A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z


De Engelse Rosalind Miles is op vele vlakken thuis, niet alleen is ze schrijfster, ze is ook magistraat, journalist, criticus en is ze te beluistern op BBC radio. Veel van haar boeken gaan over de geschiedenis van de Engelse koninginnen, I Elizabeth is haar belangrijkste werk.

Van haar boeken 'Terugkeer naar Eden' en 'Bittere erfenis' werd in 1985 een miniserie gemaakt met Rebecca Gilling, James Reyne en Wendy Hughes in de hoofdrollen.

Deel en serie Deel 1 - Eden
Titel Terugkeer naar Eden
Oorspronkelijke titel Return to Eden
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1986 bij Bruna
Genre Roman

Korte omschrijving

Stephanie Harper bezit macht en aanzien te over, maar toch is haar geluk niet compleet: na twee mislukte huwelijken ontbreekt het haar nog steeds aan liefde. Als ze Greg Marsden ontmoet, denkt ze eindelijk de ware gevonden te hebben.

Voor Greg, energiek, charmant, belust op macht en sex, is Stephanie de vrouw op wie hij altijd heeft gewacht. Hun sprookjesachtige huwelijk zal echter in een nachtmerrie eindigen...

Al op de avond voor hun huwelijk bedrijft Greg de liefde met Stephanies beste vriendin Jilly. Greg en de nietsvermoedende, dolgelukkige Stephanie brengen hun wittebroodsweken door op Stephanies mooie landgoed Eden. In deze paradijselijke omgeving beraamt Greg een misdadig plan om zich van zijn prille bruid te ontdoen en zo haar rijkdom te bemachtigen.

Maar Stephanie overleeft en zowel lichamelijk als geestelijk diep gekwetst bereidt zij langzaam maar heel zeker haar wraak op Greg en Jilly voor...

Dit boek werd later ook samen met 'Bittere erfenis' in een omnibus uitgegeven.


Deel en serie Deel 2 - Eden
Titel Bittere erfenis
Oorspronkelijke titel Bitter legacy
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1986 bij Bruna
Genre Roman

Korte omschrijving

Na een dramatische gebeurtenis in haar verleden heeft Stephanie Harper haar leven weer opgepakt. Zij staat aan het hoofd van een succesvol bedrijf, heeft twee kinderen en is sinds kort getrouwd met Dan Marshall, een briljant arts. Niets lijkt haar meer tegen te zitten, totdat het verleden haar toch weer weet in te halen...

Dit boek werd later ook samen met 'Terugkeer naar Eden' in een omnibus uitgegeven.


Titel De roos en de doorns
Oorspronkelijke titel Prodigal sins
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1992 bij Bruna
Genre Roman

Korte omschrijving

Als Robert Maitland terugkeert naar zijn geboortestad die hij enkele jaren daarvoor ontvluchtte, wil hij een nieuwe start maken. Nog maar net beroepen tot predikant en gelukkig getrouwd, heeft hij zich vast voorgenomen te vechten tegen de schaduwen van het verleden.

Hij moet zichzelf bewijzen tegenover zijn parochie, tegenover zijn dominante zus die Robert wil helpen een schitterende carrière te maken en tegenover zijn liefhebbende en loyale vrouw Claire.

Het laatste waar hij op zit te wachten is verliefd te worden op een jong meisje. Een verliefdheid die uitmondt in een obsessie. Haar prachtige ogen lijken hem te smeken haar ziel te redden. Maar het gaat Robert niet alleen om haar ziel... Een afschuwelijke tragedie maakt een abrupt einde aan zijn dilemma.

Zo'n twintig jaar later bevindt Roberts carrière zich op een hoogtepunt. Ten koste van zijn gevoelsleven heeft hij al zijn ambities verwezenlijkt. Het verleden lijkt heel ver achter hem te liggen totdat - als een bijna vergeten schim - opnieuw een jong meisje in zijn leven verschijnt...


Titel Morgen zal alles anders zijn
Oorspronkelijke titel The book of fires
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1993 bij Bruna
Genre Roman

Korte omschrijving

De familie Koenig leidt ogenschijnlijk een harmonieus bestaan op de grote farm Koenigshaus in de Australische outback. Maar als Philip, de heer des huizes, door een slangenbeet plotseling overlijdt lijkt de hele wereld voor zijn vrouw Helen te veranderen.

Vlak voor Philips dood had diens broer Charles al aangekondigd dat Koenigshaus niet rendabel was en verkocht zou moeten worden. Nu Philip is overleden komt alles in een stroomversnelling.

Aanvankelijk leek het er nog op dat Helen en haar zoon Jon door de nalatenschap goed bedeeld werden, maar wie schetst ieders verbazing als op de dag van de begrafenis Philips zoon uit een eerder huwelijk, Alex, die op zijn dertiende jaar van huis wegliep en van wie niemand ooit meer iets had gehoord, plotseling weer opduikt en als eerstgeborene zijn erfenis opeist.

Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Philip niet de man was die Helen meende te kennen. Hij droeg een zwaar te dragen geheim met zich mee. Ze vindt steun en opnieuw liefde bij Philips broer Charles, maar het verleden valt niet weg te denken.


Titel Ik, Elizabeth
Oorspronkelijke titel I, Elizabeth
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1995 bij Bruna
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Wanneer de jonge Elizabeth door haar vader, Henry VIII, naar het hof wordt geroepen, heeft zij alle reden om ongerust te zijn. Haar moeder werd jaren geleden immers op zijn last onthoofd als straf voor haar vermeende ontrouw.

Eenmaal aan het hof is Elizabeth steeds weer getuige van haar vaders ongelofelijke wreedheid, ongeëvenaarde macht en grilligheid. Nooit is zij haar leven zeker, zelfs niet nadat haar vader is overleden. Pas wanneer haar halfbroer en -zus dood zijn, is de weg naar het koningsschap voor Elizabeth vrij.

'Ik, Elizabeth' is een ontroerende en tegelijkertijd intrigerende historische roman. Het maakt de lezer deelgenoot van Elizabeths gedachten en gevoelens, maar vooral van haar voortdurende, terechte angsten en onzekerheden.


Deel en serie Deel 1 - Guenevere Trilogie
Titel Koningin van het Zomerland
Oorspronkelijke titel The Queen of the Summer County
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1999 bij Luitingh-Sijthoff
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Zij was de laatste in een reeks trotse koninginnen, uitverkoren om te heersen over de vruchtbare velden van het Zomerland. Zj was de Hoedster van de Grote Godin; Krijgsvrouw, Geliefde, Muze. Tot op heden heeft haar verhaal nooit geklonken...

Dwars door de vele koninkrijken en eilanden van het oude Brittanië begint Arthur zijn tocht om de Hoge Koning te worden. Maar ook al strijdt hij om zijn geboorterecht op te eisen, een mooie hartstochtelijke vrouw staat klaar om haar lot te volbrengen.

Guenevere, dochter van koningin Maire Macha en koning Leogrance, zal spoedig de troon bestijgen van het Zomerland, na de plotselinge tragische dood van haar moeder. Vanuit de wervelende nevelen van Avalon zal ze toezien op de heldhaftige wapenfeiten van de nieuwe Hoge Koning. En ze zal hem aan haar zijde ontbieden...


Deel en serie Deel 2 - Guenevere Trilogie
Titel Ridder van het gewijde meer
Oorspronkelijke titel The knight of the sacred lake
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2000 bij Luitingh-Sijthoff
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Zij was de laatste in een reeks trotse koninginnen, uitverkoren om te heersen over de vruchtbare velden van het Zomerland. Zj was de Hoedster van de Grote Godin; Krijgsvrouw, Geliefde, Muze. Tot op heden heeft haar verhaal nooit geklonken...

In Camelot houden Arthur en Guenevere een luisterrijk feest voor de ridders van de Ronde Tafel. Eén sleutelfiguur ontbreekt aan de ceremonie: Lancelot. Hij is weggestuurd door Guenevere, die gefolterd wordt door een allesverterende liefde voor hem.

Haar pogingen om haar verboden passie te vergeten en zich weer aan Arthur te wijden worden bedreigd door de kwaadaardige Morgan Le Fay.


Deel en serie Deel 3 - Guenevere Trilogie
Titel Kind van de heilige graal
Oorspronkelijke titel Child of the holy grail
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 2001 bij Luitingh-Sijthoff
Genre Historische roman

Korte omschrijving

Zij was de laatste in een reeks trotse koninginnen, uitverkoren om te heersen over de vruchtbare velden van het Zomerland. Zj was de Hoedster van de Grote Godin; Krijgsvrouw, Geliefde, Muze. Tot op heden heeft haar verhaal nooit geklonken...

Arthur bereidt zich voor om te vieren dat zijn zoon Mordred een man wordt. Deze dag valt samen met het grote religieuze Pinksterfeest.

Guenevere weet dat zij en Arthur zich aan de buitenwereld moeten presenteren als het gouden paar dat op het hoogtepunt van hun macht is. Maar weinige weten van de spanningen die onder de oppervlakte liggen...
Andere titels van deze auteur Non fictie:

* Stiefdochters van de tijd - The women's history of the word

Website rosalind.net


Home | Boekenkast M |