwelijk, en het was als echtgenoot van diens broer Hendrik dat ze naar haar kroning ging...

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Zoals het de koning behaagt.


Titel Nethergate, huis van hel en hemel
Oorspronkelijke titel Nethergate
Uitgever Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historisch

Korte omschrijving

Nethergate speelt van 1740 tot 1815 en is het verhaal van een moeder en een dochter, die vechten voor een sprankje geluk in een wereld, die zondaren haat en armen verafschuwt. Het toont het schrille contrast tussen rijk en arm, dat als vanzelfsprekend werd beschouwd in het Engeland van die dagen.

De verschillende personen in dit boek komen zeer reëel op de lezer over. De talenvolle romanschrijfster Norah Lofts heeft zich een meesterlijke verteltrant eigen gemaakt en geeft een geheel nieuw beeld van het intermenselijk leven en de kwetsbaarheid van de vrouw in de historie.


Titel Schaakmat
Oorspronkelijke titel Checkmate
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1979 bij Wereldbibliotheek
Genre Roman

Korte omschrijving

Na het invallen van de duisternis maakt de invalide Tom Penfold zich ongerust omdat zijn dochter Jenny nog niet van haar avondlessen terug is. Als ze dan eindelijk ;s avonds laat thuiskomt, blijkt dat Jenny is aangerand. Zij legt tegenover de politie een verklaring af die achteraf niet strookt met de waarheid.

'Als ik daarnet naar boven had kunnen gaan... Niemand had het hoeven weten, maar jullie hoorden me en ik loog... De bende zou je auto vernielen, de fabriek in brand steken... Hij is gemeen en erg machtig.'

'Was het een jongen die Terry Upworth heet?' Tom Penhold wil achter de ware toedracht komen en stuurt zijn vrouw en dochter met vakantie. Het lukt hem Terry in huis te lokken en op te sluiten.

Omzichtig tracht Tom achter de waarheid te komen, als in een schaakspel, zet voor zet. Een grimmig spel, zonder uiteindelijke winnaar.


Titel Violen in de nacht
Oorspronkelijke titel Dead march in three keys *
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1979 bij Blaricum Bigot & Van Rossum
Genre Thriller

Korte omschrijving

Hoofdpersonen in dit verhaal zijn een man en een vrouw, beiden hunkerend naar rijkdom en liefde. Hoewel deze mensen van elkaar houden, kiezen zij bewust eerst de rijkdom en trouwen gefortuneerde partners.
Dan blijkt dat ze elkaar niet kunnen vergeten noch kunnen opgeven. Vooral voor de man wordt het verlangen naar de vrouw op den duur een obsessie. En hij broedt een zo te zien waterdicht plan uit waardoor zowel een fortuin als de liefde in hun bereik moet komen...

* Dit boek werd oorspronkelijk geschreven onder haar pseudoniem Peter Curtis; het werd later heruitgegeven onder de titels: 'No Question of Murder' en 'Bride of Moat House.


Titel De ontembare koningin
Oorspronkelijke titel Queen in waiting
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1972 bij Stok
Genre Historisch

Korte omschrijving

Een fascinerende roman over Eleonora van Aquitanie, een unieke vrouw, in heel Europa geroemd om haar verblindende schoonheid maar ook om haar bechaving en verstand.
Ze was koningin van Frankrijk maar liet zich de Engelse koning Hendrik overhalen haar wettelijke echtgenoot koning Lodewijk van Frankrijk te verlaten en koningin van Engeland te worden.
Diep menselijk geluk heeft ze niet gekend. Wel haat, verachting en langdurige (bijna zestien jaar) gevangenschap.
Haar trouw aan haar man, de Engelse koning en haar liefde voor haar zoons, Richard Leeuwenhart en Jan zonder Land, inspireerden troubadours tot prachtige en romantische balladen.


Titel Gezegend zij dit huis
Oorspronkelijke titel Bless this house
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1957 bij Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historisch

Korte omschrijving

Dit boek is een roman over... een huis, het oud-Engels landhuis 'Merravay', dat in South Suffolk staat. Wanneer het in 1577 is voltooid, volgt de eerste van acht perioden, die de geschiedenis van dit landhuis vormen... en van de mensen, die er wonen.
Wij maken dan de tijd mee van de Stuarts, de restauratie, de vroege tijd van Georges en de late, het Victoriaanse tijdperk en dat van de Edwards tot op de dag van het heden.
Acht perioden, acht geschiedenissen, die geladen zijn met dramatische spanning, zijn met elkaar verbonden tot een grootse roman, die alleen van een huis, maar van het Engelse landleven gedurende eeuwen. Het huis speelde in de Burgeroorlog en het speelde zijn rol gedurende al die honderden jaren, dat er mensen woonde, rijk of arm, gelukkig of rampzalig.


Titel De weg volbracht
Oorspronkelijke titel The road to revelation
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1959 bij Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historisch

Korte omschrijving

Een groep mannen en vrouwen, uit alle windrichtingen bij elkaar gekomen, is op zoek naar een nieuwe toekomst in het zonnige Californië. Hiervoor trekken zij door een barre zandwoestijn en over hoge bergen met hun primitieve ossewagens en tijdens deze tocht leren wij al deze zo uiteenlopende mensen, met hun vaak donkere verleden en verwrongen mentaliteit, tot in hun diepste zieleroerselen kennen, als zij in een verschrikkelijke strijd om 't simpelste levensbehoud zijn gewikkeld.


Titel De zilveren notemuskaat
Oorspronkelijke titel Silver nutmeg
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1950 bij De Arbeiderspers
Genre Historisch

Korte omschrijving

Nederlands Oost-Indië, drie eenuwen geleden. Plantage eigenaar Evert Haan, rijk geworden door de handel op de zwarte markt, laat Annabet uit Holland overkomen. Omdat ze bij aankomst ziek is laat hij haar doden. Maar Annabet overleeft en geneest, ze vindt een gevaarlijke liefde bij een Engelsman.


Titel Een geur van kruidnagels
Oorspronkelijke titel Scent of cloves
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1962 bij Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historisch

Korte omschrijving

Reeds heel jong wordt Julia Ashley van haar ouders beroofd, als de soldaten van Cromwell het kleine Ierse vissersdorp Cloonmagh brandschatten. Nadat een gedienstige haar aan de dood heeft gered, wordt zij als veertienjarig meisje door een Hollandse zeekapitein mee naar Amsterdam genomen, waarzij, na de dood van de kapitein, in het 'Huis der Compagniedochters' terecht komt. In dit door de Oost-Indische Compagnie gestichte tehuis worden weesmeisjes onderricht in het lezen, de verpleging en de huishouding, om daarna als rechtschapen huisvrouwen hun plaats in de woning van een kolonist in de Oost te kunnen innemen

Ook Julia wacht dit twijfelachtige geluk, als zij de zeven maanden lange zeiltocht naar een klein eiland van de Molukken aanvaardt. Zij wordt afgehaald door haar schoonvader, Simon Vosmar, een rijke planter, en zij maakt kennis met Pieter Vosmar, de echtgenoot waarmee zij als 'handschoentje' is getrouwd. Pieter blijkt echter geestelijk gestoord te zijn, maar desondanks gaat Julia van hem houden. Haar schoonvader omringt haar met een grote voorkomendheid en tracht tegelijkertijd een duivels plan uit te voeren, dat hem - buiten een schijnhuwelijk - toch een nakomelingschap zal bezorgen.

In een grote spanning volgen wij de ontwikkeling van deze geraffineerde opzet, die door een ontstellende gebeurtenis wordt doorkruist en tot een verrassende ontknoping voort.


Deel en serie Deel 1 - Suffolk House
Titel Huis in de stad
Oorspronkelijke titel The town house
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1964 bij Zuid-Hollandsche U.M
Genre Historisch

Korte omschrijving

Huis in de stad is een magistrale roman die handelt over de liefde en levensstrijd van een lijfeigene en zijn bruid.

'Weinig mensen die zoals ik als lijfeigene geboren zijn, zouden u hun geboortedatum kunnen mededelen. Ik was echter geboren in dat denkwaardige jaar 1381 toen de boeren, slechts gewapend met hun landbouwwerktuigen, in opstand kwamen tegen hun meesters en tegen de van oudsher bestaande gewoonten en zeden, waardoor de lijfeigenen het eigendom waren van hun heer.'


Deel en serie Deel 2 - Suffolk House
Titel Huis in de maalstroom
Oorspronkelijke titel The house at Old Vine
Uitgever Zuid-Hollandsche U.M
Genre Historisch

Korte omschrijving

"Morgen zal de man die ik liefheb ten aanschouwen van iedereen op afschuwelijke wijze ter dood gebracht worden...".

Zo begint Josina Greenwood het tragische en boeiende verhaal van haar liefde voor Walter Rancon. Het is de eerste van zes dramatische episoden waaruit deze merkwaardige roman bestaat, uiterst meeslepende drama's, handelend over de onontkoombare gevolgen van liefde en haat, leven en dood.


Deel en serie Deel 3 - Suffolk House
Titel Huis in de schemering
Oorspronkelijke titel The house at sunset
Uitgever Zuid-Hollandsche U.M
Genre Historisch

Korte omschrijving

Huis in de schemering is het laatste deel van de Suffolk House trilogie. Het speelt zich af in de periode 1740 tot 1956 en beschrijft het leven van zeven personen die gedurende deze periode in Suffolk House wonen. Je leest o.a. over Felicity Hatton die een dubbelleven lijdt, over Mary Crisp en haar ervaringen gedurende de Eerste Wereldoorlog,...
Andere titels van deze auteur * Zoals het de koning behaagt - zie Naar het de koning behaagt
* De nachtzuster - spookverhalen van vrouwen; bevat 20 korte verhalen van diverse schrijfsters.
Website N.v.t.


Home | Boekenkast L |