A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X Y Z


De schrijver Kerry Newcomb heeft een grote stapel boeken geschreven onder even zovele pseudoniemen. Sommige van zijn pseudoniemen verhullen het feit dat hij een man is, andere laten dat gegeven in het midden en bij weer andere pseudoniemen is hij gewoon overduidelijk een man.

Er zal heus wel enige logica in zijn pseudoniemen zitten, maar ik ben er niet achtergekomen welke dat dan wel is. Hij heeft romantische fictie geschreven onder de namen Peter Gentry, Shana Carrol, Christina Savage en Kerry Newcomb. Zijn westerns heeft hij laten publiceren onder de naam James Texas Born Reno of gewoon James Reno.

In het Nederlands zijn twee van zijn boeken uitgegegeven, één onder de naam Kerry Newcomb en één onder de naam Peter Gentry. Ik heb het boek Zelfs de wind zal zwijgen wel in bezit, maar nog niet gelezen. Hoewel de tekst op de achterflap me aanspreekt, doet het me ook vermoeden dat het hier geen happy end betreft...

Titel Zelfs de wind zal zwijgen
Oorspronkelijke titel Sacred is the wind
Uitgever 1ste Nederlandse uitgave in 1987 bij Kadmos
Genre Historische roman

Korte omschrijving

1865, Montana. Blanken proberen bezit te nemen van de ongetemde wildernis, terwijl indianen vechten om hun eigen leefwijzen en tradities in stand te houden. Vurig Panteroog, een krachtige, trotse en strijdlustige Cheyenne, kan het niet verkroppen dat zijn volk de leefwijzen der blanken navolgt in een poging de vrede te handhaven. Zijn opzwepende woorden van strijd en zelfstandigheid vinden weinig weerklank. Alleen Rebecca Zanglijster, de adembenemend mooie dochter van de medicijnvrouw, begrijpt deze vurige drang naar onafhankelijkheid.

De aantrekkingskracht tussen Vurig Panteroog en Rebecca Zanglijster is te groot om te weerstaan en liefde en hartstocht vinden hun weg. Hun geluk roept echter de allesverterende afgunst op van Rebecca's jeugdvriend James Gebroken Mes. Hij doodt een blanke en wentelt de schuld af op Vurig Panteroog. Op verschrikkelijke wijze koelen de blanken hun woede...

Op zijn beurt zweert Vurig Panteroog de dood van zijn stamgenoten te wreken. Hij strijdt met onverminderde gedrevenheid. Slag op slag wordt geleverd, maar de blanke overmacht is te groot.

Op het hoofd van Vurig Panteroog rust een prijs. En liever dan als een opgejaagd hert te vluchten, gaat hij nog eenmaal de confrontatie aan met de blanke overmacht. Rebecca moet al haar liefde, moed en kracht bij elkaar rapen om haar geliefde strijder te laten gaan.
Andere titels van deze auteur Als Peter Gentry

* Het wilde verlangen - Rafe

Website N.v.t.


Home | Boekenkast N |