A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z
kruis 1927 - 2006

Patricia Matthews heeft vele boeken op haar naam staan, waaronder een aantal thrillers. Ook heeft ze samen met haar echtgenoot Clayton Matthews een aantal boeken geschreven (o.a. het in het Nederlands uitgebrachte Fluisteringen in de nacht).

Sinds de jaren '80 bezit ik boeken van deze schrijfster en ik moet ze ook in die tijd hebben gelezen, maar ik heb niets meer dan een vage herinnering aan haar boeken. Met nog zoveel ongelezen boeken op mijn planken, zit het er ook niet in dat ik haar boeken binnenkort ga herlezen. Meer dan een boekbeschrijving kan ik u dan ook niet bieden.

Klik hier om naar Harlequin pagina van Patricia Matthews te gaan.

Deel en serie Deel 1 - Hannah's Story
Titel De laatste droom
Oorspronkelijke titel Love's avinging heart
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1979 bij Luithing
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Hannah McCambridge heeft in haar leven alleen maar kunnen dromen, onmogelijke dromen over een mooie wereld die ver buiten haar bereik ligt. Na een rampzalige jeugd wordt zij door haar stiefvader -een man die zij intens haat- verkocht aan een wrede kastelein, die haar dag en nacht als zijn slavin beschouwt. Ze wordt gedwongen veel vernederingen te doorstaan, maar met ijzeren wilskracht slaat zij zich door deze moeilijke periode van haar leven heen.

Wanneer het haar uiteindelijk lukt op de vlucht te slaan, wordt zij opgevangen door de al op leeftijd zijnde landheer, Malcolm Verner, die haar in zijn huis opneemt. Hij vat een allesverterende liefde voor haar op en voor Hannah breken eindelijk betere tijden aan. Niet in het minst omdat zij er achter is gekomen dat haar vlammende rode haar en weelderige lichaam een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen... Zij leert van deze gaven van de natuur gebruik te maken, om te overleven, om te winnen en om wraak te kunnen nemen op allen die haar misbruikt hebben.

Deel 2 van deze reeks, Dancer of Dreams, werd niet in het Nederlands vertaald.


Titel Fluisteringen in de nacht
Oorspronkelijke titel Midnight whispers
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1983 bij Tiebosch
Genre Roman

Korte omschrijving

Haar ouders komen op mysterieuze wijze om het leven. Ongeval of moord?

De schok die het bericht van hun dood bij haar teweegbrengt is zo hevig dat zij gedwongen wordt te vluchten in vergetelheid. Ze is jong, mooi en enig erfgename van een gigantisch fortuin, maar zelfs haar eigen naam kan zij zich niet meer herinneren. Wie was ze? Wie is ze? Wie vluchtte van de Verenigde Staten naar de woeste kusten van Ierland en van het oude Salzburg naar ‘swinging London’, op zoek naar liefde en op de loop voor haar verleden?

Liam, de weerbarstige Ierse acteur, toont haar het smalle pad tussen hartstocht en doodsgevaar; Roger maakt haar deelgenoot van de verboden genoegens van een wereldstad en biedt haar kaviaar en champagne voor een prijs die zelfs zij niet kan betalen.

Maar wie verschuilt zich achter die geheimzinnige stem die haar telkens rond het middernachtelijk uur opbelt, in verwarring brengt en van liefde en verraad spreekt? Wie is die onbekende, die haar keer op keer dwingt tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en blind vertrouwen? Wie is hij? En wie is zijzelf?

* Dit boek wer geschreven door Patricia en Clayton Matthews.


Titel Het getij van de liefde
Oorspronkelijke titel Tides of love
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1983 bij Zuid-Hollandsche U.M.
Genre Historische roman

Korte omschrijving

In de negentiende eeuw is aan de kust van Carolina een kleine gemeenschap van strandjutters gevestigd. Zij laten moedwillig schepen op de klippen lopen om vervolgens de aangespoelde buit voor grof geld te verkopen. De leider van deze bende is Ezekiël Throag; een boom van een vent die met ijzeren vuist en zonder enige scrupules regeert. De enige in de wereld voor wie hij nog een geringe genegenheid kan opbrengen is zijn zoon Jude.

Marianna Harper is vijftien jaar oud als zij gedwongen wordt het bed te delen met Jude. Machteloos onderwerpt zij zich aan zijn vuige lusten en iedere keer dat hij haar jonge lichaam met zijn handen bezoedelt groeit haar weerzin.

Dan, op een stormachtige ochtend, nadat er opnieuw een schipt tot zinken is gebracht, vindt zij op het strand een beeldschone jongeling, die Phillip Courtwright blijkt te heten. Zij beseft dat hij ten dode is opgeschreven als een van de strandjutters hem vindt en verbergt hem in een onbewoonde en afgelegen hut. Vier dagen gaat alles goed, maar dan betrapt Jude zijn jonge vrouw in de armen van de drenkeling. Phillips lot lijkt bezegeld, doch hij heeft het geluk aan zijn zijde en slaagt erin de veel sterkere Jude te overmeesteren en te doden.

Samen vluchten Marianna en hij naar veiliger oorden en naar een wereld waar Marianna geen weet van heeft. Nieuwe problemen steken de kop op. Phillip verdwijnt spoorloos uit haar leven en Ezekiël speurt verbeten en belust op wraak Amerika af op zoek naar Phillip en Marianna.


Titel De lokroep van het paradijs
Oorspronkelijke titel Love's Pagan Heart
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1984 bij De Sfinx
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Liliha's betoverende schoonheid bracht iedereen in verrukking. Haar moeder was een Hawaiiaanse prinses, haar vader een Engelse edelman, die de pompeuze hofbals van Londen maar al te graag de rug toekeerde om zijn geluk te vinden in de exotische wouden en aan de zilveren stranden van Hana, een paradijselijk eiland in de Stille Zuidzee.

Als Liliha op het punt staat te trouwen met Koa, het knappe, jonge stamhoofd, wordt haar uitverkorene op lafhartige wijze vermoord en valt zij in handen van een booswicht die haar als zijn gevangene meevoert naar Engeland.

Even ziet haar toekomst er zeer somber uit, maar dan wordt ze in bescherming genomen door haar grootmoeder, die al gauw een warme genegenheid voor het beeldschone meisje opvat. Ondanks de liefde van haar grootmoeder kan Liliha toch niet aarden in het pedante, hypocriete wereldje van de Engelse adel.

Zelfs nadat zij de nonconformistische charmeur David Trevelyan heeft ontmoet, - die haar het leven redt en haar hart in vuur en vlam zet - kan zij haar geboorteland niet vergeten.

Na drie jaar keert Liliha terug naar Hana en de mensen met wie ze is opgegroeid. Te laat ontdekt zij dat het kwaad dat haar verloofde eens noodlottig werd, ook nu nog op Hana aanwezig is en haar achtervolgt. Er is maar één man die haar kan redden...


Titel Vuur van de dageraad
Oorspronkelijke titel Embers of Dawn
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1984 bij De Sfinx
Genre Historische roman

Korte omschrijving

De burgeroorlog heeft zijn bloedig spoor door het land getrokken. Velen zijn gedood of gewond, tallozen verloren al hun bezittingen. Een van de onschuldige slachtoffers van deze bittere strijd was Charlotte King, een beeldschoon meisje dat huis en haard aan de oorlog heeft moeten prijsgeven. Niets restte haar dan haar onverzettelijke wilskracht en ongebroken trots. Zij rees op uit de as van de strijd om een tomeloze, hartstochtelijke droom te verwezenlijken.

Twee mannen kruisten haar levenspad en vonden toegang tot haar hart: Ben Asher diende haar met wijze raad en tedere zorg; Clint Devlin bracht haar tot vervoering en maakte ongekende verlangens in haar wakker.

Twee mannen, twee gezworen vijanden die genadeloos om haar liefde streden... en Charlotte, die worstelde om zich staande te houden in een gevaarlijke, turbulente tijd en niet rustte voor ze haar verloren gegane bezittingen had teruggewonnen.


Titel Vurig was haar verlangen
Oorspronkelijke titel Flames of glory
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1985 bij De Sfinx
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Het jaar is 1898. De Spaans-Amerikaanse oorlog is in alle hevigheid losgebarsten. Jessica Manning, wier huis op de route naar het front ligt, ontmoet tientallen kloeke en moedige soldaten die ten strijde trekken, en brengt met haar verleidelijke schoonheid en onovertroffen charme talloze harten op hol.

Vele officieren dingen naar haar hart, maar helaas beslist het lot anders en Jessica valt ten prooi aan de hartvochtige Bill Kroger. Bill, die te egoïstisch en te hebzuchtig is om werkelijk lief te kunnen hebben, schaakt het weerloze meisje, onderwerpt haar aan zijn vurige lusten en sleurt haar mee op zijn speurtocht naar het goud van de Azteken.

Jessica is zielsongelukkig, maar er is één gedachte die haar op de been houdt: de dierbare herinnering aan haar kortstondige liefdesrelatie met de knappe, zachtmoedige luitenant Neil Dancer.

Ook Neil kan de herinnering aan Jessica niet uit zijn gedachten zetten, en ten einde raad besluit hij een laatste gevaarlijke poging te doen het hart van het meisje dat hij eens zo vurig beminde - en nog steeds bemint - terug te veroveren.
Overzicht van de Harlequin pockets Losse titels - Historisch

* Flonkerende saffier - Sapphire (IBS 46 & Kwartaalkeuze 5)
* Duel der bebrijding - Thursday and the lady (IBS 149)
* Tegen de stroom in - Thursday and the lady (Harlequin Bestseller 30)

Duel der bevrijding & Tegen de stroom in zijn hetzelfde boek met een andere titel.

Losse titels - Hedendaags

* Schaduw van de nacht - Mirrors (IBS 17 & Harelquin Bestseller 17)
* Oase - Oasis (IBS 35 & Harlequin Bestseller26)Harelquin pockets Klik hier om naar Harlequin pagina van Patricia Matthews te gaan.


Home | Boekenkast M |